På sin vakt

Säkerhetsteknologin utvecklas hela tiden och det gör också rollen som säkerhetsvakt. Dagens professionella säkerhetsvakter är väl rustade för en säkerhetsmiljö i ständig förändring och den gamla föreställningen om den ensamma nattvakten med ficklampa och nyckelknippa stämmer inte längre.

– Under de senaste tjugo åren har vi sett en enorm utveckling när det gäller rekrytering och utbildning av säkerhetsvakter och detta är ett resultat av förändringarna inom den globala säkerhetsbranschen, säger Bill Muskin på BSIA (British Security Industry Association) som är den brittiska säkerhetsbranschens yrkesorganisation.
Säkerhetsvakternas utbildning och arbetsuppgifter har också förändrats när det gäller globala säkerhetsfrågor.

– På grund av hot mot vår nationella infrastruktur har regeringen tagit fram program och åtgärder för ökat samarbete mellan olika säkerhetsorgan, säger Bill.
Storbritanniens strategi för terroristbekämpning, CONTEST, innehåller initiativ som påverkar arbetet som säkerhetsvakt. Ett exempel är Operation Griffin, som gör det möjligt för polisen att vid behov tillkalla förstärkning i form av privata säkerhetsbolag.

– Dessutom har vi ju OS i London 2012, säger Bill. Så hela landet samlar nu kraft för att förstärka säkerhetsprofilen ytterligare.

I och med att den globala säkerheten har skärpts har också säkerhetsvakterna blivit mer professionella och bättre utbildade. Inom den brittiska säkerhetsbranschen infördes 2006 ändrade regler, som kräver att alla säkerhetsvakter är licensierade. Hårdare krav leder till bättre väktare, enligt Bill.

– Tidigare var det ofta personer som inte fick något annat jobb som blev säkerhetsvakter, säger han. Vi har vänt den trenden helt och hållet. Dagens väktare har bättre utbildning, högre lön och håller överlag en mycket högre kvalitet.

Förutom den grundläggande utbildningen får väktarna dessutom specialutbildning inom sina respektive områden.

– Inom detaljhandeln är det till exempel stölder som är det största problemet, så därför får säkerhetsvakterna inom denna bransch lära sig mer om hur man hanterar just detta problem, säger Bill.

Dave Carty är säkerhetschef på flygplatsen Ottawa Macdonald-Cartier International Airport i Kanada. Han är dessutom medlem i den kanadensiska säkerhetsorganisationen Corps of Commissionaires.

– Jag vill understryka att våra säkerhetsvakter faktiskt bekämpar terrorism, till skillnad från många andra vakter, säger han. Varje år besöks flygplatsen av upp till fyra miljoner människor och Daves team ansvarar för all säkerhet – från den första säkerhetskontrollen, där passagerarna slussas vidare in i flygplatsen, till övervakning av de 325 kamerorna i och omkring flygplatsens prioriterade områden.
Säkerhetsavdelningen på Ottawas flygplats samarbetar med gränspolisen, transportmyndigheten, brandskyddsmyndigheten och den ridande polisen i Kanada.

Dave berättar att den gamla föreställningen om säkerhetsvakter tyvärr fortfarande lever kvar, trots att medarbetarna i hans säkerhetsteam är oerhört professionella och välutbildade.

– Att vara säkerhetsvakt är inte direkt något högstatusyrke i mångas ögon, säger han. I vissa fall krävs det fortfarande en polisuniform för att folk ska ta en situation på allvar.

Många tror att de nya teknologierna kommer att leda till att väktarna snart blir överflödiga, men det stämmer inte. Den mänskliga kontakten är fortfarande avgörande inom säkerhetsbranschen.

– Säkerhetsvakterna är minst lika viktiga i dag, säger Cheryl Fifer, verksamhetschef på det privata säkerhetsbolaget Commissionaires Ottawa. Alla vet att teknologier och maskiner inte kan ersätta människor, men däremot kan de öka effektiviteten. Säkerhetsvaktens roll har förändrats, men den mänskliga faktorn är mer värdefull än teknologin, säger hon.

Övervakningskameror (se relaterad artikel), är till exempel aldrig bättre än personen som sköter dem, säger Cheryl. Har kameraoperatören den kompetens som krävs för att kunna se ett mönster eller en trend och uppmärksamma detta? Det har säkerhetsvakten.

Bill håller med.

– I Storbritannien går trenden mot en holistisk säkerhetslösning där teknologi och människor kompletterar varandra, säger han. Säkerhetsvakten spelar en viktig roll, och här ingår ofta kontakt med allmänheten.

Men visst förekommer det fortfarande mänskliga fel.

– Säkerhetsvakter kan givetvis göra misstag precis som alla andra människor, säger Cheryl. Men vi ser alltid till att säkerhetsvakterna har rätt kompetens, bakgrund och uppbackning för den aktuella miljön.
Bill anser att man inom branschen har vidtagit en rad åtgärder för att skydda vakterna och för att minska risken för säkerhetsintrång. I dag är det till exempel väldigt ovanligt att en säkerhetsvakt arbetar ensam.

– Tidigare var det ett billigt alternativ att anställa en enda säkerhetsvakt som patrullerade runt på anläggningen. Men en sådan säkerhetsvakt utgör en stor säkerhetsrisk med sin nyckelknippa dinglande i bältet, säger han. Om en säkerhetsvakt arbetar ensam i dag befinner han sig ofta i en säker, övervakad miljö och kan snabbt kalla på förstärkning om det behövs.

– Människor är inte maskiner utan kan vara oförutsägbara, säger Bill. Den mänskliga faktorn kommer alltid att medföra vissa risker. Men nackdelarna med den mänskliga faktorn vägs upp av fördelarna med den mänskliga interaktionen – och denna interaktion är A och O inom säkerhetsbranschen.

Comment

You must be logged in to post a comment.