Nätverkskamera driver konvergens

IT- och säkerhetsnätverk smälter samman och kameraövervakning har en framträdande roll i denna nya konvergerade miljö. Minst en halv miljon nätverkskameror är i funktion världen över och analytiker spår att över 50 % av alla installerade säkerhetskameror kommer att vara nätverkskameror när vi når 2008.

CCTV-över-IP är ett av de snabbast växande områdena inom nätverksbaserad säkerhet. För att kunna dra nytta av allt som de IP-baserade säkerhetssystemen erbjuder måste säkerhetsavdelningar ha ett närmare samarbete med IT-avdelningar, och säkerhetsansvariga kommer att behöva fördjupa sina IT-kunskaper.

”Ansvaret för skydd av byggnader och skydd av IT-nätverk håller på att smälta samman”, säger Johan Lembre, Vice President för Product Management vid Axis Communications. “I många fall är det numera en och samma person som har denna uppgift.” En färsk studie utförd av ASSA ABLOY visar att sex av åtta säkerhetschefer har IT-bakgrund.

Övergången från videoövervakningssystem till IP-baserade nätverk handlar om effektivitet. Traditionella CCTV-nätverk använder koaxialkabel och har en point-to-point-arkitektur. Vill man lägga till en ny kamera krävs att en helt ny kabel dras från kameran till kontrollrummet. Standardkameror måste dessutom läggas till i grupper om 16 kanaler. Eftersom flera kameror kan använda en enda Ethernet-kabel kräver en ny nätverkskamera bara att man monterar upp den och ansluter den till en Ethernet-port. Eftersom de flesta anläggningar nu har en omfattande nätverksinfrastruktur krävs oftast inga extra kablar. Nyare nätverkskameror kan även få sin strömförsörjning via Ethernet-kabeln med hjälp av den nya Power-over-Ethernet-standarden (PoE). I fall där man inte kommer åt nätverkskablarna kan ett trådlöst LAN (WLAN) användas för överföring.

Hundra nätverkskameror har installerats i Stockholms tunnelbana och det finns planer på att installera upp till två tusen.                                              

Forskning gjord av J.P. Freeman Company uppskattar att försäljningen av nätverkskameror kommer att överstiga försäljningen av analoga kameror år 2007, och att den kommer att vara mer än dubbelt så stor år 2008. Ungefär 25 % av alla som använder säkerhetssystem i USA har nätverkskameror, och 45 % har planer på att införskaffa denna teknik.

”Axis har funnits i branschen i 10 år”, säger Lembre, ”men det är de senaste 18 månaderna som det verkligen har tagit fart. Alla större säkerhetstillverkare pratar om IP och kunder med stora kamerainstallationer efterfrågar IP.”

Axis verksamhet inom nätverksbaserad videoövervakning växte med 55 % 2005 och 60 % bara under det första kvartalet 2006. Branschanalytiker förutspår att marknaden för nätverksbaserad videoövervakning kommer att växa med 40 % under de kommande fem åren.

Fördelarna med IP-baserad CCTV går långt utöver de rent ekonomiska. Detta system frigör även CCTV från kontrollrummet. Videosekvenser kan kommas åt från alla platser i nätverket, vilket möjliggör fjärrstyrning, lagring på annan plats och redundant infrastruktur. Eftersom dataprotokoll av standardtyp används är det möjligt att använda ”off-the-shelf”-datautrustning för hantering och lagring av inspelningar. Detta gör det möjligt att arbeta med flera försäljare och skapa skräddarsydda lösningar, samtidigt som det motverkar teknisk inkurans. Konvergerade system öppnar också upp för systemintegrering. Videoövervakning, passerkontroll, HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning), data samt video- och röstkommunikation kan hanteras i ett enda nätverk med en integrerad uppsättning verktyg.

Ett säkerhetssystems säkerhet är förstås alltid av avgörande betydelse, och introduktionen av nya tekniker föder oftast många frågor. Detta är ett annat område där konvergensen erbjuder många fördelar. CCTV-nätverket kan använda samma tekniker för nätverkssäkerhet som de tekniker som skyddar känslig företagsinformation. Brandväggar, VPN:er och autentiseringssystem som används för att skydda data, e-post och rösttjänster kan även användas för att skydda videoöverföringen. Moderna nätverkskameror har inbyggda säkerhetsmekanismer såsom lösenordsskydd och kryptering. Inspelad video kan innehålla den aktuella kamerans specifika hårdvarunummer, en så kallad MAC-adress. Denna kan användas för att bekräfta kamerans placering och förhindra manipulering av inspelningen.

Nätverkskameror kan också användas i ett blandat nätverk, vilket möjliggör en gradvis övergång till ett helt IP-baserat system. En av de största installationerna av denna typ finns på Sydney Airport i Australien. Anläggningen hade en bas av analoga kameror – allt som allt många hundra kameror. Detta system var integrerat med en digital videoserverlösning från Axis. Eftersom Axis videoservrar har en inbyggd webbserver kan de tilldelas en individuell IP-adress och direktanslutas till det existerande Ethernet-nätverket i terminalbyggnaden. Med en IP-baserad videoserver på plats är det en enkel operation att byta ut äldre analog utrustning mot nätverkskameror. 

Helt IP-baserade system gör det möjligt att installera videoövervakning på svåra ställen. Tre hundra nätverkskameror har installerats i Stockholms tunnelbana och det finns planer på att installera upp till två tusen. ”Ett sådant projekt skulle ha blivit väldigt kostsamt om man hade använt analog teknik”, förklarar Lembre. ”I det här fallet var det relativt enkelt eftersom de redan hade ett fiberoptiknätverk i tunnlarna. Pengarna de sparade in på detta gjorde det hela till en mycket god affär för skattebetalarna.”

 

* Anger obligatoriskt fält


Comment

You must be logged in to post a comment.