The NFC Ring

Kroppsburen säkerhet: risk eller möjlighet?

Kan säkerhetsbranschen utnyttja möjligheterna med wearables (kroppsburen teknologi) och förbättra människors livskvalitet – eller är fördelarna inte tillräckligt stora för att uppväga riskerna? Smarta wearables får allt mer uppmärksamhet, även inom säkerhetsbranschen. Tillverkare av konsumentelektronik tar fram själva hårdvaran, medan utvecklare och programmerare konstruerar applikationer och program som ska göra de kroppsburna enheterna attraktiva för köparna. Analytiker