Mer än en vanlig nyckel

Husnyckeln behöver inte vara en nyckel. Nyckelbrickor, fingeravtryck och mobiltelefoner kan fylla samma funktion. Det finns gott om alternativ på marknaden – och ännu fler är på gång. Men vilket alternativ är mest attraktivt för husägaren?

För att få en bättre förståelse för konsumenternas inställning till alternativa upplåsningsmetoder har ASSA ABLOY genomfört en rad enkäter i Europa och Mellanöstern. Enkätdeltagarna har fått dela med sig av sina åsikter om alternativa sätt att öppna sin ytterdörr såsom till exempel nyckelbrickor, knappsatser, biometriska lösningar och NFC (Near Field Communication).

Resultatet visade på en tydlig skillnad mellan åldersgrupperna: De äldre enkätdeltagarna föredrog nya teknologier som erbjuder en högre säkerhet, medan de under 40 var mest positiva till alternativ som ger ökad komfort.

Biometriska lösningar

Biometrisk identifiering, i form av fingeravtryck eller irisskanning, uppfattades som det mest futuristiska alternativet och betraktades av många som den mest svårförfalskade teknologin. Men enkätdeltagarna var tveksamma till om biometriska skannrar verkligen fungerar optimalt vid extrema temperaturer.

De har sett det på film och tycker att det verkar spännande.

Frank Fourchalk är säkerhetsexpert och krönikör från British Columbia, Kanada som driver webbplatsen yourhomesecurity.ca. Han medger att biometriläsare har visat sig opålitliga i kallare klimat.

– Teknologin håller inte riktigt måttet än, säger han.

– Nordamerikanska husägare har alltid varit fascinerade av biometri, säger Jason Williams, VD på Yale Residential. De har sett det på film och tycker att det verkar spännande. Men i själva verket är ett biometriskt lås inte mer avancerat än ett kodlås. Och dessutom är det krångligare, eftersom man måste lägga in alla användare separat.

Om du får oväntat besök av en släkting kan du till exempel inte skapa en tillfällig nyckel. Du måste lägga in personens fingeravtryck i systemet, vilket kräver att han eller hon har varit där tidigare.

Men än är det för tidigt att räkna ut biometriska lösningar inom området för hemsäkerhet, enligt Williams.

– I nuläget är teknologin bättre lämpad för kommersiella lås, säger han. Kostnad och tillförlitlighet är två viktiga faktorer. I framtiden kommer vi kanske att få se tillförlitliga, robusta biometriska sensorer som dessutom är kostnadseffektiva, men vi är inte där än.

Kodlås

Kodlås uppfattas ofta som snabba, användarvänliga och bekväma. Här krävs det inte varken nyckel eller annan ID-handling, vilket gör denna teknologi till ett populärt alternativ för husägare. Men vissa beteenden kan göra systemet sårbart.

– Folk som bor i lägenhet väljer ofta en kod med låg säkerhetsnivå, till exempel 1-2-3-4, som de utan vidare lämnar ut till vänner och bekanta, säger Fourchalk.

Dessutom kan siffrorna bli slitna om knappsatsen används flitigt, vilket riskerar att avslöja portkoden.

Nyckelbrickor

Nyckelbrickor är redan vanligt förekommande på många marknader. Många yrkeschaufförer är exempelvis vana att låsa och låsa upp sina fordon bara genom att trycka på en knapp. Nyckelbrickor som används i passersystem kräver ofta väldigt korta avstånd, och något som efterfrågades av en del enkätdeltagare var möjligheten att låsa upp dörren till bostaden från ett längre avstånd, på samma sätt som man gör med bilar.

Många bilförare är exempelvis vana att låsa och låsa upp sina fordon bara genom att trycka på en knapp.

En faktor som talar emot användandet av nyckelbrickor är att de, precis som traditionella nycklar, kan tappas bort eller bli stulna. Vad gäller komforten påpekade några av enkätdeltagarna att det inte är optimalt att behöva leta i väskan eller fickorna för att hitta nyckelbrickan, precis som man kan behöva göra med nycklar.

NFC

NFC (Near Field Communication) tillskrevs hög potential inför framtiden, även om det var den teknologi som var minst känd bland enkätdeltagarna.

– NFC är ett oerhört enkelt sätt att upprätthålla passerkontrollen, säger Williams. Det enda som krävs är en telefon och ett lås.

NFC-teknologin gör det möjligt för husägare och hyresgäster att låsa upp dörren med hjälp av mobiltelefonen. Med hjälp av nya program och plattformar kan användaren dessutom skicka elektroniska nycklar till andra NFC-kompatibla telefoner.

Fourchalk lovordar NFC-teknologin för den höga komforten.

– Biometri kommer inte i närheten av NFC när det gäller användarvänlighet, säger han. Om man till exempel har glömt att stänga av spisen är det bara att skicka en digital nyckel till grannens mobiltelefon och be honom gå över och kolla.

Men enkätdeltagarna, som inte var så insatta i hur teknologin fungerar, uttryckte oro över att de NFC-kompatibla mobiltelefonerna – och därmed även de digitala nycklarna – skulle kunna bli stulna.

Yale Residential har i samarbete med koreanska iRevo nyligen lanserat låset Yale Doorman som använder sig av NFC-teknologi.

Ring leverantören, så spärrar de omedelbart de mobila nycklarna.

– Säkerheten är en av de första frågorna som dyker upp när det gäller NFC, säger Williams. Och precis som med vanliga nycklar finns det risk för stölder. Skillnaden med NFC är att man kan vidta åtgärder om man blir bestulen, precis som när man blir av med ett kreditkort – man ringer bara kortutgivaren, som ser till att ingen kan använda kortet. Det fungerar på samma sätt med NFC – ring leverantören, så spärrar de omedelbart de mobila nycklarna.

Precis som med andra känsliga mobilapplikationer kan användarna också välja att lägga till extra säkerhetsfunktioner som exempelvis lösenord.

Fourchalk tonar ned säkerhetsriskerna kring NFC och menar att det rör sig om ”buggar” som måste åtgärdas innan teknologin lanseras på allvar.

– Teknologin existerar, den behöver bara finjusteras en aning. Men konceptet är det bästa jag någonsin sett, säger han.

I framtiden tror Williams att det kommer att finnas en plattform där användarna har tillgång till sin låshistorik och olika schemafunktioner.

– Om du till exempel anlitar en städfirma som kommer vid samma tidpunkt varje vecka kan du ge dem tillträde under den specifika perioden

– Om du till exempel anlitar en städfirma som kommer vid samma tidpunkt varje vecka kan du ge dem tillträde under den specifika perioden, förklarar han. Det är inte bara praktiskt, utan ger dessutom en ökad säkerhet.

NFC är kanske ett av de mest populära hemsäkerhetsalternativen, men när kommer dessa lösningar att finnas tillgängliga i butik?

– Det krävs fler mobiltelefoner med NFC-teknologi, säger Williams. Hittills har det bara lanserats ett par stycken på marknaden, men jag tror att vi kommer att få se en ökning under de närmaste 12 till 18 månaderna. Under 2013 kommer teknologin fortfarande att anses som ny.

Fourchalk håller med om att NFC fortfarande är en omogen teknologi inom området för hemsäkerhet.

– Teknologin måste bli mer utbredd. Men för den yngre generationen, som har vuxit upp med mobiltelefoner och sms, kommer NFC att kännas helt naturligt. De kommer inte att ha några problem med att öppna dörren med mobilen, och det är just det som krävs för att teknologin ska slå igenom på allvar.

Av Rachel Sa

Comment

You must be logged in to post a comment.