Miljöintegrering

Nya miljörelaterade byggnormer sprider sig över världen och förändrar vårt sätt att konstruera och bygga hus. Men husens säkerhetskomponenter har inte påverkats så mycket – än så länge.

– Hittills har säkerhetskomponenterna inte påverkats så mycket, säger Bruce Becker, arkitekt på Becker and Becker i Connecticut, USA. Och det finns flera orsaker till detta, menar han.

En orsak är kostnaden. Det populära LEED-programmet (Leadership in Energy and Environmental Design) är ett miljöklassningssystem för bostadshus och kommersiella byggnader. Olika delar av byggnaden får olika poäng som sedan räknas ihop och kan leda till en LEED-certifiering. Eftersom säkerhetskomponenter, som dörrar och lås, vanligtvis utgör mindre än två procent av byggkostnaden prioriteras de inte lika högt som fönster och tak, som kan bidra till högre LEED-poäng. Exempel på andra internationella miljöklassningssystem är tyska DGNB och svenska BASTA.

– Jag tror att en annan orsak till att säkerhetskomponenterna kommer lite i skymundan är att de inte syns så väl, säger Derek Satnik på Mindscape Innovations, ett konsultbolag inom miljövänlig energi och miljöklassade byggnader som ligger utanför Toronto, Kanada. Lås, dörrar och dörröppnare – konsumenterna vill bara att de ska fungera och för dem spelar det ofta inte så stor roll om de är tillverkade av återvunnet eller nytt material.

Det betyder inte att miljötrenden inte har nått tillverkarna av säkerhetskomponenter. Många företag tittar redan på hur de kan göra sina produkter miljövänligare.

– Tillverkarna fokuserar på att använda återvunnen metall och plast i sina komponenter, säger Derek. Allt fler produkter som innehåller lim blir formaldehydfria, och tillverkare av träprodukter, som till exempel dörrar, försöker att tillverka sina produkter av FSC-märkt trä. Andra sänker sina koldioxidutsläpp genom att se till att råmaterialet inte fraktas onödigt långt.
– Tillverkarna kan också se till att deras produkter är rättvisemärkta och att rimliga löner betalas ut till arbetarna som monterar dem. Alla dessa steg är positiva, men relativt små om man ser till det stora hela. De ??r som små ”miljöfjädrar” i en stor hatt.

Men Derek tror att säkerhetsbranschen står inför en vändpunkt när det gäller miljötrenden.

– Miljörevolutionen i branschen kommer inte att handla så mycket om återvunnet material, utan mer om att integrera säkerheten med automatiserade funktioner, säger han.

Bruce håller med:
– Visst, det är jättebra att använda återvunna och lokalproducerade material, men effekten blir inte så stor, säger han. När det gäller LEED-certifiering och andra miljöklassningssystem är det bättre att satsa på integrering. I framtiden kommer säkerhetskomponenterna att spela en större roll om man tittar på alla system ur ett helhetsperspektiv.

Integreringen som Bruce talar om skulle till exempel kunna vara ett aktivt system där dörren är kopplad till belysning och värme och styr vilka lampor som ska vara tända och vilken temperatur som ska vara programmerad för de olika rummen, beroende på om någon befinner sig där eller inte. På så sätt undviker man onödig elförbrukning.

– Här blir säkerhetskomponenten bara en del av ett större system, men den spelar en oerhört viktig roll.

Denna integrering kan även ske i större skala. I Toronto installerade man till exempel ett toppmodernt system med automatisk belysning i Rogers Centre, en arena med plats för 55 000 åskådare. I det nya systemet, som var färdiginstallerat 2009, kombinerar man datorbaserade applikationer med sensorteknologi. Belysningen dämpas automatiskt vid starkt solljus och släcks helt om det inte längre finns några människor i ett rum eller en del av arenan. På så sätt kan Rogers Centre nu spara energi motsvarande hushållselen för 194 villor.

Alyssa Kent är LEED-ackrediterad projektledare på Becker and Becker. Hon tror att dörrkomponenter i framtiden kommer att användas allt mer för att registrera närvaron i en lägenhet eller ett rum.

– Vi skulle gärna se mer integrering av belysning och närvarodetektering, säger hon. Vi håller på med ett liknande projekt med vattenmätare som kan detektera närvaron i en lägenhet. Men det skulle vara mycket enklare om systemet var integrerat med exempelvis dörrlåset. Låset skulle då kunna fungera som en huvudströmbrytare och tala om för systemet om någon befinner sig i lägenheten. Belysning och mekaniska system skulle då kunna anpassas med hjälp av denna information.

Derek tror att nya innovationer inom säkerhetsområdet kommer att leda till ett nytt miljötänkande.
– Vi kommer att överge ord som ”miljövänlig” och ”hållbar” och i stället börja använda uttryck som ”hög prestanda”, vilket mer exakt beskriver vad vi försöker göra, säger han. Det kan kännas konstigt att prata om ”miljövänliga” säkerhetssystem – det är lättare att säga att de har hög prestanda.

Och en byggnad med hög prestanda måste uppfylla vissa krav inom flera olika områden, som luftkvalitet, energi och hållbarhet, säger Derek.

– Säkerhetskomponenter kan komma att bli en viktig del av dessa högpresterande system.

Av Rachel Sa

* Anger obligatoriskt fält


Comment

You must be logged in to post a comment.