Kampen mot bakterier

Varje år smittas 300 000 människor av infektioner på brittiska sjukhus, enligt British National Audit Office (brittiska riksrevisionsverket), och minst 5 000 personer avlider till följd av dessa infektioner.

Sjukhusrelaterade infektioner sprids främst genom korskontaminering – det vill säga någon vidrör en yta där det finns bakterier och för dem vidare någon annanstans. Dörrbeslag är särskilt känsliga eftersom de används många gånger om dagen och ofta precis innan någon ska träffa en patient. Det kan vara en sjuksköterska som öppnar dörren innan han eller hon ska byta ett förband eller en besökare som efter att ha öppnat dörren kramar eller skakar hand med en patient.

Det traditionella sättet att förhindra denna typ av smittspridning är att regelbundet rengöra alla riskytor med desinfektionsmedel. Men det kan hända att någon slarvar med rengöringen vilket kan leda till att ännu fler bakterier sprids. En bättre lösning vore att skapa ytor som dödar bakterierna på egen hand, utan mänsklig inblandning.  

Det finns faktiskt redan sådana ytor. Vissa metaller verkar ha bakteriedödande egenskaper – de medverkar till att bakterierna varken kan andas eller fortplanta sig och stör bakteriernas metabolism. Man vet dock inte riktigt hur detta går till. Titan och nickel påstås till exempel ha sådana egenskaper, men de vanligaste antibakteriella metallerna är koppar och silver.  

Koppar stoppar
Koppar och kopparlegeringar användes förr i tiden till föremål som kranar, dörrhandtag och tryckplåtar, men i dag används för det mesta rostfritt stål i stället. Rostfritt stål är lätt att hålla rent, men det har ingen effekt när det gäller att döda bakterier.  

Kanske är det dags att återgå till koppar? Den amerikanska organisationen CDA (Copper Development Association) har fått ett godkännande från EPA (Environmental Protection Agency, den amerikanska motsvarigheten till Naturvårdsverket) för påståendet att obehandlad koppar dödar över 99,9 procent av fem olika bakterietyper inom två timmar.  

– Fem legeringar exponerades för dessa fem bakterietyper, säger Jim Michel, teknikchef på CDA. Bland annat testades legeringar med ett kopparinnehåll på minst 60 procent, vilket är standard för de flesta legeringar. Legeringar som innehåller mindre än 60 procent koppar är inte lika effektiva.  

Ren koppar är extremt bakteriedödande, men knappast något idealiskt material för dörrbeslag eftersom det är mjukt och lätt blir missfärgat, och användning av vax, putsmedel eller olika ytbeläggningar hindrar kopparjonerna från att göra sitt jobb. Legeringar som brons och mässing är däremot hårdare, och nästan lika effektiva.

Bakteriebekämpning
Silver kan inte användas i samma utsträckning eftersom det skulle vara alldeles för dyrt att göra dörrbeslag av silver. Men små mängder joniskt silver har visat sig vara väldigt effektivt. Företaget Agion Technologies blandar i silverjoner, ibland tillsammans med zink eller koppar, i ett zeolitpulver. Jonerna frigörs vid kontakt med fukt. Studier har visat att även denna blandning kan minska bakteriehalterna med över 99,9 procent efter två timmar.

Joel Makhluf på Agions marknadsavdelning säger:

– Vi är specialiserade på antimikrobiella medel som innehåller silver, och vi samarbetar med olika tillverkare för att tillföra deras produkter ökad funktionalitet.

Tillsatsämnet har fler användningsområden än sjukvården. Det kan bland annat användas i klimatanläggningar, på tangentbord och möss till datorer, på mobiltelefoner och till och med i löparskor för att ta bort svettlukten.

Medlet används också i en ytbeläggning till lås, reglar och andra dörrbeslag. Denna produkt, som heter MicroShield™, levereras av Agion via företaget Dupont, och den används inte bara på sjukhus, utan även i skolor, äldreboenden, laboratorier och till och med i kontor och bostäder – överallt där man vill förhindra korskontaminering.

I USA säljs MicroShield exempelvis till skolor, och där efterfrågas produkten av samma anledning som inom sjukvården, det vill säga dess förmåga att förhindra spridning av bakterier, svamp och mögel.
– En annan fördel är att man får en högre närvaro på skolorna, eftersom bakterier och virus inte sprids lika lätt via dörrhandtag och andra föremål som vidrörs ofta av många människor, säger Robb Tibbling, affärsutvecklingschef inom slutanvändarmarknader på ASSA ABLOY Door Security Solutions.  

Robb Tibbling säger att ASSA ABLOY fick upp ögonen för MicroShield tack vare Agions engagemang inom sjukvårdsbranschen.
– De hade stor erfarenhet av viktiga sjukvårdsprodukter, som exempelvis katetrar, säger han.  

– Sjukvårdsrelaterade infektioner är den tredje vanligaste dödsorsaken på amerikanska sjukhus, med över 100 000 dödsfall per år, och dessa infektioner är oerhört kostsamma, fortsätter han. Sjukhusen kan tvingas bekosta rättstvister och förlorade ackrediteringar, och givetvis behandlingskostnaderna. En yta som faktiskt kan stoppa smittspridning upplevs såklart som en allt mer attraktiv lösning – i kombination med traditionella metoder som förbättrad hygien och mer strukturerade arbetsrutiner.

Comment

You must be logged in to post a comment.