LUSAX synar säkerhetsbranschens framtid

Är dörreglar på väg bort? Kommer nycklar snart att vara ett minne blott? Vad vill slutanvändarna ha – och kommer säkerhetsföretagen att kunna tillgodose behoven snabbt nog? Dessa och många andra frågor utreds för närvarande av LUSAX, ett forskningssamarbete mellan Lunds Universitet och företagen ASSA ABLOY, Securitas Systems och Axis Communication.

– Intresset för säkerhetsforskning har ökat markant, och det har gjorts stora framsteg, i synnerhet när det gäller teknik, säger docent Thomas Kalling, ek. dr. på Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet och en av ledarna för LUSAX.

– Men vi anser att LUSAX är ett unikt projekt, eftersom det har ett kombinerat tekniskt och affärsmässigt perspektiv.

Säkerhetsinformatik
LUSAX kommer bland annat att fokusera på den snabba utvecklingen inom säkerhetsbranschen, som är en följd av närmandet mellan information, kommunikation och säkerhetsteknologi.

Det övergripande målet med forskningen är att studera hur detta närmande kommer att generera nya typer av produkter och företag. Tre områden är av särskilt intresse: nya affärsmodeller, hantering av allianser och identifiering av framtida kundbehov. I LUSAX-projektet använder man säkerhetsinformatik för att studera strukturen, beteendet och samverkan hos naturliga och artificiella system som lagrar, behandlar och kommunicerar information.

Tillsammans med de involverade företagen ska forskningsteamet (som består av Thomas Kalling, docent Konrad Tollmar och ett antal magisterstudenter) utveckla en begreppsmässig och teoretisk grund för detta nya område. Och ämnet är högintressant: den snabbväxande säkerhetsindustrin omsätter mångmiljardbelopp och har en årlig tillväxttakt på hela tio procent, totalt sett. Inom vissa segment – till exempel övervakningskameror för nätverk – ligger tillväxttakten för närvarande på över 50 procent om året.

Eftersom säkerhetsindustrin utgörs av så många olika sektorer, är det svårt att säga exakt hur mycket pengar branschen omsätter. Men enligt analysföretaget Freedonia Group kommer marknaden för elektroniska säkerhetslarm och liknande produkter att nå en omsättning på ca 30 miljarder kronor bara i USA år 2010.

Titta på andra
Konrad Tollmar menar att säkerhetsföretagen borde satsa på ny teknik, särskilt inom sina viktigaste affärsmodeller.

– Hela verksamheten måste fokusera på utveckling, trovärdighet och pålitlighet. Man måste också utnyttja slutanvändarinformation, skaffa samarbetspartners och titta på hur andra branscher, till exempel telekombranschen, har hanterat denna fråga under tidigare år.

Målet med forskningsprogrammet LUSAX är att bidra till utvecklingen av metoder och verktyg för att få en bättre förståelse för framtida marknader och tjänster inom säkerhetsbranschen, enligt Thomas Kalling.

– Med hjälp av våra tre samarbetspartners kan LUSAX bli det ledande akademiska forskningsprogrammet när det gäller att skapa förståelse för hur man lyckas inom säkerhetsbranschen.  

* Anger obligatoriskt fält


Comment

You must be logged in to post a comment.