Koalition för smidig integrering

En uppsättning standardprotokoll möjliggör problemfri driftskompatibilitet mellan övervakningskameror och passerkontroll.

I moderna byggnader används ett flertal olika typer av kameror, sensorer och kontroller för att uppnå en hög säkerhetsnivå. I mörka delar av byggnaden krävs det kanske en kamera med mörkerseende eller en infraröd kamera. I stora entréhallar behöver man kanske en vidvinkelkamera eller en högdefinitionskamera. I känsliga laboratorier krävs det eventuellt biometriska skannrar och i hissar kanske man använder magnetkortsläsare.

Om alla dessa apparater byggde på olika protokoll skulle det vara en mardröm att sätta ihop ett fungerande system, både ekonomiskt, logistiskt och programmeringsmässigt sett.

Välkommen till PSIA (Physical Security Interoperability Alliance).

PSIA är en koalition av 67 tillverkare och integratörer av säkerhetsprodukter som 2008 började samarbeta för att utveckla en uppsättning standardprotokoll för alla IP-baserade säkerhetslösningar.

Det innebär att så snart dessa protokoll fått spridning kan alla IP-baserade säkerhetskomponenter fungera tillsammans utan problem, och säkerhetsintegratörerna kan välja komponenter efter behov och pris i stället för att tvingas välja från en enda leverantörs begränsade sortiment.

– Vi arbetar enligt konceptet plug-and-play, säger David Bunzel, VD för PSIA. Tidigare kunde man inte bara ta en IP-kamera och ansluta den till ett befintligt system.

– Före de moderna nätverkens tid arbetade de olika säkerhetskomponenterna separat och hade inget behov av att interagera, därför fanns det heller inga protokoll för detta ändamål, säger David. I och med lanseringen av internetbaserade enheter blev sammankoppling en möjlighet, men det fanns inga standarder för att koppla ihop enheterna på ett smidigt sätt.

Om man ville använda kameror från olika tillverkare i ett och samma säkerhetssystem var man tidigare (innan PSIA bildades) tvungen att be varje tillverkare utveckla speciella drivrutiner för att göra kamerorna kompatibla.

Men medlemmarna i PSIA insåg att om alla tillverkare införde en gemensam uppsättning protokoll kunde dessa specialdrivrutiner bli ett minne blott.
PSIA satte ihop fyra arbetsgrupper för att utveckla IP-standarder: IP-video, videoanalys, inspelnings- och innehållshantering samt områdeskontroll – som inkluderar intrångsdetektering och passerkontroll.

De första arbetsspecifikationerna presenterades av gruppen för IP-video och därefter följde gruppen för inspelnings- och innehållshantering. Övriga arbetsgrupper befinner sig i utvecklingsskedet och planen är att även de ska presentera sina specifikationer inom kort.

Och hur kommer slutprodukten att se ut?

Deltagare vid säkerhetsmässan ISC West i Las Vegas, USA, i mars fick en exklusiv förhandstitt på framtidens IP-standarder.

Flera av PSIA:s medlemsföretag, bland andra UTC Fire & Security, hade utvecklat ett gemensamt proof-of-concept som visade hur olika komponenter för kameraövervakning och passerkontroll fungerade tillsammans utan specialdrivrutiner eller nätverk.

I systemet använde man en kortläsare, en passerkontrollpanel, inbrottslarm, en övervakningsplattform och ett flertal olika PSIA-kompatibla kameror. Samtliga komponenter använde PSIA:s IP-specifikation för att kommunicera med varandra och hela systemet fungerade perfekt.

– Det var väldigt lyckat. Inte bara för att det fungerade, utan även med tanke på all positiv respons vi fick, säger Andrew Bulkley, produktchef för Access Hardware på UTC Fire & Security. Lokalen var fullsatt och alla var oerhört intresserade.

Men alla tillverkare är inte lika intresserade av att införa IP-standarder. Det finns flera aktörer inom branschen som har gjort stora investeringar i leverantörsbundna analoga system och enligt David är de inte lika ivriga att införa branschtäckande standarder.

– Men IP blir allt större inom säkerhetsbranschen, säger han. Dessa företag kan inte ignorera fördelarna med IP-konnektivitet. PSIA:s standarder kommer att hjälpa dem att skapa lösningar som tillgodoser behoven inom branschen.

UTC Fire & Security är ett av företagen som har infört PSIA:s standard.
– Det bästa med dessa standarder, ur en tillverkares perspektiv, är att man inte behöver återuppfinna hjulet varje gång, säger Andrew. När man väl är klar med en sak går man vidare och förbättrar andra saker. Man behöver inte gå tillbaka och skriva drivrutiner för olika applikationer. Detta var tidigare ett oerhört resurskrävande arbete.

Den enda egentliga nackdelen så här långt är, enligt Andrew, att PSIA-standarden fortfarande är väldigt ny. I början hände det att vissa applikationer nådde gränsen för vad som var tekniskt möjligt. Passersystem genererar till exempel ett mycket stort antal säkerhetshändelser och i början orsakade alla dessa händelser problem.
– Men det är bara växtvärk, säger Andrew.

Denna växtvärk är man nu i färd att råda bot på och samtidigt håller en annan branschaktör på att skapa en egen uppsättning protokoll.

ONVIF (Open Network Video Interface Forum) håller på att utveckla en uppsättning IP-standarder för videoapplikationer. David är positiv till deras arbete och säger att både ONVIF och PSIA strävar efter att utveckla specifikationer för att driva på spridningen av IP inom säkerhetsbranschen.

Comment

You must be logged in to post a comment.