Framtidens flygsäkerhet

Tack vare nya teknologier som AIT (Advanced Imaging Technology) och videoanalys kanske passagerarna snart slipper de långa köerna till flygplatsernas säkerhetskontroller.

Flygsäkerheten blir allt högre – och mer tidskrävande – det vet alla som någon gång har köat i en säkerhetskontroll med skorna i den ena handen och datorn i den andra. Enligt en undersökning som US Travel Association nyligen genomförde, blir resenärerna mest frustrerade av köerna till säkerhetskontrollerna och det faktum att de tvingas ta av sig olika klädesplagg. Flygbolag och flygplatser håller därför på att undersöka olika teknologier som kan skynda på processen och göra den mer effektiv.

Flygplanskapningar på rutten mellan Kuba och USA på 1950- och 60-talen ledde till att man började använda metalldetektorer och efter Lockerbie-attentatet på 1980-talet infördes röntgenkontroller på många flygplatser. Nu höjs säkerhetsnivån ytterligare – i oktober meddelade 29 amerikanska flygplatser att de installerat helkroppsskannrar till följd av den så kallade ”kalsongbombaren”, som 2009 tog sig ombord på ett av Northwest Airlines flygplan med en bomb i underkläderna.

AIT-maskinerna (Advanced Imaging Technology) skannar passagerarna för att upptäcka eventuella vapen, sprängämnen eller andra föremål som gömts under kläderna. I dag finns det två olika typer av AIT-maskiner som använder antingen elektromagnetiska vågor eller svaga röntgenstrålar för att avbilda passagerarens kropp.

Genom att ersätta de manuella kroppsvisiteringarna med AIT-maskiner vill man åstadkomma snabbare säkerhetskontroller med ökad integritet.

Smidigare säkerhetskontroller

En begynnande trend inom flygplatssäkerhet är att fokusera på personer som uppträder misstänkt i stället för att genomföra strikta kontroller av alla passagerare.

– Flygindustrin befinner sig i tillväxt och därför är det viktigt att vi hittar ett nytt och bättre sätt att kontrollera passagerarna, säger Philip Baum, ansvarig utgivare för tidningen Aviation Security International. Det är inte rimligt att alla ska utsättas för lika strikta kontroller.

Flygorganisationen IATA (International Air Transport Association) är inne på samma spår och presenterade tidigare i år visionen ”framtidens säkerhetskontroll”, som ska bidra till ökad säkerhet, kortare köer och mindre påträngande kontroller. IATA vill dela in passagerarna i tre olika säkerhetsklasser: ”frekvent resenär”, ”normal” eller ”utökad säkerhetskontroll”. Indelningen sker med hjälp av ett biometriskt element i passet. I detta element finns resultatet av en riskbedömning som har gjorts av berörda myndigheter redan innan passageraren anländer till flygplatsen.

Säkerhetskontrollens omfattning baseras på hur stor risk varje passagerare bedöms utgöra och passagerare med låg risk tillåts passera snabbare. I systemet ingår också helkroppsskanning, vilket innebär att passagerarna kan gå igenom säkerhetskontrollen utan att behöva klä av sig eller packa upp sina tillhörigheter.

– Varje år satsar vi 7,4 miljarder dollar på flygsäkerheten, men passagerarna ser bara besväret, säger Giovanni Bisignani, IATA:s VD, i ett pressmeddelande. Passagerarna ska kunna ta sig hela vägen till gaten med värdigheten intakt. De ska inte behöva stoppas, ta av sig kläderna eller packa upp, och de ska definitivt inte behöva kroppsvisiteras.

Dagens teknologi, som exempelvis kroppsskanning, används för att upptäcka bomber eller vapen, men målet med nästa generations säkerhetsteknologier är att kunna avslöja tecken på ont uppsåt hos potentiella terrorister. Philip Baum påpekar att alla passagerare tvingas gå igenom säkerhetskontrollen innan de går ombord på planet, men det är bara ett fåtal som plockas in av tullen efter landning. Genom att tänka mer i dessa banor även vid säkerhetskontrollen, det vill säga fokusera mer på passagerare som verkar misstänkta, skulle man kunna upptäcka terrorister på ett effektivare sätt och samtidigt underlätta för vanliga passagerare.

Videoanalys på terminalerna

Hur vet man då vilka passagerare som bör kontrolleras extra noga? Metoder under utveckling är att använda kameror och sensorer för att upptäcka misstänkta beteenden hos personer på flygplatsterminaler, något som kallas videoanalys eller intelligenta övervakningssystem.

Det australiska bolaget iOmniscient har utvecklat en lösning som kan upptäcka personer som går åt fel håll, driver omkring eller lämnar en väska utan uppsikt.

– Tekniken är riktigt avancerad, säger Philip Baum. Den här typen av lösningar är definitivt något vi bör jobba vidare med.

Philip Baum ser också stora möjligheter med de nya värmekameror som just nu testas på Aberystwyth University i Storbritannien. Teknologin går ut på att man läser av flygresenärernas ansikten för att upptäcka termiska mönster som kan tyda på nervositet – en biometrisk egenskap som är svår att dölja.

I Israel håller företaget WeCU Technologies på att utveckla en annan teknologi, som bygger på det faktum att kroppsspråket kan avslöja även de mest vältränade terrorister. Tanken är att identifiera farliga passagerare genom att projicera bilder som bara terrorister skulle känna igen och med hjälp av dolda sensorer registrera hur olika människor påverkas av dessa bilder, till exempel ökad puls och kroppstemperatur.

Om dessa teknologier är hållbara i praktiken återstår att se och det kan dröja flera år innan vi vet svaret, men visionen om snabbare och smidigare säkerhetskontroller i framtiden borde i alla fall ingjuta ett visst hopp hos de resenärer som i dag står och köar med skorna i handen.

Av David Wiles

Comment

You must be logged in to post a comment.