Nya tider, nya standarder

ONVIF (Open Network Video Interface Forum) håller på att utveckla en uppsättning IP-standarder för videoapplikationer och är en av två nystartade organisationer som arbetar för att skapa enhetlighet inom detta splittrade område.

Före den digitala revolutionen var det enkelt för tillverkarna av övervakningssystem. De tillverkade kameror med PAL- eller NTSC-standard. PAL (Phase Alternate Line) dominerade i Europa och större delen av övriga världen, medan NTSC (National Television System Committee) var den största standarden i Amerika och delar av Östasien.

På den tiden valde man inte standard som man väljer fotbollslag, utan varje standard var regionsspecifik.

Men sedan kom Internet, global tillverkning och digitala övervakningssystem, vilket innebar slutet för de gamla beprövade videoformaten. Reglerna som hade styrt den analoga världen i nästan hundra år blev plötsligt omorderna. De nya och mer sofistikerade digitala systemen kunde fjärranslutas via IP-nätverk, samtidigt som de gamla, analoga protokollen inte räckte till längre.

Men alla dessa nya kameror byggde på patentskyddad teknik, vilket gjorde att det krävdes tidskrävande programmering och specialdesignade drivrutiner för att byta från ett fabrikat till ett annat – om det ens var möjligt över huvud taget.

– Branschen för IP-video hade stora problem, säger Tony Yang, global marknadschef på Hikvision Digital Technology Co. Ingenting var kompatibelt.

Det dröjde inte länge förrän tre branschledare – Axis Communications, Bosch Security Systems och Sony Corp. — gick ihop och bildade ett konsortium för att etablera standarder för IP-baserade videosystem.

ONVIF grundades 2008, med målet att skapa enhetlighet inom den splittrade branschen för IP-video. I dag har organisationen över 200 medlemsföretag och har redan gett ut version 1.2 av sina videostandarder. Version 2.0 beräknas komma i slutet av 2010.
Den första versionen av ONVIF:s protokoll fokuserade främst på video, men de efterföljande versionerna kommer även att omfatta standarder för passerkontroll.

– Vi upptäckte att de flesta företag är intresserade av standardisering, säger Yang, som också är ordförande för ONVIF:s kommunikationskommitté. Det är likadant överallt – USA, Europa och Asien – alla är intresserade.

Men denna stora acceptans var inte självklar från början. Yang berättar att Hikvision först var tveksamma till att stödja en universell standard. Hikvision hade redan en betydande marknadsandel och ett öppet protokoll skulle innebära fler konkurrenter än någonsin.

– Vi var rädda att vi skulle förlora på det, säger Yang. Men vi insåg att en standardisering var ofrånkomlig. Marknaden var på uppåtgående och vi såg det som att öppna ett fönster.

Andreas Schneider, som arbetar med standardisering på Sony och dessutom är ordförande i ONVIF:s tekniska kommitté, håller med. Sony var en av de grundande medlemmarna i ONVIF och såg standardiseringen som ett viktigt steg i IP-videomarknadens mognadsprocess.

– Om du vill få en marknad att växa och snabba på övergången från analoga system till IP-system, finns det inga alternativ, säger Schneider. Patentskyddad teknik håller inte i längden. Tidigare körde alla sitt eget race, men på sikt gör gemensamma standarder livet enklare för alla – såväl integratörer som slutanvändare.

Nu när det finns ett etablerat protokoll för videapplikationer, kan IP-baserade kameror och övervakningsutrustning enkelt bytas ut oberoende av tillverkare, så länge utrustningen följer ONVIF:s specifikationer. Detta ger en större valfrihet för konsumenten och mindre krångel för systemintegratörerna.

Även om många tillverkare håller med om att det är viktigt att utveckla ett standardprotokoll, betyder det inte att ONVIF är det enda alternativet. PSIA (Physical Security Interoperability Alliance), en grupp som leds av branschjätten Cisco Systems, håller också på att utveckla en standard för IP-säkerhetssystem.

Vissa företag har valt sida medan andra, som till exempel Hikvision, är med i båda organisationerna.

När ONVIF och PSIA dök upp trodde många att deras standarder skulle bli regionsspecifika, precis som PAL och NTSC. Men enligt Yang verkar det inte bli så.
– I början kändes det som att ONVIF var europeiskt och PSIA var amerikanskt, men nu tänker vi inte så längre. Vi har kunder från olika regioner som vill ha olika standarder. Det är väldigt individuellt och vi ger kunderna vad de vill ha, säger Yang.

Målet är detsamma för båda organisationerna. De vill se till att IP-baserad övervakningsutrustning är tillgänglig och kompatibel med så många olika system som möjligt.

– Som pionjär måste man våga ta risker, säger Schneider. När vi på Sony drev på övergången från analoga system till IP-system, visste vi att marknaden krävde standarder och att det skulle gynna hela branschen samt stärka vår ledande position på IP-videomarknaden. Vi hade ingen plan B. Vi visste vad vi ville göra och vi var tvungna att utveckla standarder för att nå vårt mål.

Comment

You must be logged in to post a comment.