Öppna system i sikte

SIA (Security Industry Association) publicerade i mars en amerikansk nationell standard, ANS. I den frivilliga standarden anges gränssnittskrav för den digitala videokomponenten i videoövervakningssystem.

Med standarden ANSI/SIA OSIPS DVI-01:2008 SIA Open, Systems Integration and Performance Standards – Digital Video Interface Data Model tas ett historiskt steg mot en mognare marknad. Standarden är den första i en serie SIA-standarder som utvecklas för att möta efterfrågan på kompatibilitet mellan nya IT-produkter och tjänster i säkerhetsbranschen.  

De nya standarder som SIA är i färd med att ta fram heter OSIPS, Open Systems Integration and Performance Standards.  

Valfritt att följa
– Alla standarderna är frivilliga, vilket innebär att företagen inte måste uppfylla dem, förklarar Gary Klinefelter som är chef för Strategisk innovation på HID Global och ordförande i SIA:s standardkommitté. Om det visar sig att det kan innebära nya affärsmöjligheter att följa dem, eller om företaget förlorar på att inte göra det, blir det dock nödvändigt för företagen.  

Säkerhetsbranschen förändras dramatiskt i takt med att IT- och IP-lösningar blir allt vanligare. Idag överlåter försäljarna åt slutkunderna att välja den kombination av produkter som bäst uppfyller deras specifika behov.  

– Det är ett viktigt steg mot öppna system, säger Klinefelter. Ramarna för kommunikationen mellan säkerhetsprodukter definieras. De som jobbar med IT kanske tycker att det redan finns tillräckligt med standarder, men jag menar att dessa inte är utformade med tanke på säkerhetsbranschens behov.  

Bristen på standarder har försvårat för slutkunderna att integrera olika lösningar. För många myndigheter och större organisationer har bristen på standarder inneburit att de varit tvungna att ha programvara från olika tillverkare för övervakningsutrustningen. Integration utan standarder blir alltid ett problem när det är dags att uppgradera komponenter från en eller flera tillverkare. Med egna system från varje tillverkare (proprietary systems) begränsas kundens valmöjligheter.  

Brett stöd
SIA:s OSIPS-arbete inriktas på två närliggande områden: standarder för integration av säkerhetssystem som leder till flexiblare och effektivare användning av säkerhetsteknologier och system samt standarder för säkerhetsutrustningens prestanda.  

Bland deltagarna finns otaliga intressenter representerade. Produktutvecklarna är intresserade av både affärsutveckling och programvaruutveckling. Slutkunderna deltar för att säkerställa att de gränssnitt som definieras motsvarar deras behov.

En fördel med att delta i utvecklingen av standarder är att man är med från början, när kraven definieras, och många ser det som den stora behållningen, säger Monica Rigano, Director of Standards på SIA.  

– Många slutkunder, myndigheter och bolag, vet att om de för fram sina krav i ett tidigt skede blir de tillgodosedda i kommande produkter, framhåller hon. Jag vill rikta en uppmaning till de delar av branschen som ännu inte ser standarder som en strategisk fråga för verksamheten. Det kan innebära ett nytt sätt att tänka. Men det finns initiativ av många slag, och deltagarna kan genom att delta öka värdet på sina befintliga tillgångar.  

Gary Klinefelter tillägger att de frivilliga branschstandarderna som bygger på samförstånd ger möjlighet för tillverkarna att ”förenkla vanliga uppgifter så att de kan fokusera på kundnyttan.”  

– Precis som i all annan produktutveckling utvecklas standarderna i samarbete med kunden, tillägger han. Arbetet med att ta fram standarder bör göras parallellt med produktutveckling och kundtester. Det är en ständigt pågående process – när de väl har tagits fram måste de underhållas för att uppfylla nya kundkrav.

* Anger obligatoriskt fält


Comment

You must be logged in to post a comment.