Edge – allt i ett

Intelligent passagekontroll är inte något nytt, men tidigare har själva “intelligensen” alltid funnits dold i en datacentral, där en kontrollenhet har hanterat de olika dörrarna via kilometervis med kablar. Med denna metod är det dyrt att lägga till nya dörrar och uppgradera systemen – särskilt eftersom de flesta komponenter (förutom passerkorten) är tillverkarspecifika. Om ett företag vill lägga till nya funktioner krävs därför ofta att man gör en så kallad “forklift upgrade”, det vill säga byter ut det befintliga systemet helt och hållet.

Men nu finns det en ny passagekontrollösning på marknaden: IP Edge. Detta system, som kombinerar kontrollenhet och kortläsare i en och samma enhet och som ansluts direkt till nätverket, tar passagekontrollen ett steg längre – “to the edge.” Med hjälp av IP Edge får man alltså ett intelligentare, flexiblare och kostnadseffektivare system. Thomas Heiser, chef för produktmarknadsföring på HID Global, uttrycker det så här:
– Med IP Edge kan du spara tid och pengar, det är helt enkelt en riktigt smart lösning. Med är det rätt lösning för dig?  

Smidig installation
I dag har de flesta system dörrmonterade kortläsare, som beviljar eller nekar tillträde baserat på data som finns lagrad i en kontrollenhet. Denna kontrollenhet är oftast placerad i ett skåp i närheten av dörren. De flesta av systemkomponenter är tillverkarspecifika, vilket innebär att läsaren, kontrollenheten, och ofta även nätverksprogrammet, kommer från en och samma tillverkare. Kunderna blir därmed begränsade till de funktioner som just deras leverantör erbjuder, och det gör det svårt för dem att byta leverantör.  

IP Edge kombinerar både läsare och kontrollenhet i en enda kompakt enhet som ansluts direkt till företagets befintliga nätverk. Man behöver inte dra några ytterligare, tillverkarspecifika nätverkskablar, vilket ger en betydligt högre avkastning på investeringen. En del Edge-system använder PoE (Power over Ethernet) och då används nätverkskabeln även som strömkabel. Systemets övriga enheter använder Wi-Fi för trådlös anslutning till nätverket, vilket ger en snabb och smidig installation på bara en timme. Och eftersom IP Edge-systemen oftast bygger på öppna standarder kan kunderna välja ut de bästa komponenterna från flera olika tillverkare och dessutom enkelt uppgradera sina system.  

Detta ger en betydligt högre flexibilitet, och företagen kan enkelt lägga till individuella dörrar till sina säkerhetssystem, eller mixa och matcha produkter med öppen standard från olika leverantörer.
– Man kan köpa alla komponenter separat och ansluta dem till vilken programvarulösning som helst, förklarar Martin Huddart, VD för Electronic Technologies på ASSA ABLOY Americas.

På så sätt kan företagen uppgradera sina säkerhetssystem gradvis, och lägga till nya dörrar och funktioner till sina befintliga system när behov uppstår. Detta ger stora besparingsmöjligheter, och Martin uppskattar att installationskostnaden för vissa Edge-lösningar kan vara så mycket som 50 procent lägre än för traditionella system.  

Men visst finns det även en del nackdelar med IP Edge-lösningarna, och några av dessa har man redan börjat åtgärda. En nätverksanslutning utomhus är relativt sårbar, vilket gör att det inte är så praktiskt med både läsare och kontrollenhet på utsidan av byggnader. I detta fall kan man kombinera en enhet med enbart läsarfunktion utomhus med en separat kontrollenhet inomhus. Även angrepp från hackare kan skapa problem, men Edge-systemen har en krypteringsfunktion och fungerar oftast även om de inte är anslutna till nätverket.  

Nöjda användare
Trots att Edge-produkterna bara har funnits på marknaden i knappt två år, har kunder som Lehigh Career & Technical Institute redan börjat implementera dem. Lehigh, som ligger i Schnecksville, Pennsylvania, är USA:s tredje största yrkesskola.
– Varje dag passerar ungefär 3 000 studenter genom våra dörrar, säger fastighetsskötaren Dan Kotran.
Men på den 45 000 kvadratmeter stora skolan fanns tidigare bara offlinelås, vilket gjorde att man fick justera alla dörrar manuellt när man skulle göra ändringar. Lyckligtvis hade Lehigh ett Wi-Fi-nätverk, vilket gjorde det trådlösa Edge-systemet till en idealisk lösning.  

Lehigh har nu installerat ett system med 22 stycken v.S2-lås från Sargent, som är kopplade till den befintliga IP-infrastrukturen via Wi-Fi-nätverket.
– Det var rena barnleken att installera låsen, säger Dan. Det behövdes inga kablar, och eftersom låsen inte kräver någon tillverkarspecifik trådlös infrastruktur fungerade de perfekt med vårt Wi-Fi-nätverk.

Det nya systemet har hjälpt Lehigh att öka säkerheten och komforten till en rimlig kostnad.
– De nya dörrlåsen kan styras från ett och samma ställe, säger Dan. Det ökar säkerheten och underlättar arbetet för vår servicepersonal.  

Även på sjukhuset Southern Ohio Medical Center (SOMC) har man fått ett intelligentare och flexiblare system, fast till skillnad från Lehigh valde man ett system med fast anslutning.
– I och med att felmedicineringar fortfarande är det vanligaste och allvarligaste hotet mot patienternas hälsa, har vi satsat på streckkodshantering av läkemedel, säger Julie Irwin, sjuksköterskechef på SOMC. Sjukhuset valde ett system med väggmonterade läkemedelsskåp utrustade med Edge-läsare från HID. Skåpen fylls på varje morgon av ett centralt apotek. Personalen använder beröringsfria brickor för att öppna skåpen och plockar sedan ut läkemedel med hjälp av en handscanner. Edge-systemet kontrollerar hela tiden åtkomsten, en anställd kan till exempel inte lägga tillbaka eller ta ut läkemedel efter arbetstid.  

Bara en tidsfråga
IP Edge-systemen erbjuder alltså redan i dag stora fördelar när det gäller kostnad och flexibilitet – samt möjligheten att implementera nya, spännande applikationer i framtiden. Thomas Heiser på HID påpekar att en Edge-enhet är mer än bara en kontrollenhet:
– Det är en dator, en telefon, en kamera, och slutet på CAT 5. I ett nätverk kan Edge-enheter till exempel kopplas till samma LDAP-katalog som används för åtkomstkontroll. Företagen kan sedan skapa rollbaserad behörighet för såväl fysiska som virtuella världar. En medarbetare på personalavdelningen kan till exempel få behörighet till löneprogrammen i datasystemet och till rummet där personalregistren förvaras. Och datasystemet kan neka inloggning om användarens ID inte har registrerats vid dörren.  

Att öppna dörrar är bara början när det gäller Edge-lösningar. Företag som vill införa Edge bör uppmuntra medarbetarna på IT-avdelningen att börja tänka i helt nya banor när det gäller applikationer och användningsområden. Även om det kanske dröjer några år innan teknologin blir allmänt vedertagen, så är det bara en tidsfråga innan Edge slår igenom på allvar.

* Anger obligatoriskt fält


Comment

You must be logged in to post a comment.