Biometriska banktjänster möter indisk landsbygd

Många anser att ny, revolutionerande teknik i första hand bör införas i storstadsområden. Men allt fler inser att miniatyriserade, mobila och trådlösa tekniker kan vara ett utmärkt alternativ även på landsbygden, där man brottas med problem som exempelvis dålig infrastruktur. Med teknikens hjälp kan man på så sätt omvandla och modernisera ett helt land.

Ett spännande exempel är den indiska delstaten Uttar Pradesh. Union Bank och teknikpartnern FINO (Financial Information Network and Operations Ltd.) använder en kombination av smarta kort, biometrisk identifiering och mobila läsare för att erbjuda banktjänster i hemmet för kunder på landsbygden, som dessutom ofta inte är läs- och skrivkunniga.
– Den biometriska tekniken användes från början till säkerhetsrelaterade frågor, men den har också visat sig vara ett utmärkt hjälpmedel för banktjänster i utvecklingsländer, säger Ravi Joshi, affärsutvecklingschef på FINO.  

Mobila transaktioner
Kort försedda med magnetremsor och signaturer kanske är den mest utbredda lösningen för bank- och kredittransaktioner, men av flera olika orsaker var sådana kort ingen bra lösning för Indiens landsbygd. Ravi Joshi påpekar:
– Det är svårt för icke läs- och skrivkunniga personer på landsbygden att utföra transaktioner på det här sättet.
I stället kan en biometrisk lösning som bygger på fingeravtrycksidentifiering erbjuda säkra banktjänster för en mycket bredare allmänhet.  

Lösningen som Union Bank och FINO har skapat omfattar smarta kort med Java-teknik, som kan lagra 32 kB information, till exempel kundens namn, födelsedatum, familjemedlemmarnas namn, adress, foto och fyra fingeravtryck. Upp till femton olika konton kan lagras på varje kort, tillsammans med de senaste tio transaktionerna för varje konto.  

Dessa kort kan sedan läsas av en rad olika apparater, till exempel mobila PoT-terminaler (point of transaction) som består av en termoskrivare, LCD-skärm, integrerat minne, kortläsare, fingeravtrycksscanner och reservbatteri. Banktjänstemän kan använda dessa apparater för att genomföra transaktioner ute på fältet, det vill säga i kundernas hem eller på deras arbetsplats, och sedan ladda upp data till bankens centralsystem via en vanlig telefonlinje. Denna procedur, som kallas “bank-on-the-field”, gör det möjligt att genomföra transaktioner utan att vara uppkopplad.  

Kundvärvning
Det första försöket, som startade tidigare i år i Chandauli-distriktet i Uttar Pradesh, består av en trestegsprocess. Först värvade banken kunder och samlade in alla nödvändiga personuppgifter, inklusive fingeravtryck. Andra steget bestod i att koordinera olika tekniska komponenter, till exempel ta fram kontonummer och förbereda de smarta korten och PoT-terminalerna. Sista steget var att tillämpa alla komponenter på plats, genom att utbilda och uppmuntra såväl kunder som banktjänstemän till att börja använda de nya lösningarna.

Eftersom Union Banks centralsystem är väletablerat och stödjer ett stort antal kundrelationer med olika produkter genom hela institutionen, var den största utmaningen att få användarna att känna sig bekväma med den nya tekniken. Enligt Ravi Joshi var det utbildningen av fältpersonalen och logistiken i samband med kundvärvningen som utgjorde de största problemen. Men man lyckades övervinna dessa svårigheter, och i maj 2007 hade man utfärdat 5 000 kort.  

Teknik skapar nya möjligheter
Detta pilotprojekt, och liknande initiativ från Andhra Bank och andra finansinstitut, är en del av bankrevolutionen som just nu pågår i Indien. The Reserve Bank of India har intagit en särskilt aktiv roll i att främja elektroniska transaktioner över hela landet, och man förväntar sig att antalet transaktioner inom tre år ska fördubblas, vilket skulle innebära drygt 700 miljoner om året.  

Denna teknik kommer framför allt att innebära stora förändringar för de nya kunderna, som nu på ett enkelt och säkert sätt kan få tillgång till bankernas tjänster.
– Tillgång till finanstjänster till ett överkomligt pris, speciellt kredit- och försäkringstjänster, ökar försörjningsmöjligheterna och ger fattiga människor en chans att ta kontroll över sina liv, tillägger Ravi Joshi.
– Detta leder i sin tur till social och politisk stabilitet.  

Att ge fattiga landsbygdsbor tillgång till moderna banktjänster kommer också att hjälpa dem att bidra till den ekonomiska tillväxt som pågår i hela Indien – och dessutom göra den mer uthållig och rättvis. Tänk vad man kan åstadkomma bara med hjälp av ett fingeravtryck!

* Anger obligatoriskt fält


Comment

You must be logged in to post a comment.