Morgondagens låssmeder

Gale Johnson

– Det finns allt färre låssmeder på marknaden idag, säger Gale Johnson, redaktör för den Chicagobaserade månadstidningen Locksmith Ledger.

En gång i tiden gick man till en låssmed om man ville ha ett lås. Så icke idag. Idag går vi till ett byggvaruhus, surfar på nätet, ringer ett larmföretag eller talar med en säkerhetskonsult. De kan alla förse dig med ett lås – och ibland kan du få det installerat också. Och var hamnar låssmeden i den nya marknadssituationen? Verksamheten verkar stå vid ett vägskäl – specialisera utbudet, eller bredda det.

Låssmedens roll har förändrats totalt under de senaste trettio åren. Teknisk innovation och nya kommersiella strukturer har tvingat låssmeder att söka nya vägar.

Kommer låssmeder att bli ”säkerhetsexperter”?

– Det finns allt färre låssmeder på marknaden idag, säger Gale Johnson, redaktör för den Chicagobaserade månadstidningen Locksmith Ledger. Hans familj driver fortfarande en låssmedsverksamhet. – Behovet av säkerhet ökar, men inte behovet av låssmeder.

The role of locksmiths

Ska man nischa in sig på specifika tjänster som passersystem eller inbrottsskydd i fordon – eller bredda verksamheten med kameraövervakning och inbrottslarm? Vilken väg bör dagens låssmeder välja?

Verksamheten står vid ett vägskäl, säger han – kanske behöver yrkesbeteckningen ändras till exempelvis ”säkerhetsexpert”? Då kan vi göra klart för kunderna att vi inte längre är rena specialister på mekanik, utan att vi erbjuder ett brett sortiment av lösningar, både mekaniska och elektroniska.

Commentt-on-locksmiths2

Elektroniska lösningar på ingång

Dave O’Toole

– Låssmeder måste lära sig mer om elektronik, säger Dave O’Toole, ordförande för European Locksmith Federation.

Johnson talar om USA – men Dave O’Toole, praktiserande låssmed i Dublin och ordförande för European Locksmith Federation, säger att verksamheten har förändrats dramatiskt även i Europa.

– Låssmeder måste lära sig mer om elektronik, säger han. Om de inte kan erbjuda sina kunder elektroniska lösningar blir det mycket enkelt: kunderna tackar för sig.

Men det är inte lätt att förändras – Patrik Forsberg, VD för det svenska säkerhetsföretaget Great Security, som uppstod genom en fusion mellan låssmeder och säkerhetsföretag, säger att en del av de äldre låssmederna i hans företag fortfarande föredrar att ägna sig åt bara lås.  Men de yngre medarbetarna har en annan inställning:

”De kan låssmedens hantverk, men de inser också att de måste vara kompetenta på passersystem, inbrottslarm och kameraövervakning.  Allt är integrerat nu.”

Därför har hans företag börjat utbilda sin personal på både lås och elektronik: – Vi lägger ner mycket möda på det, säger Forsberg. Det är för dyrt att skicka ut två tekniker till kund.  Om det uppstår ett fel i en kunds system vill vi kunna skicka ut en person som kan kontrollera både lås och passersystem.

Patrik Forsberg

– Unga låssmeder har en annan attityd, säger Patrik Forsberg, VD för det svenska säkerhetsföretaget Great Security.

Specialisera sig för att lösa problemet

För traditionella låssmeder finns det stora kommersiella svårigheter: Billiga lås säljs via internet. Billiga och okvalificerade entreprenörer hjälper dig förvisso att öppna dörren om du blir utelåst, men bara genom att förstöra låset. Lås finns att köpa i butiker för egenmontering. Och även om kunden anlitar en låssmed för installationen blir det ingen vinst på själva låset.

Till skillnad från i USA råder det ingen brist på låssmeder på Irland: – För fem år sedan fanns det 50 låssmeder i Dublin – nu har vi 220, säger O’Toole. Det beror främst på att byggnadsarbetare som förlorade sina anställningar under den irländska finanskrisen 2008 har gett sig på låsverksamhet, utan kvalifikationer. – Jag uppskattar att många av företagen tappade 40 procent av sin volym, och priserna föll med 30 procent.

En väg vidare, säger Johnson, är att låssmederna specialiserar sig:

”Låssmeder kan inte längre vara totalleverantörer. De måste specialisera sig på till exempel inbrottsskydd för fordon eller passersystem.”

När gammaldags lås blir allt mer sällsynta måste gammaldags låssmeder se till att inte försvinna samma väg.

Vi vill veta vad du tycker! Kommentera nedan eller kontakta oss på futurelab@assaabloy.com så ska vi basera en uppföljande artikel på dina synpunkter!

 

Av Michael Lawton

Comment

You must be logged in to post a comment.

0 Responses to “Morgondagens låssmeder”

  1. Anthony Constantinou

    Despite having the bio-metric system attended to by different locksmiths there were issues. I was recommended to try you guys. Your technician Jake did a fine job in evaluating the problem and finding a suitable solution. He was very patient in explaining the technical aspects and showed great expertise. It was a refreshing change from the type of customer service I experienced earlier.

  2. Carlos Fernández

    It will not be easy, at least in Southern Europe. Here, both end users and the locksmiths don’t want problems and they prefer the confidence of mechanical locking systems. In addition, the locksmiths get excellent returns from the sale and installation of traditional mechanical locks. The future is electronic, that is very clear, but also the future require lower margins and high competitiveness, quality of service and competitive prices. The locksmiths should seek profitability in service contracts, reducing sales margin in exchange for recurring revenues.