Framtidens flygsäkerhet

Säkerhetsnivån på flygplatser har alltid varit hög. Men terroristattacken i New York visade att den inte var tillräckligt hög. Flygplatser använder olika säkerhetsmetoder för att försöka identifiera personer eller föremål som kan utgöra en säkerhetsrisk för passagerare, flygplan eller själva flygplatsbyggnaden.

En del metoder är gamla och beprövade, som uppmärksamma säkerhetsvakter, poliser och passagerare. Andra metoder är mer moderna, som nästa generations CCTV-kameror eller intelligenta videokameror – som kan upptäcka om någon slinker in i ett säkerhetsområde tätt efter en person med giltiga ID-handlingar (detta kallas också ”tailgating” eller ”piggybacking”).

Men ett av de vanligaste säkerhetssystemen på flygplatser över hela världen är passerkontroller, som hindrar personer utan tillstånd från att ta sig in på säkerhetsområden.

Staket, låsta portar och säkerhetspatruller har använts länge, och dessa grundläggande skydd måste kontinuerligt kontrolleras och uppdateras.

Smarta kort och biometrisk identifiering
Idag delar man ut smarta kort – magnetiska eller optiska – till personal som behöver ha tillträde till flygplatsens skyddade delar. Dessa kort är laddade med all nödvändig information, och godkänner eller nekar tillträde till dörrar, lås, portar, spärrar eller områden, beroende på vilken dag eller tid på dygnet det är.

Enligt bestämmelserna i US Federal Aviation Regulation 107, måste amerikanska flygplatser dessutom ta fram speciella ID-brickor till alla anställda som arbetar ensamma i flygplatsens säkerhetsområden.

HID Global, ett ASSA ABLOY-bolag, levererade tillsammans med Bioscrypt ett kombinerat passerkontrollsystem med både biometrisk identifiering och smartkortsteknologi till flygplatsen i Mexico City. Systemet Bioscrypt V-Smart iCLASS ger dubbel identifiering genom att kontrollera ”vad du har” och ”vem du är”.

– Med nästan 20 000 kort som används varje dag, och som är utfärdade för många olika anställda, till exempel flygplatspersonal, flygbolagens personal, städ- och servicepersonal samt bagagehanterare, anses lösningar med biometri och smarta kort vara de bästa systemen för noggrann passerkontroll vid säkerhetsområden. Dessa lösningar är så gott som omöjliga att förfalska, säger Doug Wheaton, på HID Globals marknadsavdelning.

Röntgen och specialagenter
När det gäller passagerarna, måste alla gå igenom en metalldetektor innan de går ombord på flygplanet. Röntgensystem kontrollerar både resväskor och handbagage, för att se om de innehåller vapen eller sprängämnen. Tack vare olika nivåer av röntgenabsorption kan en säkerhetsvakt se skillnad på organiska, oorganiska och metalliska föremål. Organiska material, som exempelvis sprängämnen, visas med orange färg på skärmarna.

Det är idag inte ovanligt att man ser tungt beväpnade poliser som patrullerar på flygplatser. Efter den 11 september utökades Air Marshal-programmet i USA avsevärt. ”Air Marshals” är civilklädda och beväpnade specialagenter som i hemlighet placeras ut bland passagerarna i ett flygplan. Efter terroristattacken har man också stiftat nya lagar som tvingar de stora flygbolagen att installera lås på alla cockpitdörrar.

Framtidens teknik
2001 antogs lagen ”Aviation and Transportation Security Act” i den amerikanska kongressen. Denna lag omfattar bestämmelser för den nystartade amerikanska myndigheten TSA (Transportation Security Administration), som är en del av departementet för nationell säkerhet. Myndighetens uppgift är att testa och utvärdera ny teknologi för passerkontroll och andra typer av säkerhetssystem för avspärrade eller skyddade områden på flygplatser.

Programmet AACPP (Airport Access Control Pilot Program) inleddes i slutet av 2004 på åtta amerikanska flygplatser, och steg två startade på ytterligare tio flygplatser 2005. Resultaten analyserades under 2006, men offentliggjordes inte för allmänheten. Idag tar man dock fingeravtryck och digitala bilder på utländska resenärer.

Några av teknologierna som testades på de utvalda flygplatserna var biometriska apparater, som t.ex. identifiering med hjälp av fingertryck, röst, irisscanning och handgeometri; intrångsövervakning och -spårning, som t.ex. RFID-märkning; dörrkontroller, som t.ex. kortläsare för passerkontroll; metoder för att förhindra ”tailgating”, som t.ex. intelligenta videokameror, som kan upptäcka om någon slinker in i ett säkerhetsområde tätt efter en person med giltiga ID-handlingar, samt optiska registreringsskyltläsare för att identifiera bilar.

Smidigare, snabbare och säkrare
Med hjälp av biometri kan man upptäcka brottslingar, men man kan också göra resandet enklare. Ett pilotprojekt på flygplatsen Schiphol Airport i Amsterdam lär ha minskat väntetiden med 11 sekunder per person för flygresenärer som vill komma in i landet.

Under testfasen för AACPP-programmet testade man på Minneapolis internationella flygplats, St. Paul, ett system för intrångsdetektering som använde intelligenta videokameror. Och flygplatsen T.F. Green State i Providence, Rhode Island, testade passerkontrollen för ett säkerhetsområde med hjälp av ett biometriskt irisscanningsystem kombinerat med RFID-teknologi som installerades på människor för att förhindra ”tailgating”.

Även om resultaten av dessa tester ännu inte har redovisats, kan man med säkerhet säga att teknologi och säkerhet är två områden som kommer allt närmare varandra.

Fördelar med biometrisk passerkontroll

• Ökad säkerhet genom tillförlitligare identifiering
• Kan ej överlåtas, som vanliga passerkort eller PIN-koder
• Färre misstag orsakade av den mänskliga faktorn
• Automatiserade funktioner för säkerhet (och identifiering)
• Ökad komfort för användarna

Med tillstånd av Schiphol-koncernen

Fotnot: HID Global, som är ett koncernbolag inom ASSA ABLOY, har kontor över hela världen och verksamhet i över hundra länder. För mer information, gå in på www.hidcorp.com.

* Anger obligatoriskt fält


Comment

You must be logged in to post a comment.