Polisen i Hamburg höjer säkerheten med Verso CLIQ

Polismyndigheten i Hamburg i Tyskland installerade ett elektroniskt Verso CLIQ-låssystem på sitt huvudkontor, och fick både ett lätthanterligare system och lägre kostnader. Anskaffningskostnaden för CLIQ var visserligen något högre än för ett mekaniskt låssystem, men driftskostnaden har blivit lägre och investeringen hade lönat sig redan efter de första två åren.

När det handlar om allvarliga brott som bankrån, kidnappningar, organiserad brottslighet, barnpornografi och terroristattacker tillsätter polisen i Hamburg särskilda operativa enheter.

Poliserna som ingår i den operativa enheten arbetar med utredningen i lokaler som ligger avskilda från deras ordinarie kontor.

Utredningslokalerna förses med egna lås som inte ingår i det övergripande låssystemet och ofta behöver man en huvudnyckel för att komma in i dem.

År 2000 installerade polismyndigheten ett mekaniskt låssystem av märket Zeiss-Ikon, och för varje ny specialenhetslokal som inrättades var man tvungna att investera i nya nycklar och låscylindrar.
Vid den tiden tyckte man inte att ett elektroniskt låssystem var ett realistiskt alternativ.

– Tekniken i de elektroniska systemen var inte tillräckligt avancerad på den tiden, säger Detlef Toffel som är poliskommissarie och fastighetsansvarig på polismyndigheten.

Polisen i Hamburg fick investera ytterligare tid och pengar på nya cylindrar och nycklar på grund av ständiga förändringar i organisationen, ny personal som började och medarbetare som bytte kontor på arbetsplatsen. Under tiden hann de elektroniska systemen mogna.

Toffel övervägde fördelarna med ett elektroniskt system på nytt år 2002. Några saker var avgörande för att man eventuellt skulle ersätta det mekaniska systemet. En av förutsättningarna för ett nytt elektroniskt system var att det skulle ge högsta möjliga säkerhet, utan att byggnaderna eller dörrhandtagens utseende skulle behöva ändras. Installationen fick inte heller kräva några kabeldragningar eller anslutningar och strömkällan måste på ett enkelt sätt kunna bytas ut.

Inga fysiska förändringar
Efter att ha jämfört och testat alla elektroniska system på marknaden valde Toffel Verso Cliq, och efter fyra år är han fortfarande nöjd med sitt val.

– Den elektroniska cylindern passar väl in i dörrarnas konstruktion och i byggnaden som helhet, säger han. Installationen gick smidigt. Vi bytte bara ut den mekaniska cylindern och behövde inte ändra något i dörrarna eller byggnaden..

På polismyndighetens huvudkontor har man installerat 1 300 Verso Cliq-cylindrar med 1 450 elektroniska nycklar. Fyra andra byggnader har försetts med 400 nya Verso Cliq-cylindrar med 500 nycklar, och ytterligare en ny byggnad kommer att utrustas med Verso Cliq.

– Eftersom det är så enkelt att programmera om mjukvaran kan vi snabbt anpassa låsen efter organisatoriska förändringar. Om någon skulle tappa sin nyckel kan vi spärra den och programmera en ny nyckel. Och att byta ut batteriet som står för strömförsörjningen är lätt, det kan den ordinarie personalen göra, säger Toffel.

Toffel berättar att man redan efter två år hade sparat så mycket pengar med systemet att den dyrare anskaffningskostnaden hade betalat sig. Och det är fortfarande billigt i drift.

– Vi har verkligen vunnit på systemet, säger han.

* Anger obligatoriskt fält


Comment

You must be logged in to post a comment.