Nya nätverksmöjligheter med PoE plus

När PoE-teknologin standardiserades 2003 rådde det delade meningar om denna innovation. Teknologin möjliggör strömförsörjning av nätverksenheter via vanliga ethernetkablar – ett smidigt och kostnadseffektivt sätt att ansluta komponenter som exempelvis trådlösa accesspunkter och övervakningskameror. Tack vare PoE behöver man inte längre några separata elkablar till de olika enheterna.

PoE har faktiskt varit en av de främsta drivkrafterna bakom utvecklingen av olika nätverksapplikationer, enligt Daniel Feldman, ordförande för den tekniska underkommittén för PoE och PoE Plus i samarbetsorganisationen Ethernet Alliance.

– Innan PoE utvecklades gick det trögt med utvecklingen av IP-kameror, trådlösa LAN-accesspunkter och IP-telefoner. PoE skapades delvis för att dessa applikationer skulle kunna existera, säger han.

Ethernet Alliance är en ideell organisation bestående av system- och komponentleverantörer, branschexperter och universitets- och regeringsrepresentanter, vars mål är att främja utvecklingen av Ethernet, som spås bli den dominerande tekniken i en värld av fullständigt IP-baserad kommunikation (All-IP).

Säkerhetsfördelar
Genom att använda redan befintliga Ethernetkablar för att överföra både data, ljud och elektricitet blir kostnaderna för installation och underhåll av säkerhetssystem betydligt lägre.

– Med PoE kan man lokalisera enheter var som helst utan att en elektriker behöver komma och installera ett eluttag, säger Daniel Feldman. En annan stor fördel är att PoE ger reservström via Ethernetkontakten.

Tekniken hindrar dessutom inbrottstjuvar från att koppla bort övervakningskamerorna medan de plockar med sig stöldgods. Och eftersom man kan använda mycket större UPS-enheter (Uninterruptable Power Systems) med PoE, kan dörrar till exempel säkras under en mycket längre tid om det skulle bli strömavbrott.

Flexibiliteten som PoE erbjuder har, i kombination med den ökade efterfrågan på säkerhetsövervakning över hela världen, lett till att övervakningskameror nu sätts upp på alla tänkbara ställen. Även marknaderna för passersystem, RFID-spårning, biometrisk identifiering, branddetektorer och annan säkerhetsutrustning fortsätter att öka, mycket tack vare PoE-teknologin. Nu erbjuder flera passerkontrolleverantörer läsare, kontrollenheter – och snart även lås – baserade på PoE.

PoE uppfyller kraven på konvergens och integration, som för närvarande är en stor trend inom säkerhetsmarknaden, säger Daniel Feldman. Säkerhetssystemen får flera nya funktioner, och övervakningskameran håller på att utvecklas till ett multifunktionellt, integrerat säkerhetsverktyg. Med hjälp av PoE kan man lansera ännu fler kamerafunktioner, som högtalare, mikrofoner, sensorer, branddetektorer och gränssnitt för dörrlås.

Nackdelen är att de allt mer avancerade säkerhetskomponenterna kräver mer ström än vad den nuvarande PoE-standarden kan erbjuda. Därför håller man nu på att utveckla nästa version – PoE Plus.

Mer effekt med PoE Plus
Den nuvarande standarden (802.3af) ger en effekt på upp till 15,4 watt per port, vilket är baserat på den strömförbrukning som krävdes för IP-telefoner och Cat3-kablar 1999. PoE Plus kommer att kunna erbjuda en effekt på upp till 25,5 watt per port, vilket möjliggör betydligt fler kameraapplikationer. Högtalare, värmeelement som förhindrar imma och dörrlåskomponenter är några exempel på strömslukande enheter som snart kommer att vara möjliga. Dessutom kan den högre effekten underlätta passerkontrollen i ännu större utsträckning, i och med att man kan förse mekaniska dörröppnare med ström.

– Jag är övertygad om att PoE kommer att byggas in i alla typer av säkerhetsapplikationer, säger Daniel Feldman, och påpekar att ytterligare en fördel i framtiden är möjligheten att använda Ethernetkablar för att ladda batterier i en mängd olika apparater.

När man uppgraderar en befintlig installation från PoE till PoE Plus är det enklast att använda en så kallad ”midspan”, en separat plug-and-play-enhet som placeras mellan en vanlig Ethernetkontakt och terminalerna. Denna metod är särskilt användbar i nuläget, eftersom den nya standarden inte har ratificerats ännu och därför inte heller har implementerats i de kontakter eller slutenheter (exempelvis kameror) som finns på marknaden idag.

Om man tittar framåt ser Daniel Feldman en stor, outnyttjad potential för PoE inom bostadsmarknaden. Han säger att hela bostaden kan styras med hjälp av PoE – passerkontroll, säkerhet, lås, kameror, WLAN, modem och till och med inomhusbelysning, i och med att man snart kommer att kunna driva SSL-belysning (Solid State Lightning, dvs. belysning som kommer från en ”fast” ljuskälla som exempelvis en lysdiod i stället för en traditionell glödlampa) med hjälp av PoE. Men han tillägger att många människor inte känner sig bekväma med att använda PoE i sina hem.

När det gäller säkerheten har man bemött kritiken genom att garantera att det bara går att ansluta enheter som är fullständigt PoE-kompatibla.

Comment

You must be logged in to post a comment.