OS stimulerar innovation

Spänningen stiger i London inför de olympiska sommarspelen 2012. Skärpta säkerhetsåtgärder skapar debatt, men leder också till nya och innovativa idéer och lösningar.

Allison Wylde, universitetslektor vid London Metropolitan University, har bedrivit forskning kring hur de olympiska sommarspelen 2012 har fått många säkerhetsföretag att börja tänka i nya banor. Hon säger att säkerheten självklart är en viktig fråga, men att det är lite mer komplicerat än så.
– Åskådarna vill känna sig trygga, men de vill inte ha en alltför hård bevakning.

Wylde berättar att de stundande olympiska spelen främst har påverkat näringslivet inom tre viktiga områden.
– OS har skapat en ökad hotbild. Detta har i sin tur lett till skärpta rutiner. Men evenemanget har även bidragit till en rad förbättringar vad gäller snabbhet, nätverkande och komplexitet.

Ökad hotbild

Hotbilden ökar eftersom de olympiska spelen är den perfekta måltavlan för terrorister som vill väcka uppmärksamhet. Två allvarliga terroristattacker har under årens lopp inträffat i samband med ett sommar-OS. I München 1972 tog medlemmar av den palestinska gruppen Svarta September israeliska idrottare som gisslan och 17 människor, varav 11 OS-deltagare, dödades under ett misslyckat räddningsförsök. Och 1996 dödades två personer i Atlanta, när Eric Robert Rudolph placerade en bomb i OS-parken som en protest mot aborter.

I juli 2005, mindre än 24 timmar efter det att London hade utsetts till värdstad för de olympiska sommarspelen 2012, exploderade fyra bomber i Londons kollektivtrafik, där 52 personer miste livet. Även om detta förmodligen var ett sammanträffande blev det en otäck påminnelse om den uppenbara risken för terroristattacker.

I juli 2005, mindre än 24 timmar efter det att London hade utsetts till värdstad för de olympiska sommarspelen 2012, exploderade fyra bomber i Londons kollektivtrafik, där 52 personer miste livet. Även om detta förmodligen var ett sammanträffande blev det en otäck påminnelse om den uppenbara risken för terroristattacker.

Vid sidan av detta allvarliga hot har vi dessutom de vanliga problemen med biljettförfalskningar, ficktjuvar och bilstölder. De 450 000 OS-turister som förväntas besöka London i sommar kommer med all sannolikhet att locka till sig en hel del brottslingar. Det innebär att centralt belägna butiker kommer att tvingas införa speciella säkerhetsrutiner inför OS, även om alla kanske inte vidtar lika drastiska åtgärder som Westfield Shopping Centre. Detta köpcenter, som öppnade i september förra året och ligger precis intill OS-parken, har bland annat installerat ett säkerhetssystem för scanning av fordon.

Men det är inte bara London som berörs – fotbollsmatcherna kommer att spelas på stora idrottsarenor över hela landet, roddtävlingarna kommer att hållas på en sjö i närheten av Windsor och seglingen kommer att gå av stapeln utanför Englands sydkust.

Under OS kommer England till exempel att ha fler soldater stationerade i London än i Afghanistan.

Den ökade hotbilden är kanske en av anledningarna till att den brittiska regeringen har antagit lagen Olympic Games Act 2006, vilket möjliggör vad som brukar kallas ”en stat i staten”. Under OS kommer England till exempel att ha fler soldater stationerade i London än i Afghanistan. Luftvärnsrobotar har placerats ut på hustak. Marinsoldater kommer att patrullera längs Themsen för att förhindra terrorattacker i stil med de bombdåd som genomfördes i Bombay för några år sedan, och dessutom kommer ett hangarfartyg att vara stationerat på floden. Det olympiska området kommer att omges av ett 17,7 km långt elstängsel. Säkerhetsbudgeten har höjts från 282 till 553 brittiska pund (ca 6,3 miljarder kronor).

Stimulerar innovation

Vi kan alltså konstatera att de olympiska spelen leder till en ökad hotbild och skärpta säkerhetsrutiner. Men Wylde har fokuserat främst på det tredje området, det vill säga hur de olympiska spelen har förbättrat företagens innovativa processer genom ökat nätverkande och ökad komplexitet. Större delen av informationen hon fått från olika företag är visserligen sekretessbelagd, men Wylde berättar att OS har förbättrat innovativa processer, på ett sätt som inte alltid är uppenbart.

OS har förbättrat innovativa processer, på ett sätt som inte alltid är uppenbart.

Denna ”dolda innovation”, som den kallades i en rapport som NESTA (National Endowment for Science, Technology and the Arts) publicerade 2007, uppstår när företag satsar på nya idéer som inte går att mäta med traditionella metoder.

Bland de fyra typer av innovation som NESTA har identifierat finns ”innovation i organisatoriska former eller affärsmodeller” och ”innovation i kombination med befintliga teknologier och processer”. Satsningar av detta slag kanske inte uppmärksammas särskilt mycket, inte ens inom de berörda företagen.
– Det syns helt enkelt inte i balansräkningen, säger Wylde. Nu arbetar hon med ett mer långsiktigt projekt där hon ska försöka räkna ut storleken på denna ”sektor för intelligenta säkerhetstjänster”.

– OS är ett så stort evenemang att företagen tvingas ändra sina rutiner, säger hon.
Men förändringarna behöver inte vara särskilt dramatiska:
– För ett vaktbolag kan det till exempel innebära att man inför nya tjänstgöringslistor och på så sätt sparar pengar.

Det är svårt att hitta företag som är beredda att ge några konkreta exempel på ändrade rutiner inför OS, men Wylde avslöjar att ”säkerhetsintelligens” har blivit en allt viktigare faktor för många företag, inte bara säkerhetsbolag.

– OS är som en boll som sätts i rullning och får saker att hända allt snabbare.

– OS är som en boll som sätts i rullning och får saker att hända allt snabbare, säger hon.

Och precis som många andra stora evenemang nuförtiden ska de olympiska spelen få en grön prägel, så de miljömässiga aspekterna spelar också in. Ett säkerhetsbolag kommer till exempel att göra det möjligt för sina vakter att stänga av onödig elektrisk utrustning när de är ute på sina rundor.

– Det rör sig inte om någon ny teknologi, men det är ett nytt sätt att tänka och utvecklingen har gått snabbare i och med OS. Lösningen hade förmodligen utvecklats ändå förr eller senare, men tack vare OS finns den redan nu.

På en presskonferens i mars sa Storbritanniens premiärminister David Cameron:
– Jag är fast besluten om att detta i första hand ska kännas som ett idrottsevenemang och inte som en säkerhetsoperation. Det faktum att han över huvud taget behövde göra detta uttalande visar att många är skeptiska, men en olympiad utan någon säkerhet alls är det nog ingen som önskar. Häri ligger svårigheten med att arrangera OS.

Det är upp till säkerhetsindustrin att lösa problemet.

Av Michael Lawton

Comment

You must be logged in to post a comment.