Passerkontroll och kameraövervakning i en och samma lösning

Passer- och larmsystem används sedan länge av många företag, men kameraövervakning har ofta visat sig vara för dyrt att installera och hantera för små och medelstora företag. Detta håller nu på att förändras, i och med utvecklingen av värdbaserade lösningar med passerkontroll och IP-baserad kameraövervakning i en och samma tjänst.

Genom att lägga till kameraövervakning i ett säkerhetssystem skapar man helt nya möjligheter, enligt Fredrik Nilsson, VD på Axis North America, en ledande leverantör av nätverkskameror.
– Videoinspelningar ger svar på viktiga frågor, som vad som har löst ut larmet och om det krävs ett snabbt ingripande.  

Falsklarm har blivit ett allt vanligare problem inom säkerhetsbranschen. Det kan till exempel hända att en behörig passerkortsinnehavare som glömt sin pinkod drar kortet flera gånger och därmed löser ut det elektroniska larmet. Men i ett integrerat system startas i stället en videoinspelning som kan vara till stor hjälp för att avgöra om situationen utgör en säkerhetsrisk eller inte.  

– Den integrerade lösningen ger en avsevärd ökning av övervakningssystemens situationsmedvetenhet. Man kan till exempel välja att bara spela in passerkontrollrelaterade händelser vilket innebär att man inte behöver sitta och gå igenom flera timmars bandupptagning, säger Glenn Forrester, VD på det amerikanska säkerhetsföretaget Reach Systems i Oakland, Kalifornien. Man behöver alltså bara titta på de delar som man är intresserad av.  

Värdbaserad säkerhet
Reach Systems är, tillsammans med företag som Brivo, föregångare inom värdbaserade lösningar för passerkontroll och kameraövervakning, i samarbete med kameraleverantörer som Axis och passerkontrolleverantörer som ASSA ABLOY.  

– Med en värdbaserad säkerhetslösning slipper man lägga en massa pengar på utrustning, eftersom man inte behöver några interna servrar eller annan underhållskrävande utrustning, säger Fredrik Nilsson. Dessutom får man alltid tillgång till den senaste teknologin utan att behöva betala en krona extra. Allt man behöver är kortläsare, kameror och Internetuppkoppling, men det krävs inte en enda server eller lagringsenhet – såvida man inte vill ha det för att kunna utföra backuper.  

– Man behöver inte ens installera någon nätverksinfrastruktur, tillägger Glenn Forrester. Det enda som krävs är en Internetuppkoppling – sedan kan man installera säkerhetslösningen i alla företagets anläggningar. Den stora fördelen med ett värdbaserat system är att all information lagras på ett och samma ställe men är tillgänglig från många olika platser.  

Med andra ord finns det pengar att spara. Enligt Glenn Forrester kan man spara upp till 13 000 US-dollar (ca 94 000 kronor) om man väljer att köpa en värdbaserad lösning i stället för en inhouse-lösning. Under en fyraårsperiod kan man minska den totala ägandekostnaden med 50 000 US-dollar (ca 361 000 kronor).  

En annan fördel med värdbaserade lösningar är lättillgängligheten. – Du kan titta på inspelningar var som helst – till exempel via din iPhone eller dator. Systemet skickar helt enkelt en länk, och på så sätt kan du titta på inspelningen precis när du vill, säger Glenn Forrester.  

Fördelar med kameraövervakning
Det finns ytterligare fördelar med kameraövervakning, förutom själva säkerhetsaspekten. Inom restaurangbranschen kan fjärrstyrd övervakning exempelvis leda till ökad kundnöjdhet. Ägaren kan övervaka gäster och personal utan att själv behöva vara på plats.  

– Ju mer intelligens man tillför systemet, desto mindre krävs av kunden i form av manuell övervakning och analyser av videoinspelningar, säger Fredrik Nilsson.  

Att övervaka sin personal med videokameror känns kanske som en något tveksam metod, men Fredrik Nilsson påpekar att ungefär hälften av alla kassaförluster inom restaurang- och detaljhandelsbranschen kan hänföras till insiderjobb.  

– Om man har en videoinspelning är det mycket lättare att binda gärningsmannen till ett visst brott, säger Fredrik Nilsson. De flesta misstänkta erkänner omedelbart när de konfronteras med bevis i form av videoupptagningar vilket gör att man sparar både tid och rättegångskostnader.  

Andra lovande marknader för värdbaserade lösningar är fastighetsbolag, allmännyttiga företag, kommunikationsföretag och oljebolag, eftersom denna typ av anläggningar ofta finns på avlägsna och/eller utspridda platser.  

Känslig information
Ett problem med värdbaserade säkerhetslösningar är enligt vissa kritiker att man skickar känslig information via Internet.  

– Dagens Internet är tillräckligt säkert, menar Fredrik. Titta bara på alla banker och e-butiker som använder sig av Internet.  

Förutom fördelen med högre säkerhet har den utökade IT-infrastrukturen dessutom hjälpt till att utveckla lösningar med webbaserad videoupptagning och andra säkerhetsapplikationer. Bredbandsuppkopplingarna har äntligen blivit tillräckligt snabba för att hantera stora videofiler. Kompressionsteknologierna har också utvecklats, vilket innebär att satsningen på HD-inspelning inte nödvändigtvis kräver en motsvarande ökning av bandbredden.

Ett larm kan utlösas av många olika anledningar. En funktion som Reach Systems erbjuder är övervakning av omgivningsförhållandena. Här är kameran och larmet kopplade till en sensor som känner av förändringar av till exempel temperatur och luftfuktighet. Glenn Forrester förklarar att inspelningarna dessutom underlättar vid felsökning och problemlösning.

– Man kan avgöra om det krävs akuta åtgärder för att undvika en katastrof. Är det en droppande kran eller en allvarlig olycka som påverkar sensorerna på lagret?

Hittills har marknaden visat ett ganska svalt intresse för den nya integrerade lösningen med passerkontroll och kameraövervakning, och Glenn tror att detta delvis beror på den konservativa inställning som fortfarande råder inom säkerhetsbranschen.

– Misstag kan få ödesdigra konsekvenser, så om man har ett system som fungerar vill man helst inte testa något nytt. Vår utmaning består i att skapa en distributionskanal och övertyga folk om att fördelarna med vår lösning är större än riskerna.

Han är dock optimistisk: 

– Vi har den perfekta lösningen för framtiden, frågan är bara hur långt bort framtiden är.

Comment

You must be logged in to post a comment.