NFC – en teknologi på frammarsch

Närfältskommunikation kan snart komma att bli en del av de flesta människors liv, men vi är inte riktigt där än. Peter Preuss, ordförande i NFC Forums marknadsföringskommitté, berättar visserligen om ett hundratal projekt världen över och säger att nya projekt kommer in nästan varje vecka, men det handlar fortfarande till största delen om pilotprojekt.

– Det här är fortfarande en ung teknologi, men Bluetooth blev ju inte heller populärt på bara ett eller två år, säger han.  

NFC-teknologin är en trådlös kommunikation som gör det möjligt att på nära håll utbyta information mellan olika elektroniska enheter. Teknologin använder samma standarder som RFID (Radio Frequency Identification), vilket innebär att den är kompatibel med befintlig infrastruktur. NFC möjliggör dessutom tvåvägskommunikation genom att kombinera funktionerna hos läsare och smarta kort.  

Nya möjligheter
Närfältskommunikation kan krypteras, vilket gör att den kan användas till biljettköp och bankärenden. På landsbygden i Indien kan exempelvis en mobiltelefon innehålla samtliga bybors bankuppgifter och varje person identifierar sig med hjälp av smarta kort. På så sätt kan man upprätta ”bankkontor” för en kostnad på omkring 4 500 kronor, och för första gången erbjuda finansiella tjänster i små avskilda byar.  

I den finska staden Uleåborg har närfältskommunikation blivit en del av vardagslivet. I ett pilotprojekt inom hemtjänsten kan vårdtagarna till exempel välja mat genom att hålla telefonen mot taggar på en meny. Då skickas ett meddelande till cateringfirman där man tillagar de valda rätterna, och mottagaren bekräftar sedan att rätt mat har levererats genom att hålla telefonen mot taggen igen.

Projektledaren Outi Rouru-Kuivala säger att på statliga myndigheter måste implementering av nya teknologier kunna motiveras med kostnadsbesparingar, utökade användningsområden eller ökad tillgänglighet. I det här matprojektet kunde man uppfylla samtliga krav. Outi berättar emellertid att man först efter ett tag insåg att äldre människor behöver större telefondisplayer.
– Men de tyckte att teknologin var enkel och det var en positiv upplevelse för dem rent psykologiskt.  

I Uleåborg har man också testat liknande projekt för att registrera närvaro i skolor, sälja biljetter till stadsteatern, parkera bilen eller för att komma in i stadens idrottsanläggning. Ett pilotprojekt med kommunalanställda inom tekniska underhållsarbeten visade att dessa yrkesgrupper kunde göra ett mer effektivt och flexibelt arbete med hjälp av närfältskommunikation.

Outi påpekar att det stora antalet pilotprojekt i Uleåborg har lett till en ökad teknisk kompetens i staden.
– Att locka kompetens till regionen är en del av stadens ekonomiska strategi, säger hon. Satsningen har lett till att lokala företag nu utvecklar egna produkter och tjänster för närfältskommunikation.  

Alla pilotprojekt studeras, revideras och omvandlas sedan till långsiktiga projekt. Staden har stått för halva kostnaden och på sikt vill man skapa varaktiga fördelar. Men enligt Outi kommer det att ske först när NFC-telefonerna blir mer etablerade.

NFC-etiketter
De flesta mobiltelefontillverkare erbjuder än så länge bara några få NFC-modeller och ett sätt att kompensera detta är så kallade NFC-etiketter – etiketter som kan fästas på telefonens baksida, men som i själva verket fungerar som beröringsfria kort. Men enligt Peter på NFC Forum, så är det inte alla NFC-etiketter som är kompatibla med NFC-protokollen. Företaget Twinlynx tillverkar exempelvis en etikett som kommunicerar med telefonen via Bluetooth.  

Kundklubbar är ett populärt användningsområde för NFC-etiketterna, och då får man en etikett i stället för ett kort. Men enligt den Singapore-baserade betalningsexperten Aneace Haddad, tycker många kunder att det är krångligt att fylla i en massa blanketter och samla på sig en mängd olika klubbkort (eller etiketter). Därför har han uppfunnit Taggo, en lösning som innebär att man kan samla flera olika klubbmedlemsskap på en och samma etikett.
– Om du ser ett erbjudande i en butik om att gå med i deras kundklubb, så skickar du bara ett sms till Taggo, och så registreras din etikett.  

Fördelarna är många – kunden behöver till exempel inte fylla i några blanketter och slipper att få plånboken fullproppad av kort. Dessutom blir det mindre administration för butiksägarna.  

Även om Aneace inser att branschen så småningom kommer att övergå helt till NFC-telefoner, så tycker han att etiketterna fungerar bra.
– Affärsmodellen är tydlig, men mobiltelefonoperatörerna är giriga, säger han. Etikettillverkarna kräver inte en viss procent av intäkterna men det är mycket möjligt att operatörerna kommer att göra det, så jag följer utvecklingen med stort intresse.

Telefoner ger mer
Jonathan Collins, NFC-specialist på ABI Research, säger att kundklubbar blir allt viktigare för butikerna och att det kan löna sig för butiksägarna att investera i NFC-läsare. Och i väntan på att fler kunder börjar använda NFC-mobiler fyller etiketterna en viktig funktion.
– Etiketter och beröringsfria kort bygger upp efterfrågan, säger han. Men de verkliga fördelarna med NFC finns i telefonerna, i form av displayer och nätverksanslutningar.  

Jonathan tycker inte att det är förvånande att mobiltelefontillverkarna är lite avvaktande.
– Telefontillverkarna måste ge kunderna vad de vill ha och deras största kunder är mobiloperatörerna, säger han. När operatörerna är redo att satsa på den här nya teknologin kommer vi att få se en mängd nya NFC-mobiler på marknaden.  

En fråga har varit osäkerheten kring själva affärsmodellen. Vem kommer att tjäna pengar? Jonathan tror inte att operatörerna kommer att ta betalt per transaktion, utan i stället erbjuda hosting- och managementtjänster. Fördelarna för betalbranschen kommer att bestå i mindre infrastruktur och administration samt att vissa traditionella kontantbetalningar blir elektroniska.  

Peter på NFC Forum säger att de olika aktörerna kommer från olika världar som aldrig förr varit i kontakt med varandra,. Ett exempel på detta är diskussionerna om gemensamma öppna standarder, som just nu förs mellan NFC Forum (kommunikationsbranschens intresseorganisation) och Mobey Forum (en organisation som jobbar med frågor kring mobila finansiella tjänster).  

Men snart kommer dessa problem att vara åtgärdade och NFC-teknologin kommer att vara redo att erövra världen. Peter säger att teknologin blir allt större och han tror att detta bara är början. Jonathan på ABI Research tror, att när operatörerna väl börjar implementera teknologin, så kommer det bara att ta tre eller fyra år innan försäljningen av NFC-mobiler kommer igång på allvar. Och då är han övertygad om att vi kommer att få se en explosionsartad kreativitet, med massor av nya NFC-funktioner, vilket var precis vad som hände med iPhone.

Comment

You must be logged in to post a comment.