Intelligenta läsare med obegränsade möjligheter

Tidigare var kortläsare ofta patentskyddade och svåra att installera, och deras främsta uppgift var att bevilja tillträde till en viss byggnad eller avdelning. I dag är kortläsare och kontrollenheter en del av företagets nätverk och därmed viktiga komponenter i affärssystemet, enligt Dave Adams, produktmarknadsföringschef för segmentet Access Management på HID Global.

– Förr i tiden innebar logisk access att man loggade in i ett datasystem, medan fysisk access beviljade tillträde till en dörr. Nu är dörren en del av nätverket precis som datorn, säger han.

Samma information som används för att öppna en dörr kan skickas samtidigt till flera olika mottagare, till exempel system för tids- och närvarorapportering, videoövervakning och kvalitetssäkring. Dagens kortläsare kan lagra massor av information – och de är dessutom intelligenta.
– Informationen som skickas från kortläsaren kanske inte ens används till fysisk passerkontroll, utan går i stället direkt till företagets HR-system, säger Adams. Med en IT/IP-centrisk konstruktion blir det mycket enklare att först ansluta kortläsaren till nätverket och sedan bestämma vilka områden inom företagets nätverk som läsaren ska kommunicera med.

Fjärrstyrning
Ett exempel på en ny affärsapplikation återfinns inom detaljhandeln, i form av en kombinerad säkerhetstjänst som kallas ”obemannad varumottagning”. Återförsäljarna får ofta varuleveranser efter arbetstid, vilket medför höga personalkostnader. Den nya tjänsten fungerar på följande sätt: När budet håller upp ett passerkort mot lagrets kortläsare, låser den inte upp dörrarna med en gång, utan öppnar i stället upp en kommunikationskanal till en anställd (eller ett säkerhetsföretag) som befinner sig på en annan plats, med TV-bild och tvåvägskommunikation. Man kan då stänga av larmet och bevilja tillträde med hjälp av fjärrstyrning, utan att själv behöva vara på plats.

Passerkort delas oftast upp i två olika kategorier: kort med magnetremsa som man måste dra i en läsare, och beröringsfria kort som kommunicerar med läsaren via RFID, vilket gör att användaren kan låta kortet vara kvar i plånboken eller väskan.

Till bariumferrit-läsaren användes en äldre typ av beröringsfria kort med ett magnetiskt material inuti plastkortet. Det magnetiska materialet hade ett unikt mönster som gav varje kort unika egenskaper. Men eftersom dessa kort var ömtåliga och lätt gick sönder används de inte längre i någon större utsträckning.

Även om beröringsfria kort har många fördelar kan säkerheten – åtminstone teoretiskt sett – äventyras genom att information som överförs via luften kan snappas upp av obehöriga.
– Hypotetiskt sett kan ett RFID-kort läsas av med en läsare på avstånd av någon som i hemlighet vill ta reda på ditt kortnummer eller annan användarinformation för att göra en kopia av kortet, säger Adams.

Ett sätt att undvika denna sårbarhet är att använda krypteringsalgoritmer som ändrar den överförda informationen varje gång kortet används.

En enda Ethernetkabel
Det är enklare att skydda sig mot manipulering i nätverksvärlden, där en säkerhetsbrist kan upptäckas av vilken enhet som helst inom nätverket. Dessutom innebär den nya teknologin att kontrollpaneler byggs in i kortläsarna, och alla de sladdar som tidigare användes för att koppla ihop dörrarna med kontrollpanelen ersätts av en enda Ethernetkabel. Och med den nya PoE-teknologin (Power over Ethernet) och en lämplig nätverksrouter kan även strömkabeln ersättas av en Ethernetkabel.

Läsare som har utvecklats på senare tid kan dessutom drivas med ett och samma batteri i flera års tid, till exempel den digitala låscylindern från Simons Voss, Salto XS4-systemet eller ASSA ABLOYs Aperio-system, som ger trådlösa möjligheter för dörrkontroll online. Med Aperio kan man trådlöst ansluta mekaniska lås till ett befintligt passerkontrollsystem och på ett enkelt och smidigt sätt lägga till fler dörrar som kan övervakas, och därmed öka säkerheten och kontrollen.

Den ökade användningen av nyckelfria kortlås i hotell och på kryssningsfartyg har lett till en ökad acceptans bland konsumenterna, enligt Adams. I privatbostäder kan man snart börja använda kortbaserad passerkontroll i stället för nycklar, och flera företag har börjat tillverka trådlösa e-cylindrar med inbyggda kortläsare.

Formfaktorn är emellertid viktig inom bostadssegmentet, och nu har tillverkarna börjat ta fram intelligenta låsenheter med kortläsare som ser precis likadana ut som en låsenhet för nycklar.
– Arkitekter, byggfirmor och husägare vill ha lösningar som stämmer med entrédörrens estetik. Elektroniken måste passa in, annars är folk inte beredda att göra sig av med sina gamla hederliga nycklar, avslutar Adams.

Comment

You must be logged in to post a comment.