Ecosystems in security

Ekosystem inom säkerhetsbranschen

Under senare år har det lanserats en mängd säkerhetslösningar under benämningen ’ekosystem’. Men vad krävs det för att ett sådant ekosystem ska slå igenom på marknaden? Vi vände oss till experterna för att ta reda på det.

För tjugo år sedan, när den amerikanske akademikern James F. Moore presenterade en affärsmodell som han kallade för ’affärsekosystem’, var detta en innovativ strategi för framtiden. Den framtiden är här nu.

PSIA

PSIA – skapar kompatibilitetsstandarder för säkerhetsekosystem.

Men implementeringen av affärsekosystem har snarare varit en evolution än en revolution i den internationella affärsvärlden. I synnerhet inom säkerhetsbranschen har förändringen gått långsamt, enligt David Bunzel, VD för Physical Security Interoperability Alliance (PSIA), som tar fram standarder för den globala utvecklingen av säkerhetsteknologi. Bunzel är också grundare och VD för det egna företaget Santa Clara Consulting Group, som samlar in och analyserar marknadsinformation inom teknologisektorn, inklusive säkerhetsmarknaden.
– Inom säkerhetsbranschen har man varit väldigt sen med att acceptera förändringar, säger Bunzel. Den här branschen ligger långt efter genomsnittet.

Att ”vara” förändringen

Denna sena acceptans är ett faktum trots de inledande effekterna av Moores artikel i Harvard Business Review från 1993, Predators and Prey: A New Ecology of Competition, och hans efterföljande bok på samma ämne, The Death of Competition: Leadership and Strategy in the Age of Business Ecosystems.
– Vi är av naturen skeptiskt inställda till förändringar, säger Phil Aronson, VD på Aronson Security Group i den amerikanska delstaten Washington. Aronson är också en av de ledande krafterna när det gäller att skapa ett fungerande affärsekosystem inom säkerhetsbranschen, främst genom de öppna konferenserna The Great Conversation in Security.

Jag var trött på att sitta runt ett bord tillsammans med andra chefer och tjata om behovet av förändring. Jag ville ”vara” förändringen.

För att på ett effektivt sätt implementera ett affärsekosystem i vilken bransch som helst, inklusive säkerhetsbranschen, krävs proaktivitet, inte reaktivitet, enligt Ron Worman. Han är VD för The Sage Group, ett affärskonsultbolag baserat i Kalifornien. Aronson är en av Wormans kunder och de har haft ett nära samarbete i 12 år. Det innebär att även Worman är involverad i The Great Conversation-konferenserna.

The ?Great ?Conversation ?in ?Security ?is ?produced ?by ?The ?Sage ?Group ?to ?advance ?the ?value ?of ?all ?the ?stakeholders ?in ?the ?risk, ?resilience ?and ?security ?industry ?through ?a ?strategically ?organized ?and ?executed ?leadership ?event. ?

Konferenserna ‘The Great Conversation in Security’ anordnas av The Sage Group i syfte att ge aktörer inom risk- och säkerhetsbranschen ett ökat marknadsvärde genom strategiska ledarskapsevent.

– Det är stor skillnad mellan att leda förändringen och att reagera på den, säger Worman. För att leda förändringen krävs en kultur som främjar förändringar och en medveten, systematisk process för att införa förändringar. Men det första steget är att

Ron Worman

– För att leda förändringen krävs en kultur som främjar förändringar och en medveten, systematisk process för att införa förändringar, säger Ron Worman, VD för The Sage Group.

förstå fördelarna med förändringar och hur man ska göra för att främja och utveckla dem. Och vilka positiva effekter kan uppnås med detta? Enligt experterna kan man, genom att leda, utnyttja och skynda på förändringen i stället för att reagera på den, åstadkomma förbättringar inom områden som såväl intäkter och lönsamhet som kunder och personal.

Vad är egentligen ett affärsekosystem?

Men vad är egentligen ett affärsekosystem? Enligt James F. Moores modell från 1990-talet är det ”en ekonomisk gemenskap som utgörs av organisationer och individer – affärsvärldens organismer”. Medlemmarna i ekosystemet inkluderar konkurrerande bolag, tillverkare, leverantörer och till och med slutkunder, alla med en gemensam vision.

Termen ’ekosystem’ är en definition av ett nätverk med samverkande organismer och deras miljö.

Worman anpassar definitionen efter dagens affärsvärld:

– Termen ’ekosystem’ är en definition av ett nätverk med samverkande organismer och deras miljö. Inom affärsvärlden är dessa organismer företagen och miljön är marknaden.

Ett effektivt sätt att fastställa ett ekosystems funktionella tillstånd, det vill säga dess hälsa och värde, är att titta på ekosystemets grundläggande beteende. Utifrån denna grund kan strategier utformas och kriterier tas fram.

Alla tre experterna – David Bunzel, Phil Aronson och Ron Worman – är överens om att den fortsatta utvecklingen av sunda och dynamiska affärsekosystem är avgörande för hur framgångsrika olika branscher, inklusive säkerhetsbranschen, blir i framtiden.

Vi kommer att fortsätta diskutera ekosystem i en uppföljningsartikel som inom kort kommer att publiceras på Future Lab.
Håll ögonen öppna.

Av Bruce Kirkland

Comment

You must be logged in to post a comment.