Personskydd på resan

Allt fler företag tillämpar personskydd för att skydda individer med höga befattningar, inte bara på kontoret och hemma, utan även på resor.

Personskydd förknippas ofta med vältränade livvakter i mörka kostymer och solglasögon. Men enligt många säkerhetsexperter krävs det mer hjärna än muskler.

– Visst finns det chefer som omges av stora, muskulösa livvakter vart de än går, säger David Katz som är VD för Global Security Group och som har skrivit boken The Executive’s Guide to Personal Security. Men om livvakten inte har lärt sig den viktigaste delen av jobbet, det vill säga att planera och förbereda sig för oförutsedda händelser, så räcker musklerna inte långt om det verkligen händer något.

William Daly, vice VD på Control Risks, ett globalt konsultföretag som arbetar med riskhantering, säger att det handlar om att förebygga risker.

Vi vill tänka smart, ligga ett steg före och undvika att dra uppmärksamhet till personen i fråga.

– Vi vill helst undvika att hamna i riskfyllda situationer. Vi vill inte tvingas köra upp på trottoarer för att komma undan. Vi vill tänka smart, ligga ett steg före och undvika att dra uppmärksamhet till personen i fråga.

Control Risks specialises in helping organisations manage political, integrity and security risks in complex and hostile environments.

Control Risks specialises in helping organisations manage political, integrity and security risks in complex and hostile environments.

William Daly berättar att många företag vidtar olika säkerhetsåtgärder för att skydda högt uppsatta chefer och andra viktiga medarbetare, i synnerhet inom finansvärlden och olje- och gruvindustrin. Dessutom har den globala Occupy-rörelsen lett till ett ökat behov av att skydda bankchefer.

Riskbedömning

När en chef eller anställd anses behöva extra skydd börjar säkerhetskonsulterna med att göra en detaljerad riskbedömning.

– Alla delar av personens liv sätts under lupp och granskas med avseende på eventuella säkerhetsrisker, säger David Katz.

Han räknar upp fyra viktiga säkerhetsområden som gäller för alla kunder: kontoret, bostaden, resor till och från arbetsplatsen samt övriga resor.

Antalet säkerhetsåtgärder som sedan vidtas beror på hur hög risk personen bedöms vara utsatt för.

– Målet är att skapa ett flexibelt skydd som kan förstärkas eller tonas ner i och med att hotbilden förändras, säger William Daly. Han räknar upp fyra viktiga säkerhetsområden som gäller för alla kunder: kontoret, bostaden, resor till och från arbetsplatsen samt övriga resor.

Säkerhetskonsulterna måste vidta extra försiktighetsåtgärder när deras kunder reser till så kallade ”osäkra områden” runt om i världen.

Eftersom Control Risks har 34 kontor världen över, är William Daly väl medveten om vilka risker som föreligger i olika länder och regioner.

– På vissa ställen vet vi att det finns risk för kidnappningar eller andra kriminella handlingar, säger han.

Men även i länder som anses vara ”säkra” måste man vara på sin vakt.

– Det finns risker överallt, säger David Katz.

För att skydda en person som är på resande fot krävs det att livvakten även agerar reseledare. Livvaktens uppgift är att hålla skyddspersonen säker i alla lägen, bland annat genom att kontrollera möteslokaler i förväg och diskutera färdvägar och alternativa färdvägar med chauffören för att se vilken väg som är snabbast.

– Livvakten är ansvarig för alla delar av resan och det gäller att planera allt in i minsta detalj: I dag ska han flyga till Los Angeles. Okej, då måste vi kolla trafiken, prata med piloten och ta reda på vilka som ska följa med. Har de några speciella behov? Finns det allergier eller sjukdomar att ta hänsyn till? Hotell kan innebära en del problem. Man ska aldrig behöva fråga sig själv: Var ska vi parkera bilen? Vilken hiss ska vi ta? Det krävs en minutiös planering, säger David Katz.

Yttre områdesskydd

Säkerhetsåtgärder på kontoret kan bestå av traditionella passersystem, övervakningskameror och hinder som gör det svårt för obehöriga att komma åt skyddspersonen.

– Dessutom måste vi vara beredda på eventuella attacker från personens medarbetare, säger William Daly.

På resor till och från jobbet kan skyddet bestå av en chaufför som också är utbildad säkerhetsspecialist och i bostaden kan man använda allt ifrån ytterbelysning och nödlarm till panikrum och säkerhetspersonal på plats.

– Det finns ingen universallösning, säger William Daly. Vi kan inte säga att alla personer på en viss typ av företag behöver exakt samma sorts skydd. Skyddet måste anpassas efter varje individs livs- och risksituation.

Man kan också ta till olika tekniska hjälpmedel, och William Daly ger två exempel. Det finns webbaserade onlineverktyg som kan ge snabb och detaljerad information om skyddspersonens resväg, till exempel information om flygavgångar, namn och hotellbokningar.

Det finns också moderna GPS- och GSM-teknologier som möjliggör smidig kommunikation, positionsspårning och nödlarm, berättar William Daly. Dessa funktioner finns tillgängliga via mobiltelefoner och datorer. Men även om tekniska hjälpmedel blir allt mer tillgängliga och pålitliga ska de inte ses som någonting annat än ”bärbara larmsystem”, eftersom de inte ger någon egentlig säkerhet.

Snabbt och säkert

Både David Katz och William Daly tror att framtidens spårningsanordningar kommer att vara mindre och diskretare – kanske integrerade i smycken eller kläder.

Men när allt kommer omkring är det ofta enkla, beprövade metoder som fungerar bäst.

– Kommunikation är A och O, säger David Katz. Vårt viktigaste hjälpmedel är krypterad radioutrustning med bra räckvidd.

– Om man blir alltför beroende av teknologi kan man invagga skyddspersonen i en falsk trygghetskänsla, säger William Daly.

Det spelar ingen roll hur avancerad teknik man har, ingenting är mer effektivt än en välutbildad och uppmärksam livvakt som snabbt kan komma till undsättning.

I vissa fall kan det vara nödvändigt att informera skyddspersonen om kulturella förhållanden.

– Det är ofta en stor fördel om personen smälter in i miljön, säger William Daly.

David Katz påpekar att det inte bara gäller att skydda personen, utan dessutom hjälpa honom eller henne att spara tid.

– Kunderna ska aldrig behöva vänta i onödan. Deras tid är värdefull och vår uppgift är att se till att de snabbt och säkert tar sig från punkt A till punkt B.

 

Av Rachel Sa

Comment

You must be logged in to post a comment.