En praktisk sammanfattning av fördelar och nackdelar med dagens biometrisystem

Biometri är ett polariserat och kontroversiellt diskussionsämne, och det finns många olika åsikter om biometrins fördelar och förtjänster. Många diskussioner handlar om hypotetiska, avancerat tekniska eller filosofiska frågor. Är det bättre med irisskanning än handskanning? Kommer folk någonsin att sluta tycka att det känns socialt stigmatiserande att lämna fingeravtryck? Är centrala, statliga databaser över alla medborgares biometriska kännetecken en preludium till en orwelliansk dystopi av värsta slag?

Vi vet inte.

Vad vi känner till är vissa grundläggande fakta om var biometritekniken befinner sig idag. Vad är dagens biometrisystem bra på? Vad är de dåliga på? Varför det? Dessa praktiska frågor har inte fått bråkdelen så mycket uppmärksamhet i media som de mer övergripande frågorna, men vi anser att raka frågor kräver att man gör ett ärligt försök att ge raka svar. Det är syftet med denna artikel, att ta upp frågorna till allmän diskussion, utan teknisk jargong. Läs slutsatserna av vår snabba utvärdering av branschen nedan, eller läs vidare för att få en mer detaljerad beskrivning. 

Sida 1 – Slutsats
Sida 2 – I jämförelse med vad?
Sida 3 – Kan man lita på biometrisystem?
Sida 4 – Jämfört med andra biometrimetoder

* Anger obligatoriskt fält


Comment

You must be logged in to post a comment.