Nytt koncepttest – ett kort till alla dörrar

Traditionella passersystem använder ett särskilt nätverk för kommunikation mellan ett dörrlås och en dator som hanterar passerrättigheter. Denna kommunikation kan också ske via IT-avdelningens TCP/IP-nätverk, alternativt kan det trådbundna nätverket ersättas med ett trådlöst nätverk. Ofta används dessa online-lösningar för passerkontroll parallellt med dörrar med mekaniskt nyckellås – i synnerhet när det gäller dörrar inomhus, såsom kontorsdörrar eller maskinrumsdörrar.

Detta skapar ett behov av att kunna hantera olika typer av identifiering såsom passerkort och mekaniska nycklar. För att undvika nödvändigheten av dubbla system krävs det att passersystemet utvidgas till att även inbegripa dessa dörrar.

Men vad gör du om din applikation inte passar in i mallen? Kanske vill du lägga till kontorsdörrar i ditt existerande system, kanske vill du ändra dörrkonfigurationen ofta, kanske har du en dörr som är svår att ansluta till ett nätverk, kanske ditt system inbegriper dörrar på olika kontinenter – eller kanske vill du inte ens installera ett nätverk i första skedet på grund av budgetbegränsningar. Oavsett din situation behöver du valmöjligheter!

Information mellan dörr och administratör är krypterad och kan inte läsas eller ändras av den person som bär kortet.

ASSA ABLOY Future Labs nylanserade koncept erbjuder två alternativ för integrering av dessa ”offline”-dörrar i ett existerande passersystem. De två systemen liknar varandra, men använder olika tekniker och grundar sig på olika sätt att tänka.

Huvudtanken är att installera elektroniska cylindrar i ”offline”-dörren. Dessa gör att det passermedel som används för ”online”-dörrarna även kan autentisera en användares passerrätt till ”offline”-dörrarna. Därmed elimineras behovet av andra passermedel, såsom mekaniska nycklar. Skillnaden mellan de två lösningarna är på vilket sätt passerrättigheterna överförs från online-systemet till ”offline”-dörrarna.

I det första alternativet används en portabel enhet för att uppdatera låset i dörren. Detta innebär att säkerhetspersonalen fysiskt måste befinna sig vid dörren för att uppdatera låset med den portabla enheten varje gång en förändring krävs. Varje dörr uppdateras separat och loggen för varje enskilt lås måste hämtas med den portabla enheten. Information om avslutad uppdatering samt nedladdade loggfiler lagras på den portabla enheten och återförs till online-systemet genom att synkronisering startas när säkerhetspersonalen kommer tillbaka till en online-station.

Kort uttryckt kan man säga att informationsöverföringen till och från offline-systemet kontrolleras av säkerhetspersonalen. Detta kan ses som en högre nivå av säkerhet, men nackdelen är företaget måste ha särskild personal som arbetar med uppdateringarna.

I det andra alternativet används själva passerkortet till att forsla information om passerrätt till dörren. Kortet ska ju faktiskt dit i vilket fall som helst. Information överförs till kortet vid en online-station – förmodligen vid kontorets entrédörrar – och flyttas sedan vidare till den enskilda dörren när kortet dras för autentisering. Information om avslutad uppdatering samt loggfilen sparas på kortet och återförs till online-systemet nästa gång kortet passerar en online-station.

Eftersom den person som bär kortet också bär den information som talar om huruvida han eller hon får passera genom dörren, uppstår förstås frågan om en kortbaserad lösning verkligen är säker. Svaret är ja! Information mellan dörr och administratör är krypterad och kan inte läsas eller ändras av den person som bär kortet. Även om man hade nödvändig utrustning för att se kommunikationen skulle den vara obegriplig.

Samtidigt som den kortbaserade lösningen kan vara lika säker som ett oberoende nätverk, kan den omöjligt vara lika snabb eftersom informationen fysiskt bärs från en punkt till en annan. Kortens lagringsutrymme är inte den största begräsningen för den mängd information som kan överföras mellan passerkort och dörrlås. Begränsningen är snarare den tid det tar för dörren att läsa av informationen från kortet. Kommunikationshastigheten är relativt snabb för de flesta dörrapplikationer. Försöker man överföra alltför mycket information kan dock den anställde behöva hålla sitt kort i läsaren i mer än en sekund, vilket är tillräckligt länge för att vara irriterande.

I detta koncepttest från ASSA ABLOY Future Lab skulle vi vilja höra dina åsikter om dessa båda lösningar. Frågor vi ställer är exempelvis: vilket alternativ, om något, skulle du föredra, och varför? Hur pass viktig är väntetiden vid uppdatering av en ”offline”-dörr? Hur mycket skulle du vara villig att investera jämfört med en online-lösning?

Undersökningen är webb-baserad. Den tar ca 15 minuter att genomföra och innehåller förutom frågorna ytterligare detaljer kring de två lösningarna.

* Anger obligatoriskt fält


Comment

You must be logged in to post a comment.