Lösningar för ökad säkerhet och bättre försäljning

Inom detaljhandeln och många andra branscher kan kraven på trygghet och säkerhet ibland gå stick i stäv med faktorer som marknadsföring och försäljning. Med nya lösningar inom videoanalys och butiksdesign kan man dock tillgodose alla dessa krav.

Övervakningskameror har visserligen använts inom detaljhandeln i flera decennier för att förhindra stölder och tillhandahålla bevismaterial, men det är en relativt ny företeelse att använda denna teknologi för att skaffa sig värdefull information om konsumentbeteende. Allt som krävs är speciella videoanalysprogram och datorer med tillräckligt stor processorkraft för att butikerna ska kunna utnyttja sina övervakningssystem fullt ut.

De avancerade analysprogrammen kan till exempel identifiera hot med hjälp av bildbehandlingsalgoritmer. Dessa algoritmer registrerar rörelser eller förändringar, i både realtid och inspelat material, och identifierar potentiella hot – till exempel en kund som överträder ett behörighetsområde. Programmet varnar systemoperatören, som kan vidta nödvändiga åtgärder.

“Tidigare installerades kameror mest i avskräckande syfte”.

Idag används videoanalysprogram också vid trafikövervakning och olika statistiska analyser.

Ariel N. Frischoff, försäljningschef på Agent Vi, en leverantör av videoanalyslösningar, förklarar hur det kommer sig att denna relativt gamla teknologi plötsligt har fått en rad nya användningsområden: – I och med konvergensen från analog till digital kameraövervakning har man börjat använda befintliga system inom nya områden som till exempel analys av konsumentbeteende. Tidigare installerades kameror mest i avskräckande syfte.

Ett av problemen med att använda videoanalysprogram inom detaljhandeln är att det krävs datorer med större processorkraft för att analysera högupplösta videosekvenser i realtid. Butikerna måste också ha hårddiskar för datalagring och fysiskt utrymme för nya servrar och dessutom krävs det ett ökat samarbete mellan områden som förlustskydd och marknadsföring.

Konsumenternas köpvanor

– Butiksägarna vill ha så mycket information som möjligt om kunderna – vilka de är och vad de gör i butiken. Tidigare kunde man bara få tillförlitliga siffror på antalet betalande kunder och i vissa fall det totala antalet besökare, men dessa siffror avslöjar inte alltid huruvida en reklamkampanj har varit framgångsrik eller inte.

Man kan studera hur kunderna beter sig i olika delar av butiken och analysera hur de agerar i närheten av premiumprodukter – så kallade heta zoner – jämfört med andra områden i butiken.

Videoanalysprogrammen uppfyller detta behov, genom att bearbeta videomaterial från butikernas övervakningskameror, analysera materialet och presentera relevant information i form av varningar och statistiska rapporter. Det går till exempel att generera detaljerade försäljningsrapporter för att jämföra konsumenternas köpvanor under olika tider på dagen. Man kan studera hur kunderna beter sig i olika delar av butiken och analysera hur de agerar i närheten av premiumprodukter – så kallade heta zoner – jämfört med andra områden i butiken.

– Det här är användbar information i ett lättillgängligt format, säger Frischoff, som i samarbete med en apotekskedja just nu håller på att studera sambandet mellan verklig försäljning och den tid som kunderna vistas i butiken.

– När man planerar en butik kan man med hjälp av videoanalys ta reda på var de olika produkterna bör placeras. Tidigare fick man gissa sig fram, säger Frischoff. Om man jämför olika butiker i en kedja kan det hända att vissa butiker har högre försäljningssiffror än andra, trots att antalet besökare är ungefär detsamma. Med hjälp av videoanalys kan man ta reda på varför.

“Retailers use video analytics in designing the stores, since it helps them know where to position different products within the store. In the past, they just guessed at it,” Frischoff says.

“Retailers use video analytics in designing the stores, since it helps them know where to position different products within the store. In the past, they just guessed at it,” Frischoff says.

När det gäller butiksdesign finns det dock andra aspekter än övervakningskameror som tillgodoser kraven på säkerhet, butiksupplevelse och försäljning.

Den prisbelönta belgiska designbyrån MAXIMALdesign använder sig av metoden ”brandscaping” när de skapar offentliga miljöer som butiker och kontor.

– Arkitektur och inredningsdesign har blivit ett marknadsföringsverktyg för att kommunicera varumärkesprofiler, övertyga kunderna och motivera personalen, säger chefsdesignern Maxime Szyf. MAXIMALdesign strävar efter att skapa intresse kring olika varumärken genom att designa produkter och butiksytor som väcker uppmärksamhet bland kunderna.

– Vi försöker också att uppnå ett mätbart resultat för strategiska mål som varumärkeskännedom och kundtillströmning, säger Szyf.

En balanserad butiksyta

När det gäller att skapa säkra och säljande butiksmiljöer har MAXIMALdesign utvecklat ”savann-konceptet”, som enligt Szyf handlar om att skapa en bra översikt och undvika skymda hörn som uppmuntrar till snatteri och stölder.

– Men man måste också ta hänsyn till kundernas personliga integritet och skapa ytor där de kan koppla av utan att förlora överblicken. Kunderna ska kunna känna att de har kontroll och att de befinner sig i en säker miljö.

Szyf förklarar att konceptet bygger på studier om hur vilda djur beter sig på de öppna slätterna i Afrika.

Szyf förklarar att konceptet bygger på studier om hur vilda djur beter sig på de öppna slätterna i Afrika.

– Djuren vistas gärna i närheten av buskage, där de känner sig trygga och får vara ifred, samtidigt som de har en bra överblick över hela savannen.

¬– Den moderna människan tar dock gärna hjälp av ny teknik, som appar i smartphones, när hon ska shoppa. Därför är interaktivitet en annan viktig trend som kan bidra till att förstärka butikens varumärke och öka försäljningen, säger Szyf.

– Med den snabba utvecklingen i dagens samhälle kan butikerna öka försäljningen med hjälp av interaktiva tjänster – både före, under och efter kundens besök i butiken, säger han. Innan kunderna besöker butiken kanske de läser på om produkterna de tänker köpa och jämför priser. Och efteråt fortsätter de att interagera och handla via sina smartphones eller butikens webbplats. Butikerna borde utnyttja dessa interaktiva teknologier för att utveckla intressanta och praktiska tjänster som hjälper kunderna att fatta inköpsbeslut, säger Szyf.

I och med att kraven inom detaljhandeln blir allt högre, både i och utanför de fysiska butikerna, ökar också efterfrågan på mervärdeskapande säkerhetsteknologier.

Av Jonas Rehnberg

Comment

You must be logged in to post a comment.