Ordlista

CCTV, NFC, RFID, Bluetooth och ZigBee är några av de ord du kan stöta på i våra nyhetsbrev. I vår nya ordlista hittar du förklaringarna, och du kan även hjälpa oss att göra den ännu bättre!

Vi vill vara säkra på att du får ut så mycket som möjligt av nyhetsbrevet. Nedan hittar du de vanligaste termerna från Future Lab och förklaringar till dessa termer. Om du har funderingar kring någon teknik eller en akronym, berätta det för oss så lägger vi till den i listan.

Algoritm = steg-för-steg-procedur för att lösa ett problem eller uppnå ett visst mål, särskilt med hjälp av en dator.

Användarcentrerad design = prioriterar tjänster som uppfyller användarkraven för hur begränsningar i mjuk- och hårdvara uppfattas.

BAC = Basic Access Control, en procedur där passet först måste öppnas och den tryckta optiska koden avläsas innan chipet kan skannas.

BACNet = ett datakommunikationsprotkoll för nätverk inom Fastigheter, Automatisering och Styrning.

Biometri = vetenskap för automatiserade metoder för att på ett unikt sätt känna igen människor baserade på ett eller flera fysiska eller inre karaktärsdrag.

Bluetooth = Bluetooth är en industristandard för trådlösa personliga nätverk, och ett sätt för att ansluta enheter inom kort räckvidd som t.ex. handdatorer, mobiltelefoner, bärbara och stationära datorer, skrivare och digitalkameror via en säker, billig och globalt tillgänglig radiofrekvens.

CCTV = Closed-circuit television (CCTV), användning av TV-kameror för övervakning.

Samarbete = tillåter regeringar, branscher och andra intressenter att skapa, odla och reformera grupper av intresserade parter som kan lyfta fram starka sidor, lösa gemensamma problem, uppfinna och utveckla befintligt arbete.

Behörighet = mjukvarunycklar och lösenord såväl som andra säkerhetstecken som t.ex. ett radiokort eller smart kort är typer av behörighet som används på datorer.

Hållbarhet = upprätthåller balans och återhämtningsförmåga samtidigt som organisatoriska, tekniska, ekonomiska och juridiska frågor uppmärksammas på ett sätt som tillåter ett ekosystem att frodas och utvecklas.

ID= Identifiering, identifikationsdokument

ID-stöld = ett brott där man avsiktligt utger sig för att vara en individ man inte är för egen vinnings skull. Exempel på ID-stöld är kreditkortsbedrägeri och att skaffa sig åtkomst under förklädnad av någon annan.

Interoperabilitet = tillåter, genom öppna standarder, ömsesidigt utbyte, återanvändning och tolkning av data över flera olika arkitekturer.

IP-adress = ett unikt nummer som används av enheter för att identifiera sig och kommunicera med varandra i ett datornätverk med hjälp av en standard för internetprotokoll (IP). Alla nätverksenheter som ingår – vare sig det gäller datorer, skrivare eller internetfaxar – måste ha en unik adress.

IP-kamera = en enhet som består av en kamera, en webbserver och ett anslutningskort och som skickar bilder över internet.

IPv6 = Internet Protocol version 6, en standard som används av elektroniska apparater för att skicka datapaket i ett nätverk. Ersätter IPv4 som nästa version av internetprotokollet.

LonTalk = ett protokoll som används för styrfunktioner. Skapat av Echelon Corporation för att koppla ihop enheter i ett nätverk med hjälp av media, som t.ex. tvinnade par, kraftledningar, fiberoptik och radiofrekvens. Det är populärt för automatisering av olika funktioner inom industristyrning, automatisering i hushåll, inom transport och byggnation, t.ex. belysning, uppvärmning, ventilation och luftkonditionering.

Magnetkortsgränssnitt = gränssnitt för kort med magnetremsor. En typ av kort som kan lagra data genom att magnetismen i mycket små järnbaserade magnetiska partiklar på ett band av magnetiskt material på kortet modifieras. Magnetremsan, ibland kallad magstripe, läses av genom att kortet dras igenom ett läsarhuvud.

NFC = (Near Field Communication) korthållskommunikation, en standardbaserad korthållsteknik för trådlös anslutning som möjliggör enkel och säker interaktion mellan elektroniska enheter, används inom frekvensen 13,56 MHz med avstånd på bara några få centimeter.

OSIPSI = Open Systems Integration and Performance Standards Initiative, ett initiativ från branschorganisationen Security Industry Association (SIA), som har som mål att se till att de standarder som utvecklats för säkerhetsindustrin har tagits fram av branschexperter (dvs. SIA-medlemmar).

PIN-kod = ett personligt identifieringsnummer är en hemlighet som delas mellan en användare och ett system som kan användas för att verifiera användaren i systemet. PIN-koder består ofta av 4 siffror i intervallet 0000-9999 vilket resulterar i 10 000 möjliga nummer. En inkräktare skulle som följd behöva gissa i genomsnitt 5 000 gånger för att hitta rätt PIN-kod.

Power over Ethernet = PoE, en teknik där ett system matar ström tillsammans med data, till distansenheter via en standard tvinnad parkabel i ett Ethernet-nätverk. Tekniken utnyttjas effektivt för IP-telefoner, åtkomstpunkter för trådlöst LAN, webbkameror, Ethernet-hubbar, datorer och andra apparater där det skulle vara opraktiskt, eller i stort sett omöjligt, att förse dem med ström separat.

Proximityläsare = en läsare som används med radiokort, kontaktlösa integrerade kretsenheter för säkerhetsåtkomst. Den kan fungera tillsammans med de äldre 125 kHz –enheterna eller de nyare 13,56 MHz kontaktlösa RFID-kort, s.k. kontaktlösa smarta kort.

RFID = Radio Frequency Identification, en automatisk identifieringsmetod där data lagras och hämtas med hjälp av s.k. RFID-taggar eller transpondrar, ett litet föremål som har fästs på en produkt, ett djur eller en person. Endast aktiva taggar kräver en intern strömkälla.

Smart kort = ett kort i fickstorlek med inbyggda integrerade kretsar. Oftast används ett “smart kort” när man hänvisar till ett mikroprocessorkort i kreditkortsstorlek med olika egenskaper för att hindra bedrägerier och som kan bidra med säkerhetstjänster.

Spoofing = en spoofing-attack är en situation där en person eller ett program låtsas vara någon eller något annat genom att förfalska data och på så sätt få otillåten tillgång till t.ex. en dator.

Säkerhetsbricka = innehåller ett fysiskt bevis på att ett tillstånd har beviljats

TCP/IP = de två viktigaste protokollen på internet: Transmission Control Protocol (TCP) och Internet Protocol (IP). De består av ett antal kommunikationsprotokoll som implementerar den protokollstack på vilka internet och de flesta kommersiella nätverk körs.

Verifiering = det sätt på vilket man bevisar eller motbevisar att en person eller ett system är vad den/det utger sig för att vara med hänsyn till en särskild formell specifikation eller egenskap med hjälp av formella matematikmetoder.

WiFi = Wireless Fidelity, ursprungligen licensierat av Wi-Fi-alliansen för att beskriva den underliggande tekniken för trådlöst LAN (WLAN) baserat på IEEE 802.11-specifikationer. Wi-Fi har blivit en etablerad, ofta använd term. Det var meningen att det skulle användas för t.ex. bärbara datorer i lokala nätverk men används idag i alltfler sammanhang, bland annat internetåtkomst, spel, och enkel anslutning av elektroniska produkter i hemmet, t.ex. TV-apparater och DVD-spelare.

WEP = Wired Equivalent Privacy, den ursprungliga krypteringsstandarden för Wi-Fi.

Wi-Fi Protected Access = WPA och WPA2 är system för att säkra trådlösa (Wi-Fi) datornätverk, skapade som ett resultat av flera allvarliga svagheter som forskare hittade i tidigare system, Wired Equivalent Privacy (WEP). Det är utvecklat för att fungera med alla gränssnittskort för trådlösa nätverk men inte nödvändigtvis med första generationens trådlösa åtkomstpunkter.

ZigBee = en radiostandard med liten räckvidd utvecklad för styrenheter i byggnader och med låg energiförbrukning och effektiv batteridrift. Den använder en radioteknik som är mycket lik WiFi eller Bluetooth.

Öppen standard = offentlig och implementerbar standard. Genom att tillåta vem som helst att erhålla och implementera standarden kan de öka kompatibiliteten mellan olika typer av hårdvaru- och mjukvarukomponenter då vem som helst som har den tekniska kunskap och de resurser som krävs kan bygga produkter som fungerar tillsammans.

* Anger obligatoriskt fält


Comment

You must be logged in to post a comment.