Ögonen är själens spegel

Ögonen säger vem du är. Irisavläsning är en teknologi som används allt mer över hela världen inom en rad kommersiella och offentliga verksamheter, från passerkontroll till tidsstyrning.

Irisavläsning, som ofta blandas ihop med näthinneavläsning, innebär att man tar en bild av ögat och sedan analyserar den färgade delen runt pupillen längst fram på ögat, det vill säga iris, eller regnbågshinnan som den också kallas.

Näthinnan, å andra sidan, består av celler – fotoreceptorer – som sitter längst bak i ögat. Vid irisavläsning tar man en bild av ögats irisstruktur, men vid näthinneavläsning tar man en bild av näthinnans blodkärlsmönster inuti själva ögat.

– Iris kan man se med blotta ögat, till skillnad från näthinnan, så det är lättare att ta en bra bild av iris, säger David Usher, forskarchef på Retica Systems, ett företag i Massachusetts, USA, som utvecklar irisbaserade identifieringssystem. Vid irisavläsning tar man en bild av iris med hjälp av NIR-teknik (Near Infrared), och sedan använder man algoritmer för att skapa en kodad bild av irisstrukturen. Genom att jämföra denna bild, eller mall, med andra mallar kan man sedan avgöra om identiteten stämmer.

Teknologin sprider sig fort. På ett stort hotell i Boston, USA, använder man ett irisavläsningssystem för gäster som bor i presidentsviten. En organisation, som också ligger i Boston, använder teknologin för att föra register över barn om de skulle komma bort och måste identifieras i framtiden.

– Sedan 2002 har vi sett en tvåsiffrig ökning när det gäller användandet av irisavläsning, säger Mohammed Murad, chef för global affärsutveckling och försäljning på företaget Iris ID. Iris ID, som ligger i New Jersey, USA, har utvecklat produkter och programvaror för irisavläsning sedan 1999.

– Vår teknologi används för närvarande i alla applikationer som kräver identitetsverifiering, säger Mohammed. Det omfattar allt från grundläggande passerkontroll – det vill säga hur man tar sig in och ut ur en byggnad – till att koppla en persons identitet till ett visst dokument eller ID-kort.

Irisavläsning fyller en viktig funktion när det gäller att övervaka tillträdet till säkerhetsområden. 29 kanadensiska flygplatser har infört irisavläsning för att kunna identifiera sina anställda när de rör sig mellan olika områden, både på marken och i luften. På Amsterdams flygplats Schiphol finns det snabbkontroller där man använder irisavläsning för att identifiera flygplansbesättning och vissa frekventa resenärer.

Men även om många tror att irisavläsning fortfarande är en superavancerad teknologi som bara används i spionfilmer och av CIA-agenter, så är vissa applikationer i dag faktiskt ganska enkla.

– En av våra kunder, en sockerbetsfabrik i Wisconsin, använder irisavläsning för att hålla koll på tid och närvaro för personalen, säger Mohammed. Teknologin är mycket mer tillförlitlig än vanliga magnetkort, men inte lika integritetskränkande som andra biometriska metoder, som till exempel fingeravtrycksavläsning.

Själva bildtagningen är också säker, enligt David.
– De ljusnivåer som krävs för NIR-dioden vid irisavläsning ligger långt under säkerhetsgränserna, säger han.

Men hur står sig irisavläsning jämfört med andra, mer vanliga biometriska metoder, som till exempel fingeravtrycksavläsning?

– Iris ger mycket mer information än ett fingeravtryck eller andra biometriska alternativ, säger Mohammed. Denna metod är mycket mer tillförlitlig än traditionell biometri och inkräktar dessutom inte på den personliga integriteten hos den som ska identifieras. Du behöver inte vidröra något och ingenting behöver vidröra dig.

Inom rättsväsendet vill man i vissa länder kombinera irisavläsning med andra biometriska metoder för att garantera maximal säkerhet. Den amerikanska federala polisen FBI utforskar till exempel möjligheterna att kombinera fingeravtryck, ansiktsavläsning och irisavläsning för programmet NGI (Next Generation Identity).

– Tidigare använde FBI bara fingeravtryck, men nu har de upptäckt fördelarna med att titta på ögonen också, säger Mohammed.

Men irisavläsning fungerar inte i alla lägen.

– Om personen har färgade kontaktlinser är det samma sak som att bära handskar vid fingeravtrycksavläsning. Man kan inte ta fingeravtryck på en person som bär handskar, säger David. Så tillverkarna av irisavläsningssystem måste hitta ett sätt att kontrollera om en person bär färgade linser. Om man har ofärgade linser är det däremot inga problem att läsa av iris.

Till skillnad från näthinneavläsning, som främst används i den akademiska och medicinska världen och ännu inte har slagit igenom kommersiellt, inkräktar irisavläsning inte på den personliga integriteten. Ett flertal företag och forskningsinstitut håller på att utveckla teknologier som kan läsa av iris på människor i rörelse på över en meters avstånd.

Utvecklingen går framåt, och målet är att metoderna ska bli ännu mindre integritetskränkande.
– Vårt mål är att kunna göra själva avläsningsprocessen så enkel att man kan verifiera en människas identitet bara genom att han eller hon går förbi, säger Mohammed.

Och i takt med att priserna på irisavläsningssystem sjunker blir denna biometriska metod allt mer attraktiv.

Av Rachel Sa

* Anger obligatoriskt fält


Comment

You must be logged in to post a comment.