Hitta rätt väg ut

Det primära syftet med lås och dörrar är att hålla folk ute eller inne. Om så inte vore fallet skulle alla dörrar kunna bytas ut mot svängdörrar, som på saloonerna i vilda västern. Ibland är dock det viktigaste av allt att folk kan ta sig ut. I en nödsituation gäller det att så snabbt som möjligt evakuera alla.

Det finns därför ett stort utbud av utrymnings- och panikbeslag som gör att man kan öppna låsta dörrar när nöden kräver det. Utrymningsbeslag använder man i första hand i lokaler där folk vet var utgångarna finns. Panikbeslag är avsedda för allmänna platser som flygplatser och biografer, där alla inte vet den rätta vägen ut. Utrymningsbeslag är lås med en override som kan öppnas med en hand. Ett panikbeslag består av en stång som går tvärsöver dörren. När man trycker på stången öppnas dörren.  

Organiserad evakuering
Hur beter sig folk i nödsituationer? Det är något som forskare länge har studerat, och svaret har ändrats på senare tid. Tidigare utgick man från att folk fick panik och rusade mot utgångarna i en nödsituation. Man menade att den enskilde individens förmåga att agera rationellt försvinner när man ingår i en folkmängd. Man trodde att alla rusade mot samma dörr, trampade ned varandra och blockerade utgångarna i försöken att ta sig ut, i stället för att lämna byggnaden under ordnade former.  

Den uppfattningen har man dock fått revidera i den aktuella forskningen, som har blivit allt mer angelägen efter katastrofer som 11 september-attentaten mot World Trade Center 2001 och självmordsbomberna i Londons tunnelbana 2005. Studier av dessa och andra katastrofer har visat att människor i själva verket tänker igenom sin situation även i ett nödläge. John Drury på institutionen för psykologi på Sussex University i Storbritannien, som leder ett forskningsprojekt om hur människor beter sig vid evakueringar, har genomfört studier av olika katastrofer som har visat att det inte uppstår masspanik. Enstaka individer kan få panik, men inte folkmassan som helhet. Det kan även uppstå en känsla av solidaritet mellan människorna i en grupp eftersom de vet att alla sitter i samma båt. Folk riskerar ofta sitt eget liv för att hjälpa andra.  

Som en av de överlevande efter attacken mot Londons tunnelbana uttryckte det:
– Plötsligt blev alla främlingar kring mig de viktigaste personerna i mitt liv. Det var en väldigt speciellt känsla.  

Ta hoten på allvar
Bomberna i Londons tunnelbana var ett dåd mot pendlare som omedelbart visste att något hemskt hade hänt. Det händer dock ofta att folk inte genast inser situationens allvar när larmet går utan försöker slutföra det de håller på med. De rådgör med folk runtomkring om hur allvarligt läget är. Den tidsförlusten kan vara ödesdiger. Som Neil Townsend, avdelningschef på brandkåren i London, uttrycker det:
– När folk dör på grund av en eldsvåda beror det inte på att de har drabbats av panik, snarare på att de inte har gjort det.  

På amerikanska psykologsamfundets webbplats framförs åsikten att högtalarutrop förmodligen är effektivare än sirener av professor Norman Groner, institutionen för Public Management på John Jay College of Criminal Justice i New York. Om larmet går via en säkerhetsavdelning eller de brandskyddsansvariga kan man till och med informera alla i huset om var det brinner och rekommendera säkra utrymningsvägar.  

Det stämmer väl överens med John Drurys åsikter om att rätt kommunikation är A och O. Han anser att vi måste lita mer på allmänhetens förmåga, och att idén om att konkret information leder till panik är förlegad.
– Vi måste ägna lika stor omsorg åt rätt metoder och bra kommunikationsteknik som åt tekniska frågor som rätt mått på utgångarna, säger han.  

Lys upp vägen ut
Självklart har rätt teknik också betydelse. Drury påpekar att man installerade ljusslingor i nödutgångstrapporna efter det första attentatförsöket mot World Trade Center 1993. Dessutom gjorde man utrymningsövningar där man utgick från att människor inte skulle drabbas av panik utan använda sig av tidigare erfarenheter.
– Om man inte hade vidtagit dessa åtgärder före attackerna den 11 september skulle antagligen betydligt fler människor ha dött, säger han. Enligt USA Today kunde 99 procent av dem som befann sig på våningarna nedanför platsen där planen flög in, undsättas.  

När man har tagit sig nedför trapporna måste man också kunna hitta utgången. ASSA ABLOY har utvecklat teknologin LiteGuide som lyser upp nödutgången. LiteGuide använder fotoluminiscensbeläggning, som inte kräver någon ström, eller elektroluminiscensremsor, som drivs på batteri om strömförsörjningen bryts, för att guida folk rätt. Teknologin kan användas för att lysa upp dörrkarmar, utrymningsbeslag och skyltar så att man kan se dem i mörker och rök. LiteGuide kan integreras med ett ljussignalsystem som tänds när säkerhetslarmet går och visar vägen mot nödutgången. Det finns även en nödutgångsskylt för placering längst ned på dörren, så att personer som kryper fram på grund av rökutveckling kan hitta rätt.  

Med en annan teknologi från ASSA ABLOY, hittar man utgången med hjälp av blinkande ljus och ljudsignaler. Även längre meddelanden kan ingå. Syftet är att förmå människor att använda andra utrymningsvägar än den som de redan känner till. Forskning visar att människor gärna vill lämna en byggnad samma väg som de kom in i den. Det är ett klokt tillvägagångssätt enligt Guyléne Proulx, forskare på National Research Council i Kanada, som säger till det tidigare nämnda psykologsamfundet:
– I en nödsituation vill man inte använda en utgång man inte känner till – man vet ju inte vart den leder.  

Lätt att öppna
När du har hittat rätt dörr måste du kunna ta dig ut genom den, och det är här panikbeslagen kommer in i bilden. De gamla klumpiga beslagen tillhör det förgångna. I dag måste panikbeslag kunna öppnas med ett lätt tryck varsomhelst längs stången. Två av ASSA ABLOYs divisioner, TESA i Spanien och JPM i Frankrike, håller på att utveckla en gemensam plattform för hela Europa som uppfyller den europeiska standarden EN 1125.  

Juan Iraeta, chef för innovation och marknadsutveckling på TESA, säger:
– Vi håller för närvarande på att utveckla en version för utanpåliggande lås, som är vanligast i Europa, och ska därefter utveckla en för instickslås.  

Ett problem för låstillverkare är att nödutgångarna är en svag länk i säkerhetssystemet. ASSA ABLOY har därför utvecklat beslag som kan kopplas till datorövervakade passagekontrollsystem.
– På det viset kan man lägga in en fördröjning på till exempel ett varuhus, så att säkerhetspersonalen kan kontrollera ifall personen som försöker lämna byggnaden bara försöker smita från att betala, förklarar Iraeta. Dörren kan också ställas in så att den inte kan användas som utgång när varuhuset är stängt och ingen ska vistas där.  

Men den personliga säkerheten kommer alltid först. När ett brandlarm aktiveras försvinner alla begränsningar och dörren kan öppnas med ett lätt tryck på panikbeslaget.  

– Vårt syfte är att tillverka produkter som användarna kan lita på vid en katastrof, säger Iraeta. Man ska genast förstå hur utrustningen ska användas.  

Med andra ord: tryck så öppnas dörren!

* Anger obligatoriskt fält


Comment

You must be logged in to post a comment.