Ett steg mot idealsjukhuset

Helsingfors universitetssjukhus (HUCH) bygger ett nytt sjukhus i centrala Helsingfors. För närvarande befinner man sig i den mest intensiva planeringsfasen av det så kallade triangelsjukhuset – själva byggnadsarbetet startar under våren 2007. År 2010 ska sexvåningsbyggnaderna på 20 000 kvadratmeter stå färdiga.

– Man har tagit stor hänsyn till patienternas och personalens säkerhet och bekvämlighet när man har ritat triangelsjukhuset. Planlösningen garanterar fria passager till de andra sjukhusbyggnaderna på området, säger Seppo T. Ronkainen, säkerhetschef på HUCH.

Helsingfors universitetssjukhus betjänar årligen cirka en halv miljon personer vilket gör det till Finlands största sjukhus.

Triangelsjukhuset blir ett pilotprojekt för skyltnings- och informationssystem. Målsättningen är att hitta system för identifiering, lokalisering och vägledning av patienter som sedan kan användas i andra byggnader. Samtidigt måste man ta med i beräkningen att lokalerna kan komma att användas för andra syften i framtiden.

Det ställer nya krav på anpassningsbara, reglerbara och flexibla konstruktioner av dörrar, lås och passersystem.

Gammalt och nytt i kombination
Enligt Ronkainen kommer det att finnas olika typer av säkerhetslösningar – avancerade, enklare samt användarstyrda.

Alla dörrar och lokaler på triangelsjukhuset ska utrustas med passersystem som styrs från en telecentral. Passersystemen ska integreras i den struktur som för närvarande finns på sjukhusområdet.

– Vi har idag ett passersystem för varje avdelning. Vi använder kontaktlösa kort, främst därför att det alltid är mycket folk i rörelse och många dörrar, och vi måste kunna öppna dörrarna snabbt och smidigt. Det är ett kort med chip, och vi utnyttjar inte det till sin fulla kapacitet än, säger Ronkainen.

– Vi kommer bara delvis att använda oss av spjutspetsteknik. På platser med stora folkmängder vill vi använda mer beprövad teknik, säger han.

De nya systemen måste också vara kompatibla med dem som redan finns på sjukhusområdet. Vissa av de befintliga byggnaderna är från 1950-talet.

Olika användare, olika behov
De som ska använda systemen, främst sjukvårdspersonal och läkare, har redan från start engagerats för att ge sina synpunkter på säkerhetskraven. Hänsyn måste också tas till sjukhusets logistik och materialtransporter. Man går igenom samtliga lokaler och upprättar sedan en processbeskrivning.

– Sjukhuset är som ett litet samhälle, och som i alla samhällen finns det olika åsikter och behov som ibland krockar. Om det uppstår fel måste återkopplingen vara omedelbar, säger Ronkainen.
Bland läkarna skiljer sig behoven. Vissa har fast anställning här, andra tjänstgör på sjukhuset under några månader som ett led i utbildningen – det är ju ett universitetssjukhus.

– Vår målsättning är att med hjälp av detta pilotsjukhus kunna utveckla ett identifieringssystem som patienten själv kan bruka – det är vår vision för framtidens sjukhus. Det bygger på de ursprungliga identifierings- och patientuppgifterna. Därför ställs det höga krav på datasäkerheten. Patientrörligheten ska bygga på frihet inom ett flexibelt, osynligt system, säger Ronkainen.

– Vi vill hitta nya vägar att förbättra vår service. Både patienter, personal och besökare ska kunna röra sig fritt och känna sig trygga, avrundar Ronkainen.

Besökskort
Det svåraste är enligt Ronkainen att styra besökarnas tillträde och lokalisera patienterna.

– Vi vill undvika att folk ska behöva sitta och vänta på sin tur, att de istället ska kunna röra sig friare, säger han.

– Vad gäller besökarna så handlar det om flera tusen per dag. Vi letar därför efter en kostnadseffektiv lösning för besökskortet. Jag skulle gärna se att det kostar mindre än 10 cent (EUR). Kostnaden skulle ändå komma upp i avsevärda summor under ett år, säger Ronkainen.

– Mitt idealsjukhus är en plats där människor kan lita på att de får rätt vård och kan känna sig trygga utan att behöva tänka på säkerheten, sammanfattar Ronkainen.

* Anger obligatoriskt fält


Comment

You must be logged in to post a comment.