”Kinesiska Murar” stoppar informationsläckor

För ett antal år sedan var det vanligt med investmentbanker, retailbanker, börsmäklare och andra typer av finansiella tjänsteleverantörer, som alla hade sina egna specialiteter. Men det var då det – nu för tiden vill många finansinstitut göra allt, och lagstiftningen har också anpassats därefter.

Detta fenomen har dock skapat vissa problem. Ett finansinstitut som har aktiemajoritet i ett annat företag, och kanske platser i styrelsen, kan få tillgång till information som skulle kunna påverka beslut om att låna pengar till detta företag – eller till dess konkurrenter. Finansinstitutet kan då också ta del av information som kan användas till att tipsa andra kunder om att köpa aktier i företaget – och följaktligen ha ett egenintresse i om dessa aktier köps eller inte. Finansinstitutet skulle också kunna bedriva aktiehandel, antingen för egen vinning eller för andras räkning, utifrån insiderinformation man har fått i egenskap av investerare.

Sådana intressekonflikter har under årens lopp resulterat i stora skandaler. Det har till exempel hänt att banker har köpt aktier i ett företag och sedan informerat ett annat företag om förvärvet, och på så sätt manipulerat priset till sin egen fördel. Ett annat exempel är researchavdelningar som haussar framtidsutsikterna för företag som just deras finansinstitut är involverade i.  

Kinesiska murar
Det var finansföretagen själva som kom på idén med ”kinesiska murar”, som ett sätt att reparera sina skamfilade rykten. En kinesisk mur separerar de olika avdelningarna inom ett företag, så att de inte kan kommunicera med varandra.  

Detta innebär att tekniken nu spelar en allt större roll när det gäller att hindra de anställda från att förflytta sig inom företaget, såväl fysiskt som virtuellt. ASSA ABLOY har tillsammans med Cisco Systems utvecklat ett system som nyligen lanserades. Systemet ser till att specifik företagsinformation endast är tillgänglig för auktoriserad personal, som med hjälp av till exempel passerkort har tillträde till olika delar av företaget.  

– Dörren ses som en del av IT-infrastrukturen, säger Eric Michélsen, chef för sektionen Interconnectivity Platforms inom ASSA ABLOY.
– I den här lösningen hanteras både åtkomst och inloggning av en enda auktoriseringsserver. Systemet kontrollerar om kortinnehavaren verkligen är den auktoriserade personen med hjälp av olika identifieringsmetoder – till exempel ett kort kombinerat med en PIN-kod för åtkomst och ett lösenord kombinerat med fingerscan för inloggning.  

Intressekonflikter
Ett bra exempel på policyn med kinesiska murar är följande uttalande från den nederländska banken ING: ”ING har utarbetat arbetsmetoder, procedurer och fysiska åtgärder (det vill säga ’kinesiska murar’) som ska hantera konfidentiell information och förhindra oavsiktlig spridning och missbruk av insiderinformation. . . Kinesiska murar utgör barriärer, som ska hindra intern eller konfidentiell information från att föras vidare. Kinesiska murar kan dessutom fungera som hjälpmedel vid intressekonflikter.”  

Bankens taleskvinna Carolien van der Giessen förklarar:
– Inom ING Investment Management ligger avdelningen som sköter bankens tillgångar på en annan våning (med passerkontroll) än avdelningen som har hand om kundernas tillgångar.  

Carolien Van der Giessen säger, att i de fall som en intressekonflikt skulle kunna uppstå, kan banken vidta ytterligare åtgärder. Det kan röra sig om att informera kunderna om den eventuella intressekonflikten, avstå från att agera (till exempel genom att lägga ner sin röst) eller undvika att ingå avtal.  

Folk pratar
Öppenhet är en viktig fråga, enligt Nejat Seyhun, finansprofessor på University of Michigan School of Business. I sin studie ”Insider Trading and Effectiveness of Chinese Walls in Securities Firms”, som kommer att publiceras i Journal of Law, Economics and Policy, skriver han att kinesiska murar ofta är porösa, och att finansföretag som är representerade i styrelsen hos andra företag ofta använder insiderinformation i investeringssyften.
– Jag tror inte att kunderna vet vad som händer med deras information, säger han till The Future Lab.
– Kunderna borde inse att de kinesiska murarna är opålitliga, och de borde kräva att bli informerade om all handel med deras aktier eller hur aktiekurserna förändras i samma sekund som de fattar ett beslut.  

Professor Seyhun säger att han inte är mycket för tekniska nymodigheter.
– Så länge det finns något att vinna på att använda insiderinformation kommer folk att fortsätta att göra det ändå.
När allt kommer omkring kan man inte hindra folk från att prata. Men han ser ändå något gott med den nya tekniken:
– Man kan ta reda på vilka som hade tillgång till en viss information vid ett visst tillfälle, och sätta dem på en ”svart lista”. Och om det sker en överträdelse kan kunderna informeras om detta.

* Anger obligatoriskt fält


Comment

You must be logged in to post a comment.