Fördelarna med e-cylindrar

Varför är e-cylindrar så populära i Tyskland? Och vad gör dessa cylindrar till ett så bra val för Tyskland och andra länder

– 80 procent av cylindrarna vi levererar i våra VERSO huvudnyckelsystem i dag är elektromekaniska CLIQ-cylindrar, och bara 20 procent av systemen är helt mekaniska, säger Alexander Kroll, produktchef för CLIQ på ASSA ABLOY Sicherheitstechnik i Tyskland.  

CLIQ är en teknik som har utvecklats av ASSA ABLOY, och som möjliggör inbyggda chips i både cylindern och nyckeln, samtidigt som cylinderns traditionella, mekaniska egenskaper bevaras. ASSA ABLOYs dotterbolag kan utnyttja CLIQ-tekniken i sina egna cylindersortiment, och därmed se till att de nya cylindrarna följer lokala och regionala bestämmelser. De elektroniskt förbättrade cylindrarna kallas e-cylindrar, och har blivit en riktig succé i Tyskland.

– Detta har bland annat historiska orsaker, förklarar Michael Buchholz, operativ försäljningschef på det tyska dotterbolaget.
– Tyskland har alltid varit den största marknaden för mekaniska huvudnyckelsystem.  

Michael Buchholz tror att detta delvis beror på den traditionella tyska respekten för teknik och förkärleken för tekniska möjligheter, men han påpekar också att tyskar i allmänhet tycker om struktur.
– Ett huvudnyckelsystem är väldigt strukturerat. Det skapar en hierarki av åtkomsträttigheter, som återspeglas i låscylinderns spärrstift.

Tiderna förändras
Men i och med förkärleken för huvudnyckelsystem har tyskarna också blivit medvetna om problemen.
– Ett problem uppstår om man tappar bort nycklarna, i synnerhet huvudnyckeln, säger Michael Buchholz.
– Då finns det inget alternativ; hela systemet måste bytas ut. Cylinderlåset var en lösning på problemet, eftersom det innebar att man bara behövde byta själva cylindern, och inte hela låset. Men i ett stort företag kan det röra sig om enorma summor om man ska byta ut alla cylindrarna.  

Problem nummer två har att göra med det moderna affärslivet.
– Man kan läsa i tidningen varje dag om omstruktureringar inom företag, säger Michael Buchholz.

Ett mekaniskt huvudnyckelsystem återspeglar en hierarki, men om denna hierarki hela tiden förändras, måste huvudnyckelsystemet också ändras. Och då måste man ha nya cylindrar.  

Så var det i alla fall tidigare. Med e-cylindrar behöver man bara programmera om chipsen, och så har man skapat en ny hierarki.  

CLIQ-systemet är en kombination av elektroniska och mekaniska funktioner.
– Låstabellen bestäms av programvaran, säger Alexander Kroll. Cylindrarna programmeras med en “programmeringsnyckel” med speciella rättigheter att ändra inställningarna. Fördelen med detta är att hela systemet inte behöver kopplas till en centraldator, på samma sätt som ett elektroniskt passerkontrollsystem.  

Det bästa av två världar
CLIQ är nämligen inte något elektroniskt passerkontrollsystem. Det är en kombination av de bästa egenskaperna hos mekaniska och elektroniska system. Vissa utrymmen behöver inte samma slags elektroniska kontroll som kontor och operatörsrum, till exempel kök, toaletter och förvaringsrum. Sådana rum kan då ha enkla mekaniska cylindrar som kan öppnas med hjälp av den mekaniska funktionen i e-cylindernycklarna.  

Alexander Krolls råd till företagen är att använda en vanlig mekanisk profil för alla lås inom en och samma avdelning, så att det räcker med att programmera om chipsen när någon byter kontor inom avdelningen. Det är mycket mindre troligt att någon byter från exempelvis personalavdelningen till inköpsavdelningen, men om detta inträffar krävs en ny nyckel, eftersom låsens mekaniska profil då skulle vara olika. Men cylindern behöver inte bytas, även om den tidigare kontorsinnehavaren glömmer att lämna tillbaka sin nyckel. 

En unik fördel med CLIQ-systemet är att batteriet sitter i nyckeln. Alexander Kroll säger att detta stämmer bra med människans psykologi:
– Om batteriet sitter i cylindern märker du att lampan för ‘låg batterinivå’ blinkar när du går in genom dörren. Du har för avsikt att rapportera detta, men när du kommer till ditt skrivbord har du redan glömt bort det. Om lampan blinkar på din nyckel är det mer troligt att du kommer ihåg det.  

Inte bara Tyskland
Detta innebär att systemet också kan användas till avlägset belägna lås, som inte används så ofta, och där det inte finns möjlighet till regelbundna kontroller av ett batteri i cylindern.  

Även om Tyskland ligger långt före övriga världen, börjar andra länder som Frankrike, Schweiz och USA också att visa intresse för lösningen. Benelux-länderna har också kommit en bit på vägen med att anamma e-cylindrar. Vissa länder, som exempelvis Kina, visar å andra sidan mer intresse för kortbaserade elektroniska passerkontrollösningar.
– Och så finns det länder i Östeuropa, särskilt Ryssland, som kan komma att bli en viktig marknad i framtiden, säger Alexander Kroll. 

Han tillägger att det har krävts mer än bara en lysande idé för att göra e-cylindern till en vinnare i Tyskland.
– Vårt sätt att marknadsföra den spelade också in, förklarar han.
– Den säljs endast via vårt nätverk av utbildade och licensierade återförsäljare.

* Anger obligatoriskt fält


Comment

You must be logged in to post a comment.