Förenklad affärsverksamhet med öppna standarder

Axis Communications har tillverkat nätverkskameror med IP-protokoll i nio år, och Johan Lembre, vice vd för Product Management, berättar att de utvecklades med utgångspunkt från deras kärnkompetens inom nätverksanslutning.

Axis Communications grundades 1984 och var mest känd för sina skrivarservrar för nätverk. Lembre berättar att ”någon tänkte att det vore praktiskt att även sätta in en kamera i nätverket”. Den tog ett par år att utveckla, men 1996 fanns nätverkskameran AXIS 200 på marknaden. Då var det ingen som tänkte på säkerhetsfrågor, men det var världens första kommersiella IP-kamera och den vann brittiska PC Magazines Technical Innovation Award.

Jonas Andersson, chef för Video Solutions, berättar att de ofta får frågan vad som är skillnaden mellan en webbkamera och en IP-kamera. Och han svarar: ”Man behöver inte ha en PC till en IP-kamera. Den är en egen enhet, som innehåller en kamera, en webbserver och en anslutningsenhet.”

Precis som en webbkamera kan den anslutas till befintliga Internet- och intranätsystem och innebär stora besparingar för många användare. Många av Axis kameror finns på skolor, sjukhus och i myndighetsbyggnader med redan befintliga IT-nätverk. ”Att installera kameror i samma nätverk innebär lägre installationskostnader”, säger Andersson. ”Ett nytt analogt kameranätverk kan mycket väl kräva installation av nya ledningar.”

Lembre går ett steg längre. ”Systemen idag består av många delar”, säger han.  ”Ett säkerhetssystem kan bestå av passerkontroll, larm och video. Kompatibiliteten skulle förenklas om alla dessa system använde öppna standarder.”

Om någon, till exempel, försöker ta sig in i en byggnad med ett ogiltigt kort kan det utlösa en signal till en kamera som sedan sänder bilder på personen till ett centralt kontor. Utan öppna standarder måste man antingen övertyga tillverkaren till något av de enskilda systemen att utveckla alla applikationer, eller så får man hitta en komplex, engångslösning som får applikationerna att kommunicera med varandra.

Arbete för öppna standarder
Axis har publicerat sin API på företagets webbplats, vilket gör det möjligt för applikationsutvecklare att utöka funktionaliteten hos företagets kameror. Axis har 250 partners som utvecklar applikationer med öppen standard. Och Axis har ett strategiskt samarbete med ASSA ABLOY för att skapa standarder inom säkerhetsbranschen. Det två företagen samarbetar för närvarande med att utveckla ett gemensamt API för att integrera passerkontroll och video.

Magnus Jonsson, vice vd för Business Development vid ASSA ABLOYs Shared Technologies-avdelning, berättar att företaget för 18 månader sedan beslutade att satsa på öppna standarder, och att de för närvarande utvecklar en öppen standard för dörrmiljöer.

Jonsson märker att kunderna ofta tror att en dörr som kontrolleras via Internet inte är lika säker som en med ett eget slutet system. Han håller inte med. ”Den är i själva verket säkrare”, säger han. ”Vi sänder krypterade signaler via en CAN-buss istället för att bara växla läge i ett relä.”

Samma sak gäller för Axis kameror. ”Det är lättare att fånga upp signaler längs en analog linje”, säger Johan Lembre. ”IP är en end-to-end-överföring.  Många känsliga överföringar, t.ex. banköverföringar, görs nu via IP. Krypterad HTTPS erbjuder till exempel hög säkerhet.”

Övergång till digital teknik
Andersson medger att vissa företag känner att de måste bygga ytterligare ett fysiskt IT-nätverk för sitt säkerhetssystem, men själv tror han att de befintliga nätverken kan göras säkra. Andersson berättar om en affärskedja som gjorde en studie för att utvärdera huruvida analoga eller digitala kameror skulle vara bäst för deras nya butiker. Kostnaden skulle bli ungefär den samma, men de beslutade sig för att gå över till digital teknik. ”Öppna standarder gjorde att de kunde använda olika leverantörer för olika delar av systemet. Och systemet var framtidssäkrat. Det kommer flera nya applikationer för detaljhandeln: kamerorna kan t.ex. användas för att mäta kundflödet – det är enkelt att lägga till nya delar och man kan använda den bästa leverantören.”  För Andersson är detta ett typiskt exempel: ”Det som driver på övergången till digital teknik”, säger han ”är möjligheten att välja den bästa leverantören för varje enskild del: s.k. best-of-breed.”

Det skapar en stimulerande affärsmiljö för företag som Axis, eftersom kunderna inte är bundna till ett företagsspecifikt system. Om de inte gillar våra produkter kan de gå till någon annan nästa gång. Axis har givetvis ett gott självförtroende när det gäller de egna produkterna, men den verkliga fördelen med öppna standarder är att de öppnar upp nya affärsoråden. ”Vi ser till att hela kakan växer, snarare än att skydda vår bit”, säger Lembre.

En växande marknad
Marknaden för CCTV är för närvarande värderad till 5 miljarder dollar och växer med ca 12 % om året. Marknaden för nätverksvideo är för närvarande värderad till 221 miljoner dollar, men växer årligen med 40 %. Stora kunder går över till IP-nätverk, eftersom de då kan utöka och anpassa sina system på s.k. ”plug and watch”-basis.

Många av de nya affärsmöjligheterna, berättar Andersson, finns inom sektorer där man traditionellt varit storkonsumenter av säkerhetslösningar, t.ex. transport, myndighetslokaler och skolor. Öppna standarder erbjuder en flexibilitet som gör det möjligt att utveckla nya funktioner som ingen tänkt på tidigare.

Lembre tar Swedish Hospitals i USA som exempel, en privat kedja med sjukhus över hela landet. I alla läkares mottagningsrum finns en kamera. ”Om en läkare har en patient som har ont i knät”, säger Lembre, ”och han inte själv är expert på knän, kan han få råd från en annan läkare på ett annat sjukhus. Läkaren kan manövrera kameran, genom att zooma in och ut, så att han eller hon själv kan undersöka patienten på distans.”

Programvaran till applikationen kommer inte från Axis, och de som skrev programvaran behövde inte bygga kameran. Men ingen av dem hade rott affären i land, och patienten hade inte fått sitt knä undersökt, om inte Axis hade baserat sin kamera på en standard som andra kunde förstå.

 

* Anger obligatoriskt fält


Comment

You must be logged in to post a comment.