Radiofrekvensiell identifieringsteknik och accesskontroll

Smart Card Alliance publicerade 2004 skriften “RFID Tags and Contactless Smart Card Technology: Comparing and Contrasting Applications and Capabilities” (”RFID-taggar och beröringsfria smarta kort: en kontrastiv jämförelse mellan tillämpningar och egenskaper”). Ett av de viktigaste användningsområdena för RFID-teknik är, enligt denna skrift, att på ett säkert sätt kunna identifiera personer.

Vi håller med Smart Card Alliance om att den gemensamma nämnaren för alla RFID-tillämpningar är att man använder radiovågor för att överföra information, men att det behövs olika typer av teknik beroende på vilka krav som ställs på lagringsutrymme, räckvidd och säkerhet för varje enskilt användningsområde. När det gäller säkerhetsapplikationer, från ett vanligt dörrlås till avancerade system med en rad olika tekniker för flera olika användningsområden, utgör RFID en unik och kostnadseffektiv kombination av komfort, säkerhet och flexibilitet. Det är en teknik som erbjuder oslagbara fördelar för leverantörer av accesskontrollösningar och deras kunder.

Ett elektroniskt accesskontrollsystem är en kombination av maskinvara, programvara, ID-handlingar och läsare, som ger behörig personal fysisk tillgång till ett företags lokaler. För bästa resultat kan ett sådant system kombineras med TV-övervakningssystem, digitala videosystem, accessläsare med PIN-tangentbord eller biometri, intrångslarm, glaskrossdetektorer, säkerhetsvakter och fasta, väl inarbetade säkerhetsrutiner. 

RFID-tekniken började utvecklas på allvar för ungefär tjugo år sedan, med lågfrekventa proximitykort och -läsare. Proximity-tekniken använder envägskommunikation från kortet till läsaren.

Läsaren sänder radiofrekvensenergi som aktiverar den integrerade kretsen (IC) i kortet, vilket gör att kretsen överför sin kod till läsaren. Läsaren tolkar koden som ett ID-nummer och en lokalkod och skickar den till accesskontrollsystemet. Där kontrolleras koden mot systemets databas. När koden har verifierats, medger systemet tillträde till lokalen för ID-kortsinnehavaren genom att aktivera den elektromekaniska maskinvaran i dörren som gör att dörren kan öppnas.

Enligt Smart Card Alliance används tekniken för beröringsfria smarta kort i tillämpningar där man behöver skydda personlig information eller erbjuda säkra transaktioner. Smarta kort som inte är beröringsfria har liknande egenskaper, men saknar det RF-gränssnitt som gör att beröringsfria smarta kort på ett komfortabelt sätt kan läsas av en bit ifrån läsaren.

Detta är en av de största fördelarna med att använda RFID-teknik i säkerhetsapplikationer: komfort

Under de senaste åren har RFID-teknikens utveckling resulterat i lanseringen av högfrekventa beröringsfria smarta kort. De här korten har många fördelar: de är smidigare, säkrare och har fler funktioner – samtidigt som de kostar mindre.

Förbättrad säkerhet med smarta kort
Beröringsfria smarta kort påminner en hel del om proximitykort, men de har dessutom ett extra säkerhetslager för att både garantera att informationen som finns lagrad på kortet skyddas och att kommunikationen mellan kortet och läsaren är säker. Enligt Smart Card Alliance är beröringsfria smarta kort en suverän lösning för tillämpningar där man behöver skydda personlig information och garantera en säker kommunikation med den beröringsfria läsaren. 

Beröringsfria smarta kort har större minne än proximitykort, vilket möjliggör lagring av avancerade krypteringsalgoritmer. Det innebär att informationen i kortet kan krypteras för att skydda personlig information. Även överföringen av denna information är säker.

Med hjälp av en funktion som kallas ömsesidig verifiering kan kortet och läsaren verifiera varandra innan informationen överförs. Eftersom processen bygger på slumpmässiga nummer går det inte att överföra samma dataström till läsaren mer än en gång.

Flera olika användningsområden
Beroende på minnets storlek och antalet minnesområden, kan beröringsfria smarta kort för accesskontroll även stödja andra funktioner, som exempelvis digitala pengar, tidrapportering, logisk access och biometrisk verifiering. 

De företag som idag börjar använda tekniken för endast fysisk accesskontroll gör ofta det för att få en enda plattform för framtida implementering av olika funktioner i en enda kortlösning.

Beröringsfria läsare och ID-kort finns i många olika utföranden, och flera olika tekniker går ofta att använda i samma läsare och/eller ID-kort. Detta innebär en otrolig flexibilitet för företag med avancerade säkerhetsprogram som ofta baseras på föråldrade strukturer.

Dessutom kan man infoga taggar i kort med magnetremsor eller proximitykort som redan används tillsammans med existerande accesskontrolläsare, kassaterminaler eller parkeringskontrollsystem. Läsarenheterna kan vara utrustade med PIN-tangentbord och biometriska läsare för en extra verifieringsfunktion i miljöer med höga krav på säkerhet, till exempel laboratorier eller serverrum. Läsarna stödjer också en kombination av olika tekniker, som beröringsfria smarta kort, proximitykort och kort med magnetremsor. 

Lägre prisnivå
Tidigare var proximitykorten betydligt billigare än de smarta korten. Idag är det däremot inte mycket dyrare att installera ett smartkortsystem än att installera ett system som bygger på vanlig proximity-teknik.

Läs mer på http://www.smartcardalliance.org/

* Anger obligatoriskt fält


Comment

You must be logged in to post a comment.