Grönare butiker

Miljömedvetenhet och energibesparingar har blivit viktiga nyckelord för många butiksägare, som nu börjar tänka om när det gäller frågor som att ha dörrarna öppna.

För fem år sedan började Jeannie Dawkins och hennes vänner i Cambridge, England att diskutera varför det bara talades om bostadssektorn när det gäller energieffektivitet. Det var vinter och de såg hur snön smälte på gatan utanför en av stadens mer exklusiva butiker, där dörrarna stod på vid gavel.

Det var vinter och de såg hur snön smälte på gatan utanför en av stadens mer exklusiva butiker, där dörrarna stod på vid gavel.

– Vi skulle aldrig komma på tanken att värma upp våra hus och lämna dörren öppen, men vi tänker inte på samma sätt när det gäller butiker, säger Dawkins.
De tog del av forskning från Cambridge University, som visade att öppna dörrar leder till avsevärda energiförluster – upp till 50 procent av den totala energiförbrukningen.
– Följden av detta slöseri blir att butikerna höjer priset på sina varor, säger Dawkins.

Dawkins och hennes vänner drog följaktligen igång kampanjen Close the Door (”Stäng dörren”), där de fick med sig butiker av alla slag – allt från stora kedjor som Tesco och Marks & Spencers till små fristående butiker. Dessutom fick de ta emot priset för bästa kampanj vid den brittiska close_the_doormiljögalan Climate Week 2012.

– Det har börjat hända saker, men det går inte särskilt fort, säger Dawkins, som numera kan titulera sig kampanjchef. Vår idé är så enkel och självklar, och alla tusentals butiker som medverkar i kampanjen kan intyga att försäljningen inte heller påverkas negativt av att hålla dörren stängd.

Alla verkar dock inte hålla med. En del butiker envisas fortfarande med att hålla dörrarna öppna i tron att det ska locka fler kunder, till och med miljöprofilerade butikskedjor som Body Shop och Lush.

Minskade koldioxidutsläpp

Costa Coffee är en cafékedja som nyligen har anslutit sig till Close the Door-kampanjen.
– Forskning visar att kundtillströmningen är lika hög till butiker som har dörrarna stängda, säger Oliver Rosevear, energi- och miljöchef på Costa Coffee.

Och med stängda dörrar slipper man dessutom problemet med att det drar kallt vid ingången och är alldeles för varmt längre in i lokalen.

Vi kommer att fortsätta ställa krav på våra dörrleverantörer för att få dem att erbjuda mer lättillgängliga och hållbara dörrar.

Men den nya policyn innebär ändå en del utmaningar för butikerna. På Costa Coffee känner man att en installation av automatiska dörrar skulle ”öka behovet av elektricitet”, vilket rimmar dåligt med kedjans målsättning att minska sitt koldioxidavtryck. Det innebär att personalen får hjälpa till att hålla upp dörren för kunder som vill sitta utomhus och dricka kaffe.
– Vi kommer att fortsätta ställa krav på våra dörrleverantörer för att få dem att erbjuda mer lättillgängliga och hållbara dörrar, säger Rosevear.

I USA, där det är vanligt med stora köpcenter, är situationen en annan. Butikernas dörrar hålls oftast öppna och Joshua Witte från den amerikanska detaljhandelsorganisationen PRSM (Professional Retail Store Maintenance), berättar att det inte är ovanligt med ansträngda relationer mellan hyresvärdar och hyresgäster, vilket kan försvåra samarbetet. Temperaturpolicyn för de enskilda butikerna överensstämmer till exempel inte alltid med vad som gäller i övriga delar av köpcentret:
– I allmänna utrymmen kan det vara kallare eller varmare än i butikerna och dessutom kan lufttrycket i och utanför butikerna vara olika, vilket kan leda till oönskade luftrörelser, säger Witte.

Gröna butiker

Om man bortser från köpcenter, är en välgenomtänkt dörrkontroll A och O om man vill skapa en energieffektiv butik, något som livsmedelskedjan Billa (ett österrikiskt dotterbolag till REWE-koncernen) tagit fasta på i utformningen av en ny miljövänlig butik.

Här är det kylförluster från frys- och kyldiskar som utgör den största utmaningen, inte kalluft som kommer utifrån. Dessa frys- och kyldiskar står för omkring sextio procent av elförbrukningen i Billa-butikerna.

Men eftersom vanliga dörrar med metallram måste värmas upp för att inte frysa fast i stängt läge, använder man i stället dörrar med plastram.

– Det är inte så farligt när luften står still, men när det är folk i butiken ökar kylförlusterna från frysdiskarna, förklarar Peter Breuss, teknisk chef på Billa.

Den första åtgärden var att installera dörrar i samtliga kyl- och frysdiskar. Men eftersom vanliga dörrar med metallram måste värmas upp för att inte frysa fast i stängt läge, använder man i stället dörrar med plastram. Och vanlig neonbelysning är inget optimalt alternativ i kalla utrymmen, vilket är anledningen till att man genomgående har installerat LED-belysning.

Dessutom finns det en lobby som hindrar utomhusluften från att strömma in i butiken varje gång dörrarna öppnas. Och de automatiska dörrarna är utrustade med den allra senaste teknologin:
– Dörrarna har bättre tätningar och isolerglas och är inte öppna lika länge som vanliga automatiska dörrar, säger Peter Breuss. Och radarn detekterar inte bara rörelser, utan dessutom riktning och hastighet.

Det innebär att radarcellerna kan skilja mellan personer som är på väg rakt mot butiken och personer som bara går förbi, så att dörrarna inte öppnas av förbipasserande. Butiken har en luftridå som blåser varm luft mot entrén, men den används inte särskilt mycket, eftersom lobbyn och de automatiska dörrarna ser till att hålla kylan ute.

Försöksprojekt

Även dörrarna till lagret är konstruerade för att förebygga värmeförluster (och obehörigt tillträde). Breuss berättar att de numera använder snabböppnande dörrar med tillhörande RFID-kort, så att enbart personalen har tillträde.
Detta är ett försöksprojekt och många av lösningarna kommer att införas även i andra butiker.
– Det är viktigt att ha stora glasytor vid entrén för att locka till sig kunder, men det kan också leda
till överhettning, säger Breuss. Därför har entrén en skuggande överbyggnad, med takfönster som släpper in ljus norrifrån, in i byggnaden.

Vi tror att detta är något som lönar sig i det långa loppet.

Dessutom har vi förstås solcellspaneler på taket och laddningsenheter för eldrivna fordon på parkeringen.

Och även om det krävs mer än dörrar för att skapa en miljövänlig butik, så kan många av de övriga klimatsatsningarna vara förgäves om entrélösningen inte är tillräckligt effektiv.
– Bra dörrar leder till kostnadsbesparingar och har dessutom en psykologisk effekt tack vare den ökade komforten för kunder och personal, säger Breuss. Vi tror att detta är något som lönar sig i det långa loppet.

Av Michael Lawton

Comment

You must be logged in to post a comment.