Positioneringstjänster

Med hjälp av positioneringsteknologi kan man få tillgång till en mängd praktiska tjänster baserade på användarens aktuella position. Teknologin kan också användas för att spåra människor som befinner sig inuti en byggnad.

Positioneringstjänster (på engelska LBS, Location based services) är baserade på användarens realtidslokalisering och ger information om var han har varit, var han är just nu och vart han är på väg. Tjänsterna kan användas via bilens GPS eller applikationer i smarta telefoner.

– Om du ska åka någonstans och använder en karta i mobilen, så vet programmet var du befinner dig, säger Tristian E. Lacroix, delägare i Indoor LBS, en konsultfirma specialiserad inom mobila positioneringslösningar för forskning, marknadsföring och affärsutveckling. Han förklarar:
– Det finns tjänster som skickar reklamerbjudanden till dig från olika företag som programmet vet att du kommer passera eller som du precis har kört förbi, till exempel restauranger, bensinstationer eller banker.

Positioneringstjänster med reklam riktad mot slutanvändare utgör det snabbast växande segmentet inom reklambranschen. Men hur kan dessa tjänster användas i säkerhets- och passerkontrollösningar?

– Positioneringstjänster används redan i många olika säkerhetsapplikationer och det finns säkert massor av användningsområden som vi inte har kommit på än, säger Lacroix.

Tillgångsspårning är en populär positioneringstjänst som används för att övervaka och spåra värdefulla föremål. Bilar, datorer eller tåg- och lastbilsgods kan förses med RFID-taggar, så att man kan se exakt var föremålen befinner sig.

Positioneringstjänster

Men det hela blir lite mer komplicerat när vi förflyttar oss inomhus, eftersom GPS-signalerna blir svagare och riskerar att försvinna helt och hållet.

– GPS-signalerna kan inte nå fram inomhus. När man kör in i ett parkeringshus bryts mottagningen direkt och det är samma sak med andra byggnader, säger Lacroix. Därför måste vi komma på ett annat sätt att använda positioneringsteknologin inomhus.

– Teknologin för att spåra människor och föremål inomhus har ännu inte nått särskilt långt, men utvecklingen går framåt, säger Lacroix. Många tillverkare har skapat egna lösningar, med hjälp av teknologier som Bluetooth, RFID, UWB (Ultra-Wideband) och Wi-Fi.

– Arbetet med att utveckla en mer prisvärd och tillförlitlig lösning för positioneringstjänster inomhus är i full gång, säger Lacroix. Dagens lösningar är dyra och kräver en kombination av olika teknologier för att garantera en godtagbar tillförlitlighet, det vill säga en positionsnoggrannhet på mindre än tre meter.

Den senaste trenden är att använda NFC (Near Field Communication), en trådlös teknologi med kort räckvidd som möjliggör kommunikation mellan elektroniska enheter. NFC framstår som ett kostnadseffektivt alternativ och är en beprövad teknologi med hög tillförlitlighet.

NFC och andra alternativ

– Eftersom NFC lanseras som en säker teknologi, skulle en kombination av NFC och Wi-Fi också kunna erbjuda en säker, tillförlitlig passerkontrollösning för inomhusbruk, säger Lacroix. Men det finns även andra alternativ.

– Bluetooth är ett exempel. Med hjälp av olika noder eller mottagare kan man spåra en person som går omkring i en byggnad. Noderna vidarebefordrar information från personens mobiltelefon, som sedan skickas vidare till en server. På så sätt kan man se exakt var personen är – inte bara var han eller hon precis har passerat.

Teknologin kan också användas för att spåra vem som befinner sig vid vilken dörr i en säkerhetsstruktur.

Med andra ord är det redan i dag tekniskt möjligt att spåra människor och föremål inomhus, men den fragmenterade marknaden innebär att det kan ta tid för teknologin att slå igenom på bred front.

– Det verkar som att varje enskild marknad vill ha sin egen typ av lösning, så det finns många leverantörer med olika lösningar, säger Lacroix. En del använder Wi-Fi, några använder Bluetooth och vissa använder en kombination av båda. I dagsläget finns det ingen given vinnare.

I och med att utvecklingen går framåt tror Lacroix dock att det snart kommer att bli allt vanligare med positioneringstjänster inom passerkontroll. Och han tror att slutanvändarna kommer att avgöra vilken metod som blir standard.

– Branschen kommer att anpassa sig efter vad storföretagen och slutanvändarna vill ha, säger Lacroix. Om slutanvändarna säger att en kombination av Wi-Fi och Bluetooth eller NFC är den säkraste och mest kostnadseffektiva lösningen, så får tillverkarna se till att ge dem vad de vill ha.

Av Rachel Sa

Comment

You must be logged in to post a comment.