NFC-telefoner eller microSD?

Kommer de beröringsfria microSD-korten att ersätta NFC-telefonerna? Eller är de bara en tillfällig lösning?

NFC (Near Field Communication) är en kortdistansteknologi för trådlös kommunikation med hög frekvens, som möjliggör utbyte av information mellan elektroniska enheter. NFC-kompatibla telefoner är mobiltelefoner med inbyggda NFC-funktioner som möjliggör beröringsfri betalning och andra applikationer som exempelvis passerkontroll. Men än så länge finns det bara en modell på marknaden – Nokia 6212.

Eftersom lanseringen av NFC-telefoner dröjer har det börjat dyka upp alternativa lösningar och den teknologi som har fått mest uppmärksamhet är beröringsfria microSD-kort (micro secure digital). Ett beröringsfritt microSD-kort med alla nödvändiga NFC-komponenter, inklusive antenn och NFC-modem ovanpå det säkra elementet, kan sättas in i en mobiltelefon och förvandla den till ett beröringsfritt betalkort.

Just nu pågår en debatt inom branschen om huruvida microSD-korten endast kommer att användas under en övergångsperiod eller om korten kommer att slå ut NFC-telefonerna och bli den ledande teknologin.

– MicroSD har utvecklats som en alternativ lösning, eftersom det har varit trögt för NFC slå igenom på marknaden, säger Tim Jefferson, VD på The Human Chain, en brittisk konsultfirma. Lanseringen av NFC-telefoner kan jämföras med hönan och ägget – utan de applikationer eller betalningsinfrastrukturer som krävs för att NFC ska fungera har det inte funnits någon större efterfrågan på denna teknologi. Mobiloperatörerna har det tufft just nu och ändringar på telefonerna innebär extra kostnader för dem.

Tim tror att microSD har goda chanser att bli en branschstandard i stället för bara en tillfällig lösning och den försenade lanseringen av NFC-telefoner är bara en av orsakerna till detta.

– MicroSD har fantastiska möjligheter och har ett etablerat format, säger han. De flesta mobiltelefonerna på marknaden har redan plats för microSD-kort.

Det har även dykt upp andra NFC-lösningar, till exempel etiketter som kan fästas direkt på mobiltelefonen. Det finns två sorters etiketter: aktiva och passiva.

– En passiv etikett fungerar ungefär som en ID-bricka, säger Tim. Den ersätter i själva verket din kontaktlista och dina kreditkortsfiler. De aktiva etiketterna tillför däremot kapacitet och uppkopplingsmöjlighet till mobiltelefonen. Men de kan vara lite krångliga, säger han.

– Anslutningen till mobiltelefonen sker via Bluetooth, men vilken typ av Bluetooth som är installerad varierar från telefon till telefon, säger han. Därför kan det försvåra möjligheten att koppla upp sig.

Med microSD-kort skapar man ett säkert element, vilket är en nödvändighet för att lagra känslig information inuti telefonen, tillägger Tim. Man kan också ta ut kortet och sätta in det i en annan mobiltelefon, vilket är ett unikt försäljningsargument.

Peter Preuss tror däremot inte att microSD-korten kommer att bli en branschstandard och stoppa NFC-telefonerna för all framtid. Han är ordförande i NFC Forums marknadsföringskommitté och arbetar dessutom på Nokia.

– Det finns en del problem som måste lösas, främst när det gäller antennens funktion och batteriets livslängd. Metallhöljet som sitter runt de flesta SD-kortfack i dag gör att användarupplevelsen inte blir konsekvent. Det krävs aktiva antenner. Dessa antenner kan påverka livslängden för telefonens batteri eftersom de inte finns inbyggda i telefonen från början, säger han.

Peter påpekar att microSD-kort inte fungerar i alla mobiltelefoner. De flesta mobiltelefonerna (cirka 70 procent) har en plats för SD-kort, men inte alla.

Peter tycker att NFC-kompatibla telefoner är det bästa alternativet, eftersom det är mycket smidigare att bygga in NFC-funktionalitet i telefonerna från början än att göra det i efterhand.
– SD-korten måste också integreras i telefonens programvara, så även här krävs det ett samarbete med telefonleverantörerna, säger han. Funktioner som att dela med sig av telefonens innehåll genom att koppla ihop två telefoner, ansluta en bluetooth-adapter till telefonen eller läsa av en NFC-tagg kräver en djup integrering i telefonens programvara.

När det gäller hårdvaran, påpekar Peter att om ett beröringsfritt microSD-kort placeras under telefonens batteri kan överföringen från kortet blockeras.

– MicroSD-kort är en bra tillfällig lösning. Men vi på NFC Forum tror att certifieringsprogrammet som kommer nu i höst kommer att snabba på lanseringen av helintegrerade NFC-telefoner och andra apparater, säger Peter.

Tim håller med om att microSD-kortens placering är viktig, särskilt om de har en inbyggd antenn. Men han påpekar att ett antal tillverkare just nu jobbar för fullt med att lösa detta problem.

Men vad är det då som kommer att avgöra om det blir NFC-telefonerna eller microSD-korten som går segrande ur striden?

Det verkar bli en intensiv kamp till mållinjen, men Tim tror att microSD kommer att ta hem segern.
– De två teknologierna kommer att lanseras ungefär samtidigt, men det kommer nog att ta lite tid för NFC-telefonerna att etablera sig på marknaden. Det är mycket enklare att sätta i ett microSD-kort i en redan befintlig mobiltelefon, säger han.

Timingen kommer alltså att bli en avgörande faktor när NFC slår igenom. Kommer marknaden att vänta på att konsumenterna ska byta från vanliga mobiltelefoner till NFC-telefoner eller kommer de tillfälliga microSD-korten att bli en permanent lösning?

Det får tiden utvisa.

Comment

You must be logged in to post a comment.