CLIQ klickar inte

CLIQ-tekniken är utvärdad och beprövad – nu är det dags för en bred användning av den.

CLIQ-tekniken, som utvecklats av ASSA ABLOY, bygger på minityriariserad elektronik som placeras inuti en cylinderkärna och aktiveras med en intelligent nyckel.

Liksom andra avancerade tekniker utvecklas tekniken snabbt, och de minimala kablarna och kiselchippen i låset och nyckeln blir allt snabbare, informationstätare och mer nätverksintegrerade.

År 2002 lanserades låssystemen på den kommersiella marknaden för fastigheter och företag, och nu börjar de spridas till konsumentmarknaden för användning i bostäder och lägenheter.

– På fem år sikt kommer internet och GPRS att spela en allt större roll, minneskapaciteten kommer att öka och överföringen av loggar till en dator gå allt snabbare. Produkterna anpassas allt mer till konsumenterna, säger Petter Hedman, forskningschef för e-cylinderplattformar på ASSA ABLOY Shared Technologies.

Dagens CLIQ-teknik kan i korthet beskrivas som ett intelligent låssystem som står för oöverträffad säkerhet i miljöer där en säkerhetsvakt, receptionist eller annan administratör måste kunna ge eller neka nyckelinnehavare tillträde till ett visst rum eller en viss del av en byggnad.

Med CLIQ-tekniken kan man tilldela en nyckel olika behörigheter beroende på tiden på dygnet, alla försök att låsa upp ett lås kan registreras och om någon förlorar sin nyckel går den att spärra.

För den ansvarige vakten eller receptionisten står tekniken för ett behändigt och säkert sätt att ge personer tillträde till ett rum eller en byggnad. När säkerhetsvakterna går sina runder kan de bland annat kontrollera vilka som passerat en viss dörr, rapportera detta och om nödvändigt hindra dessa eller andra personer från att använda dörren framöver.

Rent praktiskt fungerar det så att säkerhetsvakten på sin runda laddar ned uppgifterna som lagrats i låsen på sin säkerhetsnyckel. Uppgifterna förs över till en dator där de kan kontrolleras och eventuellt justeras.

Det fungerar även åt andra hållet – det går att ge tidsbegränsat tillträde till ett rum eller en byggnad via en dator.

Nu kan man tycka att funktionaliteten är utmärkt, men knappast något nytt för säkerhetsproffs. CLIQ har ju funnits på marknaden i några år.

I den närmsta framtiden händer det dock en hel del med CLIQ. Minneschippet inuti cylindern får större kapacitet, från 8 kB till 128 kB, en avsevärd förbättring med tanke på det begränsade utrymmet. Servicenyckelns interna minne ökar från 40 kB till 8 MB vilket innebär att säkerhetsvakterna kan effektivisera sitt arbete under runderna. Större lagringsutrymme betyder i slutändan mindre arbete för honom eller henne, eftersom fler dörrar, eller åtkomstpunkter, kan kontrolleras under rundorna.

– Genom att minnet i säkerhetsnyckeln utökas kan säkerhetsvakten kontrollera fler dörrar och överföra passeruppgifterna till en dator mycket snabbare än idag. Allt kretsar kring utvecklingen av mikroelektroniken, säger Hedman.

Nästa steg är att införa tekniken i konsumentvaror. Enligt nyligen gjorda test är det idag möjligt att fjärrstyra ett hemsäkerhetssystem och göra ändringar i det.

– Visst vore det roligt att befinna sig i Thailand och via GSM-nätet till exempel ge en hantverkare tillträde till sitt hus mellan klockan 11:00 och 14:00, säger Hedman.

* Anger obligatoriskt fält


Comment

You must be logged in to post a comment.