PC-kort med passagekontroll

Behovet av färre kort som fortfarande garanterar säkerheten för såväl fysisk passerkontroll som i IT-miljön är drivkraften för konvergens inom verksamheten för smarta kort, säger Kurt Schmid, VD på OMNIKEY, ett företag inom ASSA ABLOY som är världsledande på innovativa smarta kortläsare.

Kurt, det verkar som om det finns en tendens till konvergens överallt. Olika applikationer smälter ihop till en. Kan du skönja samma fenomen inom verksamheten för smarta kort?

Jag tror vi ser konvergens även inom vår verksamhet och det sker när två tekniker börjar användas på samma plastkort. Huvuddelen av vår verksamhet består av smarta kort, där all behörighet finns i ett chip på kortet för att garantera en säker identifiering av den anställde i nätverket. Det vore intressant för företag som kräver stark verifiering särskilt då det finns många anställda på distans, t.ex. chefer som reser och kopplar upp sig mot Internet för att komma åt företagsnätverket på distans.
Samma personer har även kort för att komma in i själva byggnaderna. De flesta företag, om inte alla, ser nu helst att all behörighet finns samlad på ett kort och att man på så sätt slipper flera olika kort. Detta är dock inte så lätt eftersom de redan har passersystem som finns på plats för flera år framöver. Tiden för att byta ut kortläsare för dörrar är mycket längre – fem till tio år – än tiden för att byta ut PC-kortläsare, som endast är några år.
Lösningen på detta är oftast två typer av identifieringsteknik på samma kort: kontaktchipet för logisk passage och ett separat RFID-chip (Radio Frequency ID) som är inbyggt i samma kort. Detta är första delen i konvergensen.

Så man kan säga att det är ett konvenansparti. Fysisk passage och IT på ett och samma kort.
Det blir mer avancerat när man kommer till de senaste teknikerna och de kontaktlösa smarta korten. Silikonföretag som t.ex. Philips hittar på fantastiska saker med sitt chip, med både ett kontaktgränssnitt och ett kontaktlöst gränssnitt på samma chip.
Dessa nya typer av chip kommer att ersätta dagens 125 kHz-chip som används för fysisk passerkontroll och det blir möjligt att använda ett enda chip i båda miljöerna. De nya teknikerna håller på att bli standard runt om i världen tack vare initiativet med elektroniska pass: i kommande pass finns ett säkert inbyggt chip med PKI (Public Key Infrastructure) som används över ett kontaktlöst gränssnitt.

Vilka är drivkrafterna för denna konvergens?
En viktig drivande faktor är smidigheten, både vad gäller antalet kort som en person behöver använda, men även hanteringen av olika behörigheter. Det är betydligt enklare att hantera en behörighet än att hantera flera.
Företagens IT-system har kataloger och dessa kommer nu även att användas för att hantera den fysiska passagen till byggnaden. På lång sikt tror jag att IT-avdelningen kommer att ta över ansvaret för den fysiska säkerheten på kontoren.
Vad är egentligen skillnaden mellan läsaren i dörren och PC-läsaren? I framtiden har kanske varje dörrläsare en IP-adress och hanteras som vilken annan enhet i nätverk som helst.

Är det nästa steg?
Absolut. Tack vare cykeln för att byta ut läsare blir det inte verklighet imorgon, men det kommer, det är jag säker på. Men det kan nog ta mellan fem och tio år.

Slutligen, vad kommer härnäst?
Tänk dig att alla behörigheter du behöver finns i din mobiltelefon så att du kan öppna dörrar och få åtkomst till din dator med hjälp av telefonen. NRC-tekniker (Near Field Communication, dvs. hopkoppling av elektronisk utrustning på mycket nära håll) kan komma att revolutionera vårt arbetssätt.
Jag tror att mobiltelefonen kommer att vara i fokus när det gäller integrationen av nya tekniker för betalning och verifiering.

 

* Anger obligatoriskt fält


Comment

You must be logged in to post a comment.