Kommunicerande kameror

Den globala CCTV-marknaden har haft en enorm tillväxt, där digitalisering och Video over IP har banat väg för nya och bättre övervakningssystem. Men hur går det med utvecklingen av kameror?

Något som de flesta verkar vara överens om är att lanseringen av IP-kameror var en stor händelse inom kameraindustrin.

– Det var då det började hända saker, säger Archana Rao, chefsanalytiker inom elektronisk säkerhet på analysföretaget Frost and Sullivan. Det var själva utgångspunkten för alla innovationer.

– Video over IP var den viktigaste utvecklingen, säger Frank Pokropp, försäljningschef för säkerhetsteknologi på W.I.S., en av Tysklands största säkerhetsleverantörer. Det revolutionerade marknaden.

IP (Internet Protocol) är ett resultat av digitaliseringen och tillsammans har dessa två teknologier förändrat hela branschen. Möjligheten att ansluta digitala kameror till nätverk har banat väg för innovationer som megapixelkameror, videoanalys och fjärrövervakning.

Rao och Pokropp framhåller dessutom de nya och bättre bildsensorerna som ger kraftfullare, mindre och energisnålare kameror samt bättre möjligheter till videoanalys.

– Analysteknologin har blivit mycket bättre, påpekar Pokropp. Den är inte helt perfekt ännu, men kommer att utvecklas ännu mer. Han berättar om ett W.I.S.-projekt där man övervakar 50 parkerade flygplan på flygplatsen i Leipzig för logistikföretaget DHL.
– I början var det för många falsklarm, så vi fick använda en speciell programvara med 3D-video, säger han. Men nu är läget under kontroll.

De flesta system använder fortfarande analoga kameror, men här finns många flaskhalsar enligt Torben Vanselow, VD på Ideal CCTV, ett medelstort säkerhetsföretag som installerar övervakningssystem.
– De flesta digitala videokameror spelar in med CIF-upplösning (Common Intermediate Format), säger han. Den digitala revolutionen hjälper till att ta bort flaskhalsarna, eftersom förbättrad komprimering och billigare lagring optimerar hela kedjan.

Johan Paulsson, teknikchef på kameraföretaget Axis, menar att man bör anpassa kamerans prestanda efter datakraften.
– Det är inte så lätt att utveckla en bra megapixelkamera med bra mörkeregenskaper, säger han. Man kan förbättra sensorn, men då blir driftljudet högre, vilket innebär att det krävs mer datakraft.

Förbättringarna har varit dramatiska. Johan berättar, att för två år sedan var en 2-megapixelkamera otillräcklig vid dåliga ljusförhållanden. Så är det inte längre.
– Men inom branschen kämpar man fortfarande med att hitta en bra balans mellan hög definition och dåligt ljus, tillägger han. Ett sätt är att omvandla en 5-megapixelkamera till en 1-megapixelkamera under dygnets mörka timmar. Men man måste alltid lyssna på kunderna; de behöver kanske inte nödvändigtvis den högsta upplösningen.

Både Pokropp och Vanselow håller med. De tycker att megapixlar är bra, men de är skeptiska till kameror med extremt många megapixlar. Det finns 16-megapixelkameror på marknaden, men Vanselow påpekar att det många gånger räcker med en VGA-kamera.
– Det räcker för att filma människor som passerar genom en korridor.

Pokropp tycker att 1,2 eller 2 megapixlar ofta är tillräckligt.
– Kunderna är tveksamma till högre definition eftersom det medför högre kostnader, extra lagringsbehov och större komprimering, säger han.

Värmekameror i CCTV-system är något relativt nytt. Dessa kameror identifierar värmeskillnader och kan på så sätt upptäcka levande varelser mot en kallare bakgrund även när det är mörkt eller dålig sikt. Tidigare har de varit för dyra för att användas i andra sammanhang än inom försvaret, men nu lanseras de första nätverksvärmekamerorna på övriga marknader.

Paulsson säger att dessa kameror i de flesta fall kopplas till vanliga kameror inom samma analysnätverk. Hans företag har jobbat med att sänka kostnaderna för att kamerorna ska bli mer prisvärda genom att exempelvis använda alternativa material.
– Linser till värmekameror har tidigare gjorts av germanium, eftersom glas inte släpper igenom värme. Nu finns det nya material som är både billigare och bättre, säger han.

Pokropp säger att värmekameror är ett bra komplement till vanliga övervakningskameror för att täcka upp större områden. Men han berättar att han har dåliga erfarenheter av att använda enbart värmekameror.

– Vi hade en värmekamera installerad vid en järnvägsövergång, säger han. Men i somras var det väldigt varmt, och gruset på marken värmdes då upp till 35 °C. Med den temperaturen kunde kameran inte identifiera personer som korsade spåret.

Även om IP-kameror är framtidens melodi, så är majoriteten av alla kameror som säljs i dag fortfarande analoga. Rao säger att finanskrisen har satt käppar i hjulet för den nya teknologin, men i en studie som nyligen presenterades förutspår hon ett uppsving för IP-kameror under 2011.
– Installationskostnaderna är lägre eftersom man kan använda det befintliga IP-nätverket, säger hon. Andra fördelar som hon nämner är att man kan fjärrkontrollera systemet och använda högre upplösning för att ta riktigt bra bilder som håller i en rättegång.

Pokropp sträcker sig ännu längre:
– I och med att kamerorna blir intelligentare kommer de att kunna ersätta brandlarm och passersystem, säger han. Jag tror att övervakningskameror kommer att ersätta många andra typer av säkerhetssystem i framtiden.

Comment

You must be logged in to post a comment.