Apotekens framtida säkerhet

Priserna på receptbelagda läkemedel skjuter i höjden och därför blir säkerheten allt viktigare. På grund av riskerna med förfalskningar, stölder och olaglig försäljning måste läkemedelstillverkarna och apoteken kunna spåra läkemedlens väg från fabriken till patienten. Ett sätt att göra det kan vara med RFID.

Läkemedelsbranschen omsätter många miljarder. Och när det handlar om stora pengar finns det alltid de som vill vara med i spelet. En av huvudfrågorna vad gäller läkemedel är att kunna bevisa deras äkthet. Många förfalskade läkemedel tillverkas i Kina för en bråkdel av kostnaden i västvärlden.

Och enligt världshälsoorganisationen är så mycket som hälften av alla läkemedel som säljs över internet falska. Den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten FDA beräknar att över tio procent av läkemedlen på världsmarknaden är förfalskningar. Dessa tio procent motsvarar runt 40 miljarder dollar.

Ett annat bekymmer är att priserna på läkemedel kan variera mycket från region till region. Folk kan tjäna på detta genom att till exempel sälja kanadensiska läkemedel i USA.

Att kunna spåra läkemedlen är alltså av största vikt för många intressenter.

– Det är därför FDA föreskriver att alla läkemedelstillverkare ska identitetsmärka sina produkter från år 2007, säger Marc Schnippering, säljchef på Sokymat ITG.

FDA rekommenderar märkning med RFID – radiofrekvensiell identifiering. När några viktiga, kvarstående detaljer har blivit lösta kommer RFID att kunna höja säkerheten i den amerikanska läkemedelsindustrin. Tekniken kan även innebära stora fördelar för apotek, sjukhus och patienter. 

Ett smart medicinskåp
När RFID har införts fullt ut kan företag och patienter dra nytta av tekniken på många sätt.

Apotekens hantering av utgången medicin förenklas till exempel, eftersom de med hjälp av RFID-taggen genast kan identifiera tillverkaren och grossisten och returnera medicinen.

Sjukhusen kan ha obemannade apotek där sjukvårdspersonalen snabbt kan välja rätt mediciner med hjälp av taggarna.

RFID-taggar skulle även kunna utnyttjas för att förse patienter med rätt information. De skulle kunna innehålla länkar till webbsidor med medicinsk information, och även ha funktionen att påminna patienten om att ta medicinen.

En rivstart för säkerheten
År 2005 startade konsultbolaget Accenture ett ”Jumpstart Program” med läkemedelsföretag som Abbot Laboratories, Cardinal Health, Pfizer, Rite Aid och CVS. Under en åttaveckors testperiod märkte man cirka 13 500 burkar med olika läkemedel med RFID-etiketter och skickade dem till olika apotek. De följdes upp och spårades under hela processen.

Delvis på grund av att experimentet föll så väl ut meddelande FDA under hösten 2006 att alla läkemedelstillverkare från januari 2007 måste kunna dokumentera produkternas väg fram till försäljningen till kund. Man ställer inga krav på att RFID ska användas, men rekommenderar särskilt tekniken. Spårbarhet av produkter kan införas i etapper, med högriskmediciner i den första etappen. Pfizer har till exempel redan meddelat att man kommer att använda RFID-etiketter på Viagra, ett dyrt läkemedel (en burk med 100 piller är värd 300 dollar) som är särskilt begärligt att förfalska eller stjäla.

Bättre än streckkoder
En RFID-tagg, eller transponder, är i grunden ett chip som innehåller en liten mängd data. Med hjälp av en antenn kan en transponder av ett frimärkes storlek läsas trådlöst från någon decimeters håll.

Större RFID-transpondrar har en strömkälla och kan skicka starkare signaler som kan läsas på betydligt längre avstånd.

RFID-taggar har betydande fördelar framför streckkoder. För att läsa av streckkoder krävs en direkt siktlinje och skanningen måste vanligen göras manuellt. RFID-märkta burkar kan däremot lastas på en pall och skickas genom en läsare för skanning. På grund av den komplicerade tillverkningsprocessen är RFID-taggar också svårare att förfalska än streckkoder. RFID-taggar kan vidare lagra mer information än streckkoder, och på vissa modeller av RFID-taggar kan informationen uppdateras och ändras vid behov.

Det finns dock två viktiga begränsningar med RFID. För det första kostar en RFID-tagg vanligen runt 30–40 cent (euro). Vid masstillverkning kan det priset dock sjunka till 20 cent. För det andra finns det ännu inte en universell standard för RFID, som UPC-systemet (Universal Product Code) för streckkoder.

Det hindrar dock inte läkemedelsföretagen från att satsa på RFID.

* Anger obligatoriskt fält


Comment

You must be logged in to post a comment.