Bilkapare stal en mans finger

Med biometrisk identifiering kan du effektivt bevisa att du är du. Genom att bara visa upp ditt finger, ansikte eller någon annan utmärkande egenskap får du tillträde till byggnader, kan ta ut pengar från en bankomat eller handla med ett kreditkort. Men skulle någon kunna tänka sig att skära av ditt finger för att stjäla din identitet? Detta är just vad som hände K Kumaran i Subang Jaya i Malaysia.

I en artikel i den malaysiska tidningen New Straits Times från den 31 mars 2005 beskrivs hur ägaren till en lyxbil, Mr. Kumaran, attackerades av ett gäng biltjuvar. Det hela förvärrades av att bilen, en S-Class Mercedes Benz, var försedd med ett biometriskt lås som gjorde att den inte kunde startas utan verifiering av Mr. Kumarans finger- eller tumavtryck. 

Först tvingades Mr. Kumaran att starta bilen med hjälp av sitt fingeravtryck. Sedan förde tjuvarna honom och bilen till en verkstad för stulna bilar, i förhoppningen om att hitta ett sätt kringgå säkerhetssystemet. När de insåg att det inte gick att starta bilen på något annat sätt, att fingeravtrycket verkligen krävdes, högg de av Mr. Kumarans vänstra pekfingertopp och dumpade honom vid vägkanten. Sent omsider lyckades han ta sig till en läkare.

Runtom i världen läggs allt större resurser på säkerhet. I spåren av ökade bilstölder, och därför förbättrade säkerhetssystem, har våldet ökat. Säkrare bilar är svårare att bryta sig in i, och biltjuvarna tillgriper bilkapning. När man begrundar utvecklingen kan man lätt dra slutsatsen att om fingeravtrycksläsare blir en del av säkerhetsutrustningen kommer det att leda till fler bilkapningar och avhuggna fingrar. Men förhåller det sig verkligen så?

Att kroppsdelar stjäls för att användas som biometriska nycklar har varit ett tema för filmer och vandringssägner. Men betyder det som hände Mr. Kumaran att det kommer att bli verklighet i framtiden? Det beror på en rad faktorer, som vilka biometrimetoder som används, hur de används och hur vi tar itu med de sociala och rättsliga aspekterna av nya våldsamma brott.

Biometriska billås

Under de senaste fem åren har det blivit allt populärare med fingeravtrycksläsare i lyxbilar. Eftersom tekniken är ny och obeprövad används systemen främst för bekvämlighets skull, för att kunna starta bilen utan att använda nyckel och automatiskt kunna ställa in sätet, ratten, speglarna och radion efter egna preferenser.

Siemens har till exempel utvecklat en fingeravtrycksläsare för Keyless-Go-systemet. Med Keyless-Go-systemet öppnas bildörrarna med hjälp av ett aktivt RFID-kort i bilägarens ficka när han eller hon närmar sig bilen. Om man installerar en fingeravtrycksläsare kan man även starta bilen utan nyckel, hela bilkörningen blir alltså nyckellös.

Det finns biometriska tändningssystem från andra tillverkare som kan installeras i bilar för mindre än 1 000 dollar. Förmodligen installerar man dessa system för att det ska krävas ett fingeravtryck för att starta bilen, snarare än som ett bekvämt startalternativ.

Även i de system som kräver att man lämnar ett fingeravtryck måste man kunna starta bilen med ett alternativt förfaringssätt, en bilnyckel eller en lång PIN-kod, ifall den behörige förarens fingeravtryck av någon anledning inte skulle kännas igen. Det kan bero på att sensorn är skadad, eller på mer världsliga orsaker som att man skurit sig i fingret eller spillt något på sensorn.

Fingeravtryckslista

I de flesta tändsystem med fingeravtrycksfunktion som annonseras online finns det möjlighet att registrera och administrera upp till 100 extra fingeravtryck genom att en primär användare får behörighet att registrera andra. På så sätt kan familjemedlemmar och vänner läggas till i listan över behöriga förare. Det måste också finnas en metod i systemet för att registrera en ny primär användares fingeravtryck, så att bilen kan säljas och lämnas över till en ny ägare.

En annan funktion som kan ingå i ett säkerhetssystem för bilen är att en tvångsindikator varnar myndigheterna om bilen har startats mot förarens vilja. I hemsäkerhetssystem används olika varianter av PIN-koder för att avaktivera ett tyst larm. I ett fingeravtryckssystem kan ett visst finger registreras som tvångsindikator.

I artikeln i New Straits Times omnämns inte om Mr. Kumarans fingeravtrycksläsare var installerad av bekvämlighets- eller säkerhetsskäl. Oavsett vilket skulle det förmodligen ha funnits ett sätt för tjuvarna att ta över bilen utan att hugga av Mr. Kumarans fingertopp. Om fingeravtrycket krävs för att starta bilen, är det en fördel för föraren att fingret måste sitta på plats och vara levande!

Förmåga att detektera levande vävnad

Man kan bygga in förmågan att detektera levande vävnad i fingeravtrycksläsaren, för att avskräcka från att använda falska fingrar, eller som i detta fall, att kapa en bil och hugga fingret av föraren. Med tekniken att detektera levande vävnad kan man avgöra om fingeravtrycket lämnas av ett levande finger eller inte.

Fingertopparna har flera hudlager. Överhuden kallas epidermis, och består inte av levande vävnad. Under epidermis finns läderhuden. De två hudlagren har olika fysiska egenskaper. Överhuden är till exempel hårdare, torrare och har sämre ledningsförmåga. Läderhuden har samma prägling som överhuden, och vissa sensorer registrerar faktiskt avtrycket från detta lager snarare än det översta lagret. Ju djupare sensorn känner av, desto tillförlitligare blir bedömningen om det handlar om ett levande finger.

Det finns mer att läsa om dessa tekniker i den nyligen publicerade ITG-rapporten om tekniker för fingeravtrycksmatchning, på ASSA ABLOY Future Labs webbplats medlemssektion.

Man kan inte lura de mer avancerade teknikerna med ett dött finger, och det vore mycket svårt, om inte omöjligt, att skapa ett falskt finger som klarar av det. Att implementera funktioner för att påvisa liv i en fingeravtrycksläsare innebär dock merkostnader och kan göra läsaren mindre bekväm att använda. Eftersom det har inte har setts som så nödvändigt för de flesta system att kunna påvisa liv, används billiga lösningar i fingeravtrycksläsarna eller inte någon alls.

Tryggt & säkert

Fingeravtryck har länge använts för identifiering i säkerhetsdokument och används i allt större utsträckning i passersystem, för att handla i affärer, ta ut pengar från automater och starta bilar. Med pålitliga fingeravtrycksläsare och funktioner för att detektera levande vävnad kan biometrisystem användas tillsammans med säkerhetsbrickor eller PIN-koder för tillförlitlig identifiering Försök att luras med falska eller avhuggna fingrar kan kullkastas med bra funktioner för detektering av levande vävnad, så att det blir både tryggt och säkert att använda fingeravtrycksmetoden.

* Anger obligatoriskt fält


Comment

You must be logged in to post a comment.