Nytt koncepttest – integrerad trådlös passerkontroll

På ASSA ABLOY Future Lab kan du framföra dina åsikter om framtida lösningar via olika webbenkäter. Den information du förser oss med analyseras noggrant och förs in i vår produktplan. I vårt nya koncepttest vill vi veta vad du tycker om en ny teknik som vi har arbetat med under en tid, som komplement till den information vi har fått i tidigare studier.

Idag är endast fem procent av dörrarna på en typisk arbetsplats utrustade med elektronisk passagekontroll. Branschrapporter visar att företagens säkerhetschefer vill säkra fler passager, men installationskostnaden för de online-lösningar som finns på marknaden i dag är för hög.  

Det finns emellertid alternativ till att installera en online-lösning. I de flesta av dessa alternativ används en offline-teknik, där informationen i låset uppdateras med en bärbar apparat (PDA) eller lagras i eller överförs via själva passerkortet. Detta är en kostnadseffektiv lösning, men det finns en stor nackdel, jämfört med en online-lösning: det går inte att göra ändringar eller upphäva tillträdesrättigheter direkt på alla komponenter i systemet. Dessutom är offline-systemen mer tids- och resurskrävande.  

Behov av effektiva lösningar
Många av dessa offline-lösningar säljs också som fristående system, och det krävs en särskild programvara för att uppdatera tillträdesrättigheter och man behöver också utfärda separata passerkort. Detta bidrar till att göra den totala lösningen mer komplex, och det är svårare att få en tydlig översikt över användarrättigheterna och analysera eventloggar.  

Dessa frågor är viktiga för oss på ASSA ABLOY, och vi håller för närvarande på att utveckla en teknik som ska tillgodose behovet av kostnadseffektiv förbättring och uppgradering av dörrarnas säkerhet i befintliga passerkontrollsystem. Vi vill erbjuda en lösning som möjliggör trådlös passerkontroll utan att man behöver byta ut det befintliga systemet eller lägga till ett extra parallellt system. Vår lösning kommer att hjälpa säkerhetschefer att förbättra säkerheten inom företaget utan att behöva modifiera dörrarna, passerkontrollsystemet eller passerkorten.  

Du bestämmer
I vårt nya koncepttest vill vi på ASSA ABLOY Future Lab veta vad du tycker om vår lösning, innan vi lanserar den på marknaden. Vi vill veta vilka eventuella tilläggsfunktioner du skulle vilja ha i en sådan här lösning för att ytterligare öka komforten och säkerheten i ditt befintliga system. Vi vill också veta mer om din nuvarande lösning, för att kunna anpassa vår produkt så att den kan integreras så smidigt som möjligt.  

Ta chansen att dela med dig av dina åsikter i ASSA ABLOY Future Labs nya koncepttest! Inbjudan och instruktioner skickas till utvalda medlemmar i ASSA ABLOY Future Lab. Enkäten är webbaserad och tar cirka 25 minuter att genomföra. Det är möjligt att påbörja enkäten för sedan göra klart den vid ett senare tillf

* Anger obligatoriskt fält


Comment

You must be logged in to post a comment.